24.10.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 5 and still stitching
Separation of Earth and Water - part 3
Last week was busy, but I achieved my stitching goal. It was to finish God and it's done. There is still much to stitch before I finish the entire part 3. So much to do and so little time. I think I'll stitch next couple of weeks and then show off the finished part 3. It's my next goal. It'll happen after mid-November, I assume...

Maan ja veden erottaminen - osa 3
Viime viikko oli kiireinen, saavutin sentään sen, mitä halusinkin pistellä. Tavoite oli pistellä Jumala ja se on nyt tehty. Edelleenkin on paljon pisteltävää ennenkuin koko 3. osa on valmis. Niin paljon tehtävää ja niin vähän aikaa. Luulenpa että pistelen seuraavat pari viikkoa ja näytän sitten vasta valmiin kolmannen osan. Se on seuraava tavoite. Tapahtunee joskus marraskuun puolivälin jälkeen, oletettavasti...

17.10.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 5 and more stitches
Separation of Earth and Water - part 3
Last week was a good stitching week. The weather was stormy and it's getting colder, so I spent my days in the front of fireplace, stitching and drinking hot chocolate. Of course I did many other things, too, because this is my stitching blog, I don't share them. Two men are done, next it's time to stitch God. Thank God, he has his clothes on. Stitching all day naked men, makes your night dreams a bit crazy.
We got the first snow last week. I took some pictures, but they didn't succeed. The snow is still on the ground. It might melt next week, because the weather looks sunny.

Veden ja Maan erottaminen - osa 3
Viime viikko oli hyvä pistelyviikko. Ilma oli myrskyinen ja viilenemään päin, niinpä vietin päiväni takan edessä pistellen ja juoden kuumaa suklaakaakaota. Tottakai tein monia muitakin asioita, mutta koska tämä on ristipistelyblogi, en kerro. Kaksi miestä on tehty, seuraavaksi on aika pistellä Jumala. Luojan kiitos, hänellä on vaatteet päällä. Kun pistelee kaiket päivät alastomia miehiä, unista tulee hieman villejä.
Ensilumi tuli viime viikolla. Otin muutamia kuviakin, mutta ne eivät onnistuneet. Lumi on edelleen maassa. Saattaa sulaa ensi viikolla, koska ilma näyttää aurinkoiselta.

10.10.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 5 continuesAnd what's my excuse this time for so little progress? Last week I was busy helping others, people have endless needs and wants, you know. It helped me to forgot my own pains and misery. My ankle is better and I walked today 12 kms again. I didn't say it's painless. I'll get my stitches removed tomorrow. I have been two weeks without sauna and it's a catastrophe to me. I love sauna. I also love to exercise and I couldn't do that either. So I have almost climbed the walls. But tomorrow nothing can stop me...
Here is what I stitched last week: the third part of Michelangelo's Sistine Chapel - Separation of Earth and Water. There is just one man in the corner, but there are 3 more coming to other corners and God in the middle. I don't know what those men have to do with Earth and Water, but...because Michelangelo put them there perhaps they have a meaning.
I also made a sandwich loaf today. It's heart-shaped (♠) and called Tropical Island. Pictures are at the end of this post.

Ja mikä on syynä vähäiseen edistymiseeni tällä kertaa? Viime viikolla innostuin auttamaan muita, ihmisten tarpeet ja halut ovat loputtomat, tiedät kyllä. Se auttoi minua unohtamaan omat kipuni ja kurjuuteni. Nilkkani on parempi ja kävelin tänään 12 km, jälleen kerran. En sanonut että kivuttomasti. Saan tikkini poistettua huomenna. Olen ollut kaksi viikkoa ilman saunaa ja se on minulle jo katastrofi. Rakastan saunomista. Pidän myös liikunnasta ja en ole tehnyt sitäkään. Niinpä olen miltei kiipeillyt seinille. Mutta huomenna mikään ei voi estää minua...
Tässä on mitä pistelin viime viikolla: kolmas osa Michelangelon Sikstuksen kappelia - Maan ja Veden erottaminen. Nurkassa on vain yksi mies, vaan lisää tulee vielä 3 muihin nurkkiin ja Jumala keskelle. En tiedä mitä noilla miehillä on tekemistä Maan ja Veden kanssa, mutta... kerran Michelangelo laittoi heidät sinne ehkäpä heillä on jokin tarkoitus.
Tein tänään myös voileipäkakun. Se on sydämenmuotoinen (♠)ja nimeltään Trooppinen Saari. Kuvat tämän tekstin lopussa.4.10.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 5Little did I know, when I last time said I have a plenty of time to stitch...Things started to go to different directions. After I twisted my ankle, I caught a flu virus or several viruses from the waiting room of ER. So I ended up to look like Robert the Reindeer - red swollen nose, red eyes, sore throat, cough etc. Until weekend I managed to get some stitches done, but not in the fabric, but on me! So I started to look like a road kill. Let's say I have had better weeks than last week and I have also had worse ones (and I can tell they have been really bad). I'm still happy, there were some bright spots in my week. Those bright spots know who they are.
The picture is from the beginning of Separation of Earth and Water. I hope this week is a better stitching week.

Vähänpä tiesin, kun viimeksi sanoin että minulla on runsaasti aikaa pistellä...Asiat vaan lähtivät menemään hieman eri suuntiin. Kun olin nilkkani reväyttänyt, sain flunssaviruksen tai useita sellaisia ensiavun odotushuoneesta. Niinpä näytin sitten Petteri Punakuonolta - punainen turvonnut nenä, punaiset silmät, kurkku kipeä, yskää jne. Kunnes koitti viikonloppu ja sain aikaiseksi hieman pistoja, mutta en kankaalle, vaan minuun! Niinpä aloin näyttää jo raadolta. Sanotaanko että minulla on ollut parempiakin viikkoja kuin viime viikko ja myös pahempia (voin kertoa että ne ovat olleet todella pahoja). Olen edelleen iloinen, viikossa oli sentään kirkkaitakin kohtia. Nuo kirkkaat kohdat tietävät itse keitä ovat.
Kuva on aloitus Veden ja Maan erottamisesta. Toivonpa vaan että tämä viikko on parempi pistelyn kannalta.