30.12.2010

Earth's Children - week 2Well, I have had plenty of time to stitch and it seems I'll have plenty of time to stitch in the near future, too. My ankle isn't healing very well. So I don't walk very much. I keep my sore leg on CPU when I'm writing this post. I can't write very long because the box of CPU turns warm soon and it isn't good for computer or my ankle. I wish next year is better and not so painful than this year has been. Happy New Year 2011!

No onpahan ollut aikaa pistellä ja näyttää siltä että lähitulevaisuudessa on myös paljon aikaa pistellä. Nilkka ei ole parantunut kovin hyvin. Niinpä en juurikaan kävele. Pidän kipeää jalkaa keskusyksikön päällä kun kirjoitan tätä. En pysty kirjoittamaan kovin pitkään, koska keskusyksikön kotelo alkaa lämmetä ja se ei ole hyväksi tietokoneelle eikä nilkalle. Toivon että ensi vuosi on parempi ja ei niin kivulias kuin tämä vuosi on ollut. Hyvää Uutta Vuotta 2011!

23.12.2010

Earth's Children

I'm so sorry. I forgot to add the beginning of this project before I left. (Yes, I got a lots of e-mails of that matter). About the project: It's Earth's Children designed by James Himsworth. I'm stitching on 18 count ivory aida. I use two plies of thread. Not very much to show, because I also forgot something else - to take this project with me!!!
My little vacation to Iceland. It started very well and ended as soon as it started. My first step to Iceland soil was fatal. I twisted my ankle. This time the other ankle than last time (some months ago). It's still swollen, bruised and hurts like a hell. I walk with sticks again. I bought my own sticks as a souvenier to keep from Iceland. Never know when it's next time. I became acquainted with different kind of wheelchairs and spent most of my trip sitting on the back seat of a car. Here are pictures. Because I was behind of the camera, there aren't any pictures of me. Better so.Olen pahoillani. Unohdin laittaa uuden projektini alun tänne ennen lähtöäni. (Niinpä, sainkin paljon sähköpostia tästä asiasta). Projekti: James Himsworthin Maan Lapset. Pistelen norsunluunväriselle 7 ruutua/cm aidakankaalle. Käytän kahta säiettä langasta. Eipä ole paljon näyteltävää, koska unohdin jotain muutakin - nimittäin ottaa tämän projektin mukaani!!!
Pikku-lomani Islannissa. Se alkoi oikein hyvin ja loppui yhtä nopeasti kuin alkoikin. Ensiaskel Islannin maaperälle oli kohtalokas. Nyrjäytin nilkkani. Tällä kertaa kysymyksessä on toinen nilkka kuin viime kerralla (muutama kuukausi sitten). Se on yhä turvoksissa, mustelmilla ja sattuu niin pir...sti. Taas kävellään keppien kanssa. Ostin itselleni omat kepit muistoksi Islannista. Eihän sitä tiedä koska taas nilkka menee. Erilaiset pyörätuolit tulivat tutuiksi ja vietin suurimman osan matka-ajasta istumalla auton takapenkillä. Tässä on kuvia. Koska olin kameran takana, minusta ei ole kuvia. Parempi niin.

14.12.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 7 and finish of part 4Creation of Adam
Well, I didn't quit. It's done now. I don't think how many parts I have left of this Chapel, I just go on stitch by stitch. Next part is Creation of Eve. It looks like the travelling part of my live begins again, so I can't take so large project into the aeroplane. It means Eve must wait. I'll do a smaller piece large enough to get me stitching next 2-3 months. You see the beginning of it next time. See you in Iceland.

Aatamin luominen
No, enpä jättänyt kesken. Se on nyt tehty. En ajattele kuinka monta osaa vielä on jäljellä tätä kappelia, menen eteenpäin pisto kerrallaan. Seuraava osa on Eevan luominen. Näyttää kuitenkin siltä että elämässäni alkaa taas matkustusvaihe, joten en voi ottaa näin isoa projektia mukaan lentokoneeseen. Tarkoittanee että Eeva joutuu odottamaan. Teenpä sitten hieman pienempää työtä kuitenkin kyllin suurta että siitä riittää pistelyä seuraaviksi 2-3 kuukaudeksi. Näet sen aloituksen seuraavalla kerralla. Nähdään Islannissa.

6.12.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 7Creation of Adam
God is stitched. Now it's time to stitch the background - endless area of grey and beige. Those who know me understand what an agony it's for me. I love colours, except grey and beige. They are sooo boring. I wish I could stitch the background eyes closed. Next time it's a finish of this part to show off. Perhaps after two weeks of grey and beige stitching. Let's hope I don't quit.

Aatamin luominen
Jumala on pistelty. Nyt on aika pistellä tausta - loputon alue harmaata ja beigeä. Ne, jotka tuntevat minut tietävät mitä kärsimystä se aiheuttaa. Rakastan värejä, paitsi harmaata ja beigeä. Ne ova niiiiin tylsiä. Kunpa voisinkin pistellä taustan silmät kiinni. Seuraavalla kerralla tämän osion pitäisi olla valmis esiteltäväksi. Ehkä sitten kun olen pistelly kaksi viikkoa harmaata ja beigeä. Toivottavasti ei jää kesken.

24.11.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 6 continuesCreation of Adam
I began to stitch the fourth part of Sistine Chapel Ceiling a week ago and here is the progress this far. Adam is created or should I say stitched. I don't post anything before I have finished God. You can see His hand and index finger (creation finger) now.
This part of Ceiling (Creation of Adam) is the most famous and also most copied part of the ceiling. You may have seen other cross stitch projects and other projects featuring Creation of Adam or only parts of it.

Aatamin luominen
Viikko sitten aloitin Sikstuksen kappelin katon neljännen osan pistelyn. Aatami on luotu vai pitäisiköhän sanoa pistelty. En kirjoita mitään uutta ennenkuin olen saanut Jumalan valmiiksi. Voit nähdä nyt hänen kätensä ja etusormen (luomissormi).
Tämä osa katosta (Aatamin luominen) on kuuluisin ja myös kopioiduin osa kattoa. Saattaa olla että olet nähnyt muita ristipistotyö projekteja ja muita projekteja, joissa esiintyy Aatamin luominen tai osia siitä.

17.11.2010

Belly Dancer - finished

Here it is, all finished. The fabric is not pink, but white. It's quite dark here and the colour change is due to lights. Size of this project is 26 x 48 cms and 102 x 241 stitches.

Next time it's Sistine Chapel Ceiling again and the Creation of Adam.Tässä se on, kaikki valmiina. Kangas ei ole vaaleanpunainen, vaan valkoinen. Täällä on melko hämärää ja värinvaihdos johtuu valaistuksesta. Työn koko on 26 x 48 cm ja 102 x 241 pistoa.

Seuraavalla kerralla on taas vuorossa Sikstuksen kappelin katto ja Aatamin luominen.

15.11.2010

Belly dancer - stitchings of the first weekAfter a week of stitching and I managed to spill hot water over it last night, so it's a bit wrinkled. It might need a wash before ironing. I stitch all stitches on it before I do anything to smooth those wrinkles. Thank God, the colours didn't run.

I looked at a window just a second ago and I saw this little fellow... isn't it cute in a winter costume?


Viikon pistelin ja eilen illalla kaatui kuumaa vettä työn päälle, on nyt sitten hieman rypyssä. Saattaa olla että tarvitsee pesunkin ennen silitystä. Pistelen kuitenkin kaikki pistot valmiiksi ennenkuin yritän siloitella noita ryppyjä. Luojan kiitos, langat eivät olleet väriä päästävää sorttia.

Katsoin äsken ulos ja näin tämän pikku veitikan... eikös ole söpö talviasussaan?

8.11.2010

Belly Dancer
This is a tribute to belly dancing. I bought this kit about a year ago. It's from Riolis and designer is Galina Skabeeva. It is an old kit and I found it from ebay. Here is the beginning of my new (smaller) project. I need to do smaller projects, because I need to add new stuff to my gallery every once in a while.
My friends have been laughing their heads off since they heard my new hobby - belly dancing. Why they laugh? 1)I do have absolutely NO sense of rhythm, 2) I'm as flexible as steel, 3)I don't look at all like belly dancers, 4) I usually crush everyones toes, even my owns, if they are too near my feet, and I have sharp elbows, too, 5) I have never danced before. Don't you worry, I don't let their laughing stop me. I'm very stubborn and I dance just for me and my own pleasure. I promise, I'll never dance in public.

Tämä on kunnianosoitus vatsatanssille. Ostin tämän kirjontapakkauksen noin vuosi sitten. Malli on peräisin Riolikselta ja mallin suunnitteli Galina Skabeeva. Malli on vanha ja löysin sen ebayltä. Tässä on tämän uuden (pienemmän) projektin alku. Välillä on tehtävä vähän pienempiä töitä, koska galleriani tarvitsee uutta täytettä aina silloin tällöin.
Ystäväni ovat nauraneet hullun lailla siitä asti kun kuulivat uudesta harrastuksestani - vatsatanssista. Miksi he nauravat? 1) Minulla EI ole ollenkaan rytmitajua, 2) Olen yhtä joustava kuin teräs, 3) En näytä ollenkaan vatsatanssijalta, 4) Yleensä murskaan kaikkien varpaat, jopa omani, jos ne ovat liian lähellä jalkojani, ja minulla on myös terävät kyynärpäät, 5) En ole koskaan tanssinut aikaisemmin. Ei syytä huoleen, en anna heidän nauramisensa pysäyttää minua. Olen hyvin itsepäinen ja tanssin itselleni ja omaksi ilokseni. Lupaan sen että en aio koskaan tanssia julkisesti.

7.11.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 6


Separation of Earth and Water
The third part of Sistine Chapel Ceiling is finished now. It's time to move this project aside for a while. Next part will be Creation of Adam and it can wait now. The second picture is my progress so far (all three parts together.) Tomorrow you see my next smaller project. It's a bit different.

Maan ja Veden erottaminen
Kolmas osa Sikstuksen kappelia on nyt valmis. On taas aika siirtää tämä projekti sivuun hetkeksi. Seuraava osa olisi Aatamin luominen ja se saa nyt odottaa. Toinen kuva on koko projektista tähän asti (kaikki kolme osaa yhdessä.) Huomena näet seuraavan pienemmän projektini. Se on hieman erilainen.

24.10.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 5 and still stitching
Separation of Earth and Water - part 3
Last week was busy, but I achieved my stitching goal. It was to finish God and it's done. There is still much to stitch before I finish the entire part 3. So much to do and so little time. I think I'll stitch next couple of weeks and then show off the finished part 3. It's my next goal. It'll happen after mid-November, I assume...

Maan ja veden erottaminen - osa 3
Viime viikko oli kiireinen, saavutin sentään sen, mitä halusinkin pistellä. Tavoite oli pistellä Jumala ja se on nyt tehty. Edelleenkin on paljon pisteltävää ennenkuin koko 3. osa on valmis. Niin paljon tehtävää ja niin vähän aikaa. Luulenpa että pistelen seuraavat pari viikkoa ja näytän sitten vasta valmiin kolmannen osan. Se on seuraava tavoite. Tapahtunee joskus marraskuun puolivälin jälkeen, oletettavasti...

17.10.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 5 and more stitches
Separation of Earth and Water - part 3
Last week was a good stitching week. The weather was stormy and it's getting colder, so I spent my days in the front of fireplace, stitching and drinking hot chocolate. Of course I did many other things, too, because this is my stitching blog, I don't share them. Two men are done, next it's time to stitch God. Thank God, he has his clothes on. Stitching all day naked men, makes your night dreams a bit crazy.
We got the first snow last week. I took some pictures, but they didn't succeed. The snow is still on the ground. It might melt next week, because the weather looks sunny.

Veden ja Maan erottaminen - osa 3
Viime viikko oli hyvä pistelyviikko. Ilma oli myrskyinen ja viilenemään päin, niinpä vietin päiväni takan edessä pistellen ja juoden kuumaa suklaakaakaota. Tottakai tein monia muitakin asioita, mutta koska tämä on ristipistelyblogi, en kerro. Kaksi miestä on tehty, seuraavaksi on aika pistellä Jumala. Luojan kiitos, hänellä on vaatteet päällä. Kun pistelee kaiket päivät alastomia miehiä, unista tulee hieman villejä.
Ensilumi tuli viime viikolla. Otin muutamia kuviakin, mutta ne eivät onnistuneet. Lumi on edelleen maassa. Saattaa sulaa ensi viikolla, koska ilma näyttää aurinkoiselta.

10.10.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 5 continuesAnd what's my excuse this time for so little progress? Last week I was busy helping others, people have endless needs and wants, you know. It helped me to forgot my own pains and misery. My ankle is better and I walked today 12 kms again. I didn't say it's painless. I'll get my stitches removed tomorrow. I have been two weeks without sauna and it's a catastrophe to me. I love sauna. I also love to exercise and I couldn't do that either. So I have almost climbed the walls. But tomorrow nothing can stop me...
Here is what I stitched last week: the third part of Michelangelo's Sistine Chapel - Separation of Earth and Water. There is just one man in the corner, but there are 3 more coming to other corners and God in the middle. I don't know what those men have to do with Earth and Water, but...because Michelangelo put them there perhaps they have a meaning.
I also made a sandwich loaf today. It's heart-shaped (♠) and called Tropical Island. Pictures are at the end of this post.

Ja mikä on syynä vähäiseen edistymiseeni tällä kertaa? Viime viikolla innostuin auttamaan muita, ihmisten tarpeet ja halut ovat loputtomat, tiedät kyllä. Se auttoi minua unohtamaan omat kipuni ja kurjuuteni. Nilkkani on parempi ja kävelin tänään 12 km, jälleen kerran. En sanonut että kivuttomasti. Saan tikkini poistettua huomenna. Olen ollut kaksi viikkoa ilman saunaa ja se on minulle jo katastrofi. Rakastan saunomista. Pidän myös liikunnasta ja en ole tehnyt sitäkään. Niinpä olen miltei kiipeillyt seinille. Mutta huomenna mikään ei voi estää minua...
Tässä on mitä pistelin viime viikolla: kolmas osa Michelangelon Sikstuksen kappelia - Maan ja Veden erottaminen. Nurkassa on vain yksi mies, vaan lisää tulee vielä 3 muihin nurkkiin ja Jumala keskelle. En tiedä mitä noilla miehillä on tekemistä Maan ja Veden kanssa, mutta... kerran Michelangelo laittoi heidät sinne ehkäpä heillä on jokin tarkoitus.
Tein tänään myös voileipäkakun. Se on sydämenmuotoinen (♠)ja nimeltään Trooppinen Saari. Kuvat tämän tekstin lopussa.4.10.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 5Little did I know, when I last time said I have a plenty of time to stitch...Things started to go to different directions. After I twisted my ankle, I caught a flu virus or several viruses from the waiting room of ER. So I ended up to look like Robert the Reindeer - red swollen nose, red eyes, sore throat, cough etc. Until weekend I managed to get some stitches done, but not in the fabric, but on me! So I started to look like a road kill. Let's say I have had better weeks than last week and I have also had worse ones (and I can tell they have been really bad). I'm still happy, there were some bright spots in my week. Those bright spots know who they are.
The picture is from the beginning of Separation of Earth and Water. I hope this week is a better stitching week.

Vähänpä tiesin, kun viimeksi sanoin että minulla on runsaasti aikaa pistellä...Asiat vaan lähtivät menemään hieman eri suuntiin. Kun olin nilkkani reväyttänyt, sain flunssaviruksen tai useita sellaisia ensiavun odotushuoneesta. Niinpä näytin sitten Petteri Punakuonolta - punainen turvonnut nenä, punaiset silmät, kurkku kipeä, yskää jne. Kunnes koitti viikonloppu ja sain aikaiseksi hieman pistoja, mutta en kankaalle, vaan minuun! Niinpä aloin näyttää jo raadolta. Sanotaanko että minulla on ollut parempiakin viikkoja kuin viime viikko ja myös pahempia (voin kertoa että ne ovat olleet todella pahoja). Olen edelleen iloinen, viikossa oli sentään kirkkaitakin kohtia. Nuo kirkkaat kohdat tietävät itse keitä ovat.
Kuva on aloitus Veden ja Maan erottamisesta. Toivonpa vaan että tämä viikko on parempi pistelyn kannalta.

26.9.2010

Vera the Mouse - DressingVera the Mouse - Dressing is finished now. It was very easy and quick to stitch. Tomorrow was time to see the framer, but...
This is where the quick and easy part comes to an end and troubles start. I don't tell you how (it's too awkward), but I managed to twist my ankle and I spent yesterday at hospital. All plans I had for this week are cancelled. I walk with sticks now.
The good news are, I have a plenty of time to stitch Sistine Chapel. So I'll start Separation of Earth and Water tomorrow. Bad news are there are extra rows in the chart and I have to shrink the persons or remove rows, unless I don't want to get a picture what Picasso used to paint. I contacted the support group of Sistine Chapel Stitchers and I got a hint to use colour chart instead of using black & white one. I'm printing the colour chart right now... I hope it's better.
And I'm not giving up...

Vera the Mouse - Dressing -työ on nyt valmis. Se oli hyvin helppo ja nopea pistellä. Huomena oli tarkoitus vierailla kehystäjällä, mutta...
Tässä kohtaa loppuukin sitten se nopea ja helppo osuus ja ongelmat alkavat. En aio kertoa miten (se on aivan liian noloa), mutta onnistuin reväyttämään nilkkani ja vietin eilisen päivän sairaalassa. Tämän viikon suunnitelmat on sitten kaikki peruttu. Kävelen keppien avulla.
Mitä tulee hyviin uutisiin, niin nyt sitten on runsaasti aikaa pistellä Sikstuksen kappelia. Niinpä aloitan Maan ja Vesien erottamisella huomena. Huonot uutiset taas ovat että mallikartassa on ylimääräisiä rivejä ja minun täytyy kutistaa henkilöitä tai poistaa rivejä, ellen halua saada aikaiseksi taideteosta, jollaisia Picassolla oli tapana maalata. Otin yhteyttä Sistine Chapel Stitchers'n tukiryhmään ja sain vihjeen käyttää värillistä mallia mustavalkoisen sijaan. Tulostan juuri värillistä mallia... Toivon että se on parempi.
Ja periksi ei anneta...

22.9.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 4 and a finishThe second part of Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling is finished, only 43 parts to stitch. It has been raining since I came home, so I have skipped gardening and stitched instead. My garden is a mess, but I can't help it. Everything is wet.
My mom phoned me a couple of days ago. It sounds like she and my dad had forgiven me. I'm reliefed. When I left Finland, they were very upset, because of what I did to my hair (straightened, bleached and cut short). It's just hair - for Heaven's sake, it grows back! They made me feel like I have spoiled my looks for good.
Actually my mom needs help with apples. This year is a very good apple year here and extra hands are needed for harvesting and preservation. So I'll be up to elbows in apple juice. They say apple juice is good for skin. I hope so.
I'll take Vera the Mouse - Dressing piece with me, I might have time to stitch it in the evenings. It'll be my next finish and after Vera the Mouse, it's Sistine Chapel again.

Toinen osa Michelangelon Sikstuksen kappelin katosta on valmis, enää 43 osaa pisteltävänä. Siitä asti kun tulin kotiin on sataa tihuttanut, joten olen jättänyt puutarhan hoidon väliin ja pistellyt sen sijaan. Puutarha on yhtä sotkua, mutta sille ei voi nyt mitään. Kaikki on märkää.
Äiti soitti pari päivää sitten. Kuulostaa siltä että hän ja isä ovat antaneet minulle anteeksi. Olen helpottunut. Kun lähdin Suomesta, he olivat hyvin järkyttyneitä siitä mitä tein tukalleni (suoristus, valkaisu ja lyhyeksi leikkaus). Se on vain tukkaa - Herran tähden, se kasvaa takaisin! Ihan kun olisin pilannut ulkonäköni lopullisesti.
Oikeastaan äitini tarvitsee apua omenoiden kanssa. Tämä vuosi on hyvä omenavuosi täällä ja sadonkorjuuseen ja säilöntään tarvitaan lisävoimia. Niinpä tulen olemaan kyynärpäihin saakka omenamehussa. Sanotaan että omenamehu on hyväksi iholle. Toivon niin.
Otan Vera the Mouse - Dressing -työn mukaani. Saattaa olla että iltaisin jää aikaa pistellä sitä. Se tuleekin olemaan seuraava valmiiksi tulevat työ ja sen jälkeen taas Sikstuksen kappelia.

20.9.2010

Vera the Mouse - Dressing
Home sweet home. It's always nice to see new places and meet new people & make friends, but it's also so sweet to be at home.
The very first thing I did in the following morning of my return, was to walk and climb 12 kms to Aurinkovuori ("Sunny Mountain" in English) to watch our small village. Air was so fresh and the village so quiet. I didn't see anybody on my way up. Just me and the pure nature. Heaven. O.K. It was pouring rain and I was all wet and muddy - still happy.
The contrast with my simple country life here and the living in the luxury cruising ship is enormous. They are both totally different worlds.
I started to stitch Vera the Mouse by Marjolein Bastin (Lanarte Collection). Here is what I managed to stitch during the cruise.
Next time I'll be back with Sistine Chapel. I hope I'll have a finish of second part to show...

Oma koti kullan kallis. Onhan se kiva nähdä uusia paikkoja ja tavata uusia ihmisiä & saada ystäviä, kuitenkin kotona on hyvä olla taas kerran.
Paluupäivän jälkeisenä aamuna lähdin ensitöikseni kävelemään ja kiipeämään Aurinkovuorelle, vain katsellakseni kylää. Ilma oli todella raikas ja kylä niin hiljainen. En nähnyt ketään matkalla ylös. Vain minä ja puhdas luonto. Taivaallista. O.K. Satoi kaatamalla ja olin litimärkä ja mutainen - kuitenkin onnellinen.
Kontrasti yksinkertaisen maalaiselämäni ja luksusluokan risteilyaluksen elämän välillä on valtava. Molemmat ovat ihan eri maailmansa.
Aloitin Marjolein Bastinin (Lanarte Collection) Vera the Mouse -työn. Tässä on kuva siitä mitä ehdin pistellä risteilyn aikana.
Seuraavalla kerralla palaan taas Sikstuksen kappelin kanssa. Toivottavasti minulla on jo silloin valmiina toinen osa, jota esitellä.

If you like to see my travel pictures - just click the text.
Jos haluat katsella matkakuviani - klikkaa vaan tekstiä.

Mediterranean Cruise Pictures
Välimeren risteilyn kuvat

5.9.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 4Creation of Sun, Moon and Plants
A promise is always a promise. I usually do what I promise, so here it is. I promised update of my project as soon as I finish God and before I leave Finland. Both promises are now fulfilled. I'll be away for a while and I don't take Sistine Chapel with me because it's so large. There is a smaller project, I might take. I hope I have time to stitch it, because my schedule is tight, perhaps in the evenings. One of my friends gave me two thick books to read and I have other extra curriculum programs, too. So there is no chance to get bored - more chance to get stressed.
Only heaven knows when I'm gonna finish the whole Ceiling of the Sistine Chapel.

Auringon, Kuun ja kasvien luominen
Lupaus on aina lupaus. Teen yleensä mitä lupaankin, joten tässä se on. Lupasin päivittää projektiani heti kun saan Jumalan valmiiksi ja ennenkuin lähden Suomesta. Molemmat lupaukset on nyt täytetty. Olen poissa jonkin aikaa ja en ota Sikstuksen kappelia mukaani, koska se on niin iso. On eräs pienempi työ, jonka saatan ottaa. Toivottavasti vaan on aikaa pistellä sitä, koska aikatauluni on tiukka, ehkä iltaisin. Yksi ystävistäni antoi minulle kaksi paksua kirjaa luettavaksi ja minulle on myös järjestetty muuta ohjelmaa. Joten eipä tule aika pitkäksi - saattaa jopa stressiä pukata.
Taivas tietää koska saaan valmiiksi koko Sikstuksen kappelin katon.

22.8.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 3 continuesCreation of Sun, Moon and Plants

I don't know what you see, but as long as I have been stitching this part I don't see very much Sun, Moon or Plants. There is a person wearing crimson robe and it looks like he is mooning. I think Michelangelo had a sense of humor. This is tame compared to what's coming.
Auringon, Kuun ja kasvien luominen

En tiedä mitä te näette tässä, vaikka olen pistellyt tätä osaa jo kauan en näe paljoakaan Aurinkoa, Kuuta tai Kasveja. Näyttä siltä että karmiininpunaisessa mekossa oleva henkilö näyttää pyllistävän. Minusta tuntuu että Michelangelolla oli huumorintajua. Tämä on vielä kesyä verrattuna siihen mitä on tulossa.

1.8.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 3


Creation of Sun, Moon and Plants

I admit it, I haven't stitch much during the last month. Why? At first July was a very HOT month in Finland. If the temperature is above +30 C for weeks it really isn't a pleasure to stitch anything. So I spent most of the days picking berries in the forest and rest of the days I was sitting in the lake. My freezer is full of all kind of berries, so it's time to start stitch again.

This is the second part of Sistine Chapel Ceiling - doesn't look very much anything yet. I have stitched a little bit background.


Auringon, kuun ja kasvien luominen


Myönnetään, en ole pistellyt kovinkaan paljon viime kuussa. Miksikö? Ensinnäkin heinäkuu oli hyvin KUUMA kuukausi Suomessa. Jos lämpötila on yli + 30 C viikkoja, minkään pistely ei ole kivaa. Niinpä vietin suurimman osan päivistä metsässä poimien marjoja ja loput päivät istuinkin sitten järvessä. Pakastimeni on nyt täynnä kaikenlaisia marjoja, niinpä on aika aloittaa pistelyt jälleen.

Tämä on toinen osa Siksuksen kappelin kattoa - ei näytä vielä juuri miltään. Olen pistelly vasta vähän taustaa.

9.7.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats - Day 46


It's finished now! I loved to stitch everything else, but frames. As you can see I'm stubborn, so I usually finish all I start - sooner or later. Next week is for the Sistine Chapel stitching.

I made a quick visit to South. Here are some pictures from Maretarium, Kotka, Finland and Strömfors Iron Works, Ruotsinpyhtää-Strömfors, Finland

Se on ohi nyt! Kaikki muut oli ihan kivaa pistellä, paitsi raamit. Kuten näkyy olen itsepäinen, joten yleensä saan kaiken valmiiksi mitä aloitan - ennemmin tai myöhemmin. Ensi viikko pistelläänkin Sikstuksen kappelia.

Tein pikavisiitin Etelään. Tässä muutamia kuvia Maretariumista, Kotkasta ja Strömforsin ruukista, Ruotsinpyhtäältä.

Maretarium


Ruotsinpyhtää-Strömforsin ruukki

4.7.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats - Day 42


Everything has gone just as I haven't planed it. I'm still stuck with frames. My plan was to stitch those frames last week. As you can see, there is still 8 rows stitching left there. What I have done except worshipped the sun, updated my other sites, gardening, walking in the forests, shopping (sales, sales, sales), trying to find flattering bikinis, read a lot etc....
I live in hope, I'll finish this project next week. Let's see.

Kaikki on mennyt aivan kuten en ole suunnitellut. Olen edelleen kiinni raameissa. Suunitelmani oli pistellä nuo raamit viime viikolla. Kuten näkyy, edelleenkin puuttuu 8 riviä. Mitä ihmettä olen tehnyt paitsi palvonut aurinkoa, päivittänyt muita sivujani, hoitanut puutarhaa, kävellyt metsissä, shoppaillut (ale, ale, ale), yrittänyt löytää bikineitä, jotka sopivat vartalolle, lukenut paljon jne....
Elelen siinä toivossa että saan tämän projektin valmiiksi ensi viikolla. Katsotaan miten käy.

27.6.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats - Day 35

Frames, frames those boring frames. Why on earth I always pick a piece with stitchable frames? Then I get bored with them. There is not very much frames and background left and I'm really missing Sistine Chapel.
This was rather nice week, the sun was shining and because I love sun bathing, I didn't stitch very much. Today I almost forgot to add my progress, perhaps my mind is sunburn. My friends say I'm getting skin cancer. Sunbathing is my only bad habit, I don't drink, smoke or use drugs and I even eat healthy and exercise daily.

Raamia, raamia, tylsää raamia. Miksi ihmeessä valitsen aina työn, jossa on pisteltävät raamit? Sitten kyllästyn niihin. Ei olisi enää paljon raamia ja taustaa jäljellä ja kaipaan jo Sikstuksen kappelia.
Oli ihan kiva viikko, aurinko paistoi ja koska rakastan auringonottoa, en pistellyt kovinkaan paljon. Tänään melkein unohdin lisätä edistymiseni, ehkä aurinko on polttanut jo aivoni. Ystäväni sanovat että saan ihosyövän. Auringonotto on ainoa paheeni, en juo, polta tai käytä huumeita ja minä jopa syön terveellisesti ja liikun päivittäin.

20.6.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats - Day 28


Now you see those flowers! I have stitched also a little bit of frames and started the background. This project is taking more time I thought it would do. I wonder where does the time go... days seem to have less hours than my childhood.
My stitching friends are worried if I have enough projects, so they keep updating my e-mailbox with new and old interesting cross stitch patterns. I just counted if I stitch next 1000 years, I'm not even a halfway finished. Better not count, just stitch. Perhaps after next 2-3 weeks I'm back stitching Sistine Chapel, which is another story.

No niin nyt näette ne kukkaset! Olen pistely myös hieman kehyksiä ja aloittanut taustaosion. Tämä projekti näyttää vievän enemmän aikaa kuin kuvittelinkaan. Ihmettelen mihin aika oikein menee... päivässä vaikuttaa jotenkin olevan vähemmän tunteja kuin lapsuudessani.
Ristipistoilevat ystäväni ovat huolissaan josko minulla riittää tarpeeksi projekteja, joten he päivittävät sähköpostilaatikkoani uusilla ja vanhoilla mielenkiintoisilla ristipistomalleilla. Laskeskelin juuri että jos pistelen seuraavat 1000 vuotta, en ole saanut edes puoliakaan valmiiksi. Parasta olla laskematta, keskittyä vain pistelyyn. Ehkäpä 2-3 viikon kuluttua olen taas pistelemässä Sikstuksen kappelia, joka on ihan toinen juttu.

13.6.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats - Day 21


Well, I promised flowers and I'll give you leaves. It was a nice sunny week until weekend came and wind & rain. I have stitched the outlines of flowers, so they are there, I must just add a little bit colour and flowers are alive.

It's summer and you are more relaxed, so I usually haven't any diffulties to say NO, but this week I have said too much YES to everything and it leads to troubles in the long run. I promised to help Tea with her Cross Stitch News Site...and now I'm wondering where I'll get the time to do it. I have hands full of my own projects and works. There is only 24 hours in a day. Good Lord give me 25!


Tuota noin, lupasin kukkia ja annan lehtiä. Viikko oli aurinkoisen kaunis viikonlopun tuloon asti, sitten alkoi tuuli & sade. Olen sentään pistelly kukkien ääriviivat, joten ne ovat siellä, täytynee lisätä hieman väriä ja kukat heräävät eloon.

On kesä ja sitä on hieman rentoutuneempi kuin tavallisesti, niinpä niin, minulla ei yleensä ole mitään vaikeuksia sanoa EI, mutta tällä viikolla sanoin KYLLÄ ihan kaikkeen ja se johtaa vaikeuksiin pitemmän ajan kuluessa. Lupasin auttaa Teaa hänen Cross Stitch News -sivunsa kanssa... ja nyt ihmettelen mistä ihmeestä revin aikaa siihen. Minulla on kädet täynnä omia projekteja ja töitä. Päivässä on vain 24 tuntia. Hyvä Luoja anna minulle 25!

6.6.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats - day 14


All cats are done + a little mouse. It's time to start stitching backgrounds and frames. Weather has been so fine, I have almost skipped the stitchings and spend my time in the garden. Everything is so green and beautiful, every day more flowers. Perhaps I have next time some flowers with Midnight Moggies.
Ok - I admit it, I changed the colours a little bit.


Kaikki kissat on tehty + pieni hiiri. On aika aloittaa taustan ja kehysten pistely. Ilmat ovat olleet todella hyvät, olen melkein jättänyt pistelyt väliin ja viettänyt aikaani puutarhassa. Kaikki on niin vihreää ja kaunista, joka päivä enemmän kukkia. Ehkäpä seuraavalla kerralla minulla on hieman kukkia Keskiyön Kattien seurana.
Ok - myönnän sen, muutin värejä hieman.

30.5.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats - day 7


A week has gone and I have been busy stitching. Rainy days are very good stitching days, I can skip gardening and just listen to rain drops and my needle. I have stitched two moggies, only two left to stitch.


Viikko on mennyt ja olen pistelly ahkerasti. Sadepäivät ovat hyviä ompelupäiviä, voin jättää puutarhanhoidon väliin ja vain kuunnella sadetta ja neulaani. Olen pistellyt jo kaksi kattia, toiset kaksi vielä jäljellä.

23.5.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats


It was time to wrap the Sistine Chapel Ceiling into plastic for a while and do something else. Here is the beginning of "something else". It's a bit different what I usually do. Designer of this work is Vivienne Powers. Fabric is navy blue aida and colours are from Anchor. Pattern is published in Cross Stitch Gold magazine, issue 24.


Oli aika kääriä Sikstuksen kappelin katto muoviin ja tehdä jotakin muuta. Tässä on alku "johonkin muuhun". Se on hieman erilainen mitä yleensä teen. Tämän työn suunnitteli Vivienne Powers . Kangas on laivastonsinistä aidaa ja värit Anchorilta. Malli on julkaistu Cross Stitch Gold lehdessä, numero 24.

22.5.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 2


Separation of Light from Dark

The first part is finished now. My fingers itch to move to next part, but I promised myself I'll stitch something else before I start to stitch the second part. Tomorrow you'll see what it is or at least the beginning of it.


Valon erottaminen pimeydestä

Ensimmäinen osa on nyt valmis. Sormet syyhyävät seuraavan osan aloittamista, mutta lupasin itselleni että pistelen jotain muuta ennenkuin aloitan toisen osa. Huomena näet mitä se on tai ainakin sen aloituksen.

23.4.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 1Separation of Light from Dark
Sometimes life means sailing from a problem to another problems. There really has been very much problems with this project. I started it again 28.3.2010. As you can see I use two handles of brush as a frame and large hair clips to fasten the fabric. I'm now a bit over halfway of the first part. Stitching is very slow, because I count every stitch thrice. I don't want to make same mistake twice. If I have estimated my stitching speed right I'll finish the whole project after 12 years. So it's year 2022!

This wasn't the only problem. I had to move Finnish Cross Stitch Pages to new address, because some passwords ended up to wrong hands. New address is: http://ristipistosivut.suntuubi.com . I had to change everything. Now it's done I hope you like the new fresh look.

Valon erottaminen pimeydestä
Joskus elämä on purjehdusta yhdestä ongelmasta toisiin. Tämän projektin kanssa ongelmia onkin riittänyt. Aloitin sen alusta 28.3.2010. Kuten näette käytän kahta harjanvartta kehyksenä ja suuria hiusklipsejä kankaan kiinnittämiseen. Olen hieman yli puolenvälin ensimmäistä osaa. Pistely on hyvin hidasta, koska lasken kaiken kolmesti. En halua tehdä samaa virhettä kaksi kertaa. Jos olen arvioinut pistelynopeuteni oikein, koko projekti valmistuu 12 vuoden päästä. Siis vuonna 2022!

Tämä ei ole ollut ainoa ongelma. Minun piti siirtää Suomalaiset ristipistosivut uuteen osoitteeseen, koska osa salasanoista päätyi vääriin käsiin. Uusi osoite on http://ristipistosivut.suntuubi.com . Jouduin muuttamaan kaiken. Nyt se on tehty, toivottavasti pidätte uudesta freesistä luukista.

Koska sain ompeluhuoneen siivottua, lisäilin taas uusia ristipistokirjoja ja -malleja kirpparisivulleni sekä muuta tavaraa. Tästä linkistä pääsee kirpparille: Kotikirpputorini

28.3.2010

AAAAARRRRGGGGGHHHH!

Almost a week has gone and I almost finished the first page of the charts. I took a second page and AAAARRRRGGGHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!, noticed I have misplaced A STITCH. All my good work gone - in vain. My friends, who don't stitch say it's just a stitch, the project is huge no-one will ever notice it. But I will notice. I will care. I made this mistake on the first row and it has multiplied... so it means frogging and start it all over again. Or I can move to plan B. Plan B is no unstitching and start it all over again with a different fabric. So I'm moving to 14 count aida. It makes this project even larger, but easier to stitch and count. I hope I have enough threads, because I counted the consumption of threads on 18 count aida. I have a bad feeling I'll need plan C, D and E before I'll finish this one.
Now I'm going to stitch some weeks before any posting. I'm angry at myself. I should have counted thrice. I counted only twice. It's time to be humble.

Melkein viikko meni ja sain melkein valmiiksi ensimmäisen sivun mallia. Otin toisen sivun ja AAAARRRRGGGHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!, huomasin että YKSI PISTO on väärässä paikassa. Kaikki hieno työni mennyttä - täysin turhaa. Ystäväni, jotka eivät pistele, sanovat että sehän on vain yksi pisto, projekti on iso, kukaan ei huomaa sitä. Mutta kun minä huomaan. Minulle se ei ole yhdentekevää. Tein tämän virheen ensimmäisellä rivillä ja se on kertautunut... niinpä luvassa olisi purkamista ja uudelleen aloitus. Tai voin siirtyä suunnitelma B:hen. Suunnitelma B on aloittaa uudelleen uudelta kankaalta ja unohtaa purkaminen. Siispä siirryn aidakankaaseen 5,5 ruutua/cm. Se tekee tästä työstä vieläkin suuremman, mutta helpomman pistellä ja laskea. Toivon vaan että langat riittävä, koska satuin laskemaan langankulutuksen aidakankaan 7,2 ruutua/cm mukaan. Pahoin aavistelen että joudun vielä siirtymään suunnitelmiin C, D ja E ennenkuin tämä työ on valmis.
Nyt aioin pistellä eräänkin viikon ennen seuraavaa blogikirjoitusta. Olen vihainen itselleni, olisi pitänyt laskea kolmesti. Laskin vain kaksi kertaa. On aika olla nöyrä.

23.3.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Day 1


Separation of Light from Dark
Today 23.3.2010 is the beginning day of this huge stitching project. The finished project has 564 x 1114 stitches, it will be 628 296 stitches altogether. This is the first part of 45. I'm using 18 count aida and the fabric is size of a bed linen. This project is not for beginners. Here is a link, where you can see what I'm talking about. It's the ceiling of the Cistine Chapel in the Vatican.
Of course I'm going to stitch some smaller projects every now and then. So you don't get bored with ceilings.
What you see in a picture is just a small part of border.

Valon erottaminen Pimeydestä
Tänään 23.3.2010 on tämän valtavan pistelyurakan aloituspäivä. Valmiissa työssä on 564 x 1114 pistoa, eli yhteensä 628 296 pistoa. Tämä on ensimmäinen osa 45:stä. Käytän aidakangasta 7,2 ruutua/cm ja kangas vastaa kooltaan lakanaa. Tämä projekti ei sovi aloittelijoille. Tässä on linkki, jossa näet mistä puhun. Kyseessä on Sikstuksen kappelin katto Vatikaanissa.
Luonnollisesti pistelen joitakin pienempiä projekteja aina silloin tällöin. Niinpä et pääse kyllästymään kattoihin.
Kuvassa näkyvä osa on vain pieni osa kattoboordia.

22.3.2010

Regal Domain - Day 33


It's done. Last week I had finally time to stitch. Size of this project was/ is 45 x 30 cm. So it's tiny if compared to my next project.

About the Sistine Chapel. Last week I received most of the threads. Only the US shipment is still on it's way. I have organized all threads for the Chapel, printed charts and cut the fabric. I don't usually start a project without all threads. Now I'm going to make an exception, this project has so much threads that I can stitch other areas while waiting the right threads to come.
Tomorrow it's time to start. Because I'm a bit rebel I'll start at the middle in God's footprints. It's time to create Light and Darkness.

Se on tehty. Viime viikolla oli vihdoinkin aikaa pistellä. Tämän työn koko oli/on 45 x 30 cm. Joten se on pikkuruinen, jos sitä vertaa seuraavaan projektiini.

Mitä tulee Sikstuksen kappeliin. Viime viikolla sai suurimman osan langoista. Vain Yhdysvaltojen lähetys on edelleen matkalla. Olen järjestellyt kaikki langat kappelia varten, printannut mallit ja leikannut kankaan. En yleensä aloita projektia ilman kaikkia lankoja. Nyt teen poikkeuksen, tässä työssä on niin paljon lankoja että voin pistellä muita alueita, sillä aikaa kun odottelen varsinaisten lankojen saapumista.
Huomenna on aloitusaika. Koska olen hieman kapinallinen aloitan keskeltä Jumalan jalanjäljissä. On aika luoda Valkeus ja Pimeys.

17.3.2010

Regal Domain - Day 28


It's almost halfway done now. I have stitched the lions, only background needs stitches. Actually this one looks much better in picture than in real life. Amazing how a picture can lie.

I finished my organization of sewing room. All charts and kits are in the cabins now. That's good. Now on I like to keep them organized.

The day before yesterday I received the first parcel of my thread orders. I have been organizing the threads for Sistine Chapel (my next project). There is still lots and lots of organizing. 669 skeins is quite a number. I'm still waiting for the last two parcels of threads. More organizing. I'm sure I get the threads done before I finish this current project. My only concern is if I have the custom-made frame in time. I haven't any other choices than wait. The frame either is finished in time or not.


Se on nyt miltei puoliväliin asti tehty. Olen pistellyt leijonat, vain taustasta puuttuu enää pistoja. Oikeastaan tämä näyttää paljon paremmalta kuvassa kun oikeasti. Hämmästyttävää miten kuva voi valehdella.

Sain ompeluhuoneen järjestelyn tehtyä. Kaikki mallit ja työt ovat nyt kaapeissa. Se on hyvä. Tästä eteenpäin haluan että ne pysyvät järjestyksessä.

Toissapäivänä sain ensimmäisen paketin lankatilauksestani. Olen järjestellyt lankoja Sikstuksen kappelia varten (seuraava projektini). Järjesteltävää on vielä hyvin, hyvin paljon. 669 kaartosta on melkoinen määrä. Odottelen edelleen kahta viimeistä lankapakettia. Lisää järjesteltävää. Olen aivan varma että saa lankahomman valmiiksi ennenkuin tämä nykyinen projekti valmistuu. Ainoa huolenaiheeni on josko mittatilauksena valmistuva ompelukehys ehtii valmiiksi ajoissa. Eipä tässä ole muutakaan vaihtoehtoa kuin odotella. Kehys joko valmistuu ajoissa tai sitten ei.

10.3.2010

Regal Domain - Day 21


As you can see, I have been busier than last week. I have a good reason, it's a secret, but don't you worry I'll tell it until I'll finished this blog post. I have stitched almost the head of the lion, those red spots aren't stitched yet. That's one reason why I don't like to stitch on a painted canvas. The fabric shows through unstitch areas.
What comes to my sewing room, I have almost organized my charts and kits. Only one box is left. If I work hard it's done today. Well, I haven't touched the magazines and books after they got me hooked on. They are another story and other organization process.
And now is time to reveal the secret. It's my next huge project. Ok. Some of you might think I'm totally nuts. (My relatives already know I'm.) Here it comes: I'm going to stitch Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling. Yep. It took 4 years (1508-12) to Michelangelo to paint it. Let's see how long it takes to me to stitch it.
It has been done already by Joanna Roberts. She stitched it 9 years. Hats off for that.
And if you get interested in, you can buy your own charts here Lulu. The book has 280 pages. And you'll need 421 colours and 699 skeins of thread and a very large fabric of course.
I have already started to organize the threads of Sistine Chapel. I had almost all colours at home, I'm only 41 colours short and about 150 skeins. I made 3 thread orders, because 6 of the colours can't be find in Europe. Two thread orders are from UK and one from US. It takes days even to organize threads.
I have stiched now 1/3 of Regal Domain so I'll have a plenty of time to organize the threads before I'll start.

Kuten näet, olen ollut ahkerampi kuin viime viikolla. On hyvä syykin, se on salaisuus, mutta älä hätäile, kerron sen ennenkuin tämä blogiposti on kirjoitettu. Olen melkein saanut valmiiksi leijonan pään, punaiset läiskät on vielä pistelemättä. Siinä yksi syy miksi en tykkää pistellä maalattua kangasta. Kangas näkyy kirjomattomilta alueilta läpi.
Mitä ompeluhuoneeseeni tulee, olen saanut lähes järjesteltyä mallit ja pakkaukset. Vain yksi laatikko on jäljellä. Jos teen kovasti töitä sekin on tehty tänään. Lehtiin ja kirjoihin en ole koskenut sen jälkeen kun jäin niihin koukkuun. Ne ovat toinen juttu ja toinen järjestelyprosessi.
Ja nyt on aika paljastaa salaisuus. Se on seuraava iso työni. Ok. Jotkut teistä voivat ajaltella että olen ihan kaheli. (Sukulaiseni tietävät että olen.) Tässä se tulee: Aion pistellä Michelangelon maalaaman Sikstuksen kappelin katon. Jep. Sen maalaaminen vei 4 vuotta (1508-12) Michelangelolta. Katsotaanpa miten kauan minulta kestää pistellä se.
Se on jo ainakin kertaalleen tehty Joanna Robertsin toimesta. Hän pisteli sitä 9 vuotta. Nostakaa hattua tapahtumalle.
Ja jos kiinnostuit, niin voit ostaa oman mallin täältä Lulu. Kirjasssa on 280 sivua. Ja tarvitset 421 väriä sekä 699 kaartosta (dokkaa) ja erittäin suuren kankaan, luonnollisesti.
Olen jo aloittanut Sikstuksen kappelin lankojen järjestelyn. Minulla oli melkein kaikkia värejä kotona, puuttumaan jäi 41 väriä ja noin 150 kaartosta. Tein kolme lankatilausta, koska 6 väreistä ei saa Euroopasta. Kaksi lankatilausta on Brittein saarilta ja yksi USA:sta. Pelkästään lankojen järjestelyyn tulee kulumaan päiviä.
Olen pistellyt nyt noin kolmasosan Regal Domainista, joten lankojen järjestelyyn on vielä hyvää aikaa.

3.3.2010

Regal Domain - Day 14


Usually I have lots of time and I get things done quickly. Perhaps I'm getting old. The time seems to fly all the time faster and faster. A week has gone and what I have done? A couple of stitches and visited Stockhom, Sweden. Here are the pictures of exhibitions of Nordiska Museet.

Yleensä minulla on paljon aikaa ja saan asiat tehtyä nopeasti. Ehkäpä olen tulossa vanhaksi. Aika lentää koko ajan nopeammin ja nopeammin. Viikko on mennyt ja mitä olen tehnyt? Muutaman piston ja vieraillut Tukholmassa, Ruotsissa. Tässä kuvia Nordiska Museet'n näyttelyistä.

24.2.2010

Regal Domain - Day 7


Where does the time go? I'm all the time doing something and it feels like I don't get anything done. Lately I have been pushing snow around. The more I push the more it's snowing. I have continued my organizing process in the sewing room. I got more folders last week. There is still plenty of organizing left. Too much charts and kits. I try not think when I'm going to stitch them. I'm focusing the organization process now.
I haven't stitch much because of my other duties. Here is the progress of last week.

Minne aika oikein menee? Tee koko ajan jotain ja tuntuu siltä että en saa mitään aikaiseksi. Viime aikoina olen työnnellyt lunta ympäriinsä. Mitä enemmän työnnän, sen enemmän sitä sataa. Olen jatkanut ompeluhuoneen järjestelyprosessia. Sain lisää kansioita viime viikolla. Edelleenkin järjesteltävää riittää. Liian paljon ristipistomalleja ja -töitä. Yritän olla ajattelematta milloin aion pistellä ne. Keskityn vain järjestelyprosessiin tällä hetkellä.
En ole pistellyt paljoakaan johtuen muista töistä. Tässä on viimeviikon edistyminen.

17.2.2010

Regal Domain - Day 1


This is my new project. It's easy. Design is printed on fabric. I use six strands and needle is like an oar, if I compare it to my late finished project. This project is called Regal Domain by James Himsworth. Perhaps the hartest part of this project was to sort the colours. There are 32 colours in this project, but they are partly combined, so it makes 50 colours altogether. The meaning of combination is to produce a shaded effect. It makes the picture more alive.
Stitches used in this project are Continental or Basketweave Stitch, Back Stitches, Couching, Lazy Daisies and French Knots.

Tässä on uusin projektini. Se on helppo. Malli on painettu kankaalle. Käytän kuutta osaa langasta eli koko lankaa ja neula muistuttaa airoa, jos vertaan sitä edelliseen jo lopetettuun projektiin. Tämä projekti on James Himsworthin käsialaa ja nimeltään Regal Domain. Ehkäpä vaikein osa tätä projektia oli järjestellä langat. Tässä projektissa on 32 väriä, mutta niitä käytetään osittain yhdisteltyinä, niinpä niistä tulee 50 värisävyä yhteensä. Yhdistelyn tarkoitus on saada aikaan värien osittainen sulautuminen toisiinsa. Se saa kuvan elämään.
Tämän projetin pistoja ovat kanavapistot (petit point -pistot, vinot gobeliinipistot) tikkipistot, sidepistot, linnunsilmäpistot (yksittäiset ketjupistot) ja solmupistot.

16.2.2010

Mariner's Compass - 125th day


Over 4 months and it's finished now. I haven't found a suitable round table for it, yet. My next project is going to be easy. You'll see tomorrow.
My sewing room and organization: I ordered more folders and meanwhile I'm waiting for them, I decided to organize shelves and magazines. Everything went fine during the first 4-5 magazines...then I began to read and read and read. Result: I haven't had anything done, I have been addicted to Cross Stitch Magazines. I want to stitch them all, so many gorgeous projects. Too many gorgeous projects. I'm going to need rehab. Are there clinics for Cross Stitch Magazine Addicts? What ever you do, don't open the cross stitch mags when organizing them, how alluring the cover picture might be. It's very easy to become addict. Too easy.


I found a table and silicone studs for support the glass. No flat stitches here.Yli 4 kuukautta ja se on valmis nyt. En ole vielä löytänyt sopivaa pyöreää pöytää tälle. Seuraava projektini on helppo. Näet sen huomena.
Ompeluhuoneeni ja järjestely: Tilasin lisää kansioita ja sillävälin kun odottelen niitä, päätin järjestellä hyllyt ja lehdet. Kaikki sujui hienosti ensimmäisten 4-5 lehden ajan... sitten rupesin lukemaan ja lukemaan ja lukemaan. Tulos: En saanut mitään aikaiseksi, olen kehittänyt addiktion ristipistolehdille. Haluan pistellä ne kaikki, niin monta upeaa projektia. Liian monta upeaa projektia. Taidan tarvita vieroitusta. Onko ristipistolehtiaddikteille vieroitusklinikoita? Mitä hyvänsä teetkin, älä avaa ristipistolehtiä kun järjestelet niitä, oli kansikuva miten houkutteleva tahansa. Addiktio kehittyy hyvin helposti. Liian helposti.


Löysin sopivan pyöreän pöydän ja silikoninastoja tukemaan lasia. Täällä ei lättänöitä pistoja suvaita.