30.11.2009

Gingerbread House - Day 9


And the last side wall is finished. Now it's a time to start stitching the roof. Roof is the biggest part, so it might take a bit longer. I'm a week ahead of my schedule, so there is no hurry with roof.

Ja viimeinen sivuseinä on valmis. Nyt on sitten aika aloittaa katon pistely. Katto on suurin osa, niinpä se voi viedä hieman pitemmän aikaa. Olen viikon edellä aikataulustani, joten katon kanssa ei ole mitään kiirettä.

29.11.2009

Gingerbread House - Day 8


One side wall is done, now it's time to stitch another one. Here it the beginning of it. If I let my needle fly, you'll see tomorrow one finished side wall. Let's see.

Yksi sivuseinä on valmis, nyt on aika pistellä toinen. Tässä on sen alku. Jos neula suihkii sukkelaan, näet huomenissa yhden valmiin sivuseinän. Katsotaan miten käy.

28.11.2009

Gingerbread House - Day 7


The front wall is finished. I'm 3 days early altogether and it feels so nice. This one was easier to stitch than the back wall. The door is made of Satin Stitch and a sill is made of Reverse Mosaic Stitch and a door mat is worked with Scotch Stitch. Otherwise it's cross stitches, and beads and ribbon stitched as a bow on wreath. Tomorrow I'll start the last wall and then I have only roof and a chimney left.

Etuseinä on valmis. Olen nyt 3 päivää aikataulusta edellä ja se tuntuu mukavalta. Etuseinä oli helpompi pistellä kuin takaseinä. Ovi on tehty laakapistoilla tai suorilla gobeliinipistoilla ja kynnys mosaiikkipistoilla ja ovimatto on pistelty skottipistoilla eli tyynypistoilla eli vinoilla laakapistoilla. Muutoin on käytetty ristipistoja, ja helmiä ja nauha on pistelty rusetiksi seppeleeseen. Huomena aloitan viimeistä seinää ja sitten onkin jäljellä vain katto ja savupiippu.

27.11.2009

Gingerbread House - Day 6


Here it is - the beginning of the main door. If I can keep up the same speed, you'll see the finished main wall in two days. It means I'm exceeding my expectations, what comes to finishing this one. It might happen early enough to post it for Christmas. Let's see..

Tässä se on - pääoven aloitus. Jos saan pidettyä saman tahdin, näet valmiin etuseinän kahden päivän kuluessa. Tämä tarkoittaa että olen ylittänyt odotukseni mitä tulee tämän valmiiksi saamiseen. Saatan jopa saada tämän niinkin ajoissa valmiiksi että ennätän jopa postittaa sen Jouluksi. Mutta katsotaan nyt miten käy...

26.11.2009

Gingerbread House - day 5


The first side wall is finished. It was quite easy. Only cross-stitches, some backstitch and beads. I love how the silk thread feels. It has been so long time since I last used anything silky. Tomorrow is again a new beginning - stitching of a front door.

Ensimmäinen sivuseinä on valmis. Se oli melko helppo. Vain ristipistoja, muutama tikkipisto ja helmiä. Silkkilangat tuntuvat aivan ihanilta sormissa. Siitä onkin aikaa kun viimeksi olen ollut tekemisissä silkin kanssa. Huomenna aloitan taas uutta - etuoven pistelyn.

25.11.2009

Gingerbread House - day 4


It's time to create a side wall this time. I'm totally in schedule and it means I have a good chance to get this Gingerbread House finished before Christmas.

Tällä kertaa on aika luoda sivuseinä. Aikataulussa ollaan täysin ja se tarkoittaa että minulla on hyvät mahdollisuudet saada tämä piparkakkutalo valmiiksi ennen joulua.

24.11.2009

Gingerbread House - Day 3


The back wall is finished now. One part done, only 6 parts to stitch. The door of the house is made of Smyrna Crosses and the door sill is made of Mosaic Stitches. The door mat is Scotch Stitches. Hardanger is used for the window, same as Kloster Blocks. All beads added and bow stitched on the wreath. All other stitches are cross stitches and back stitches. Tomorrow you'll see the beginning of a side wall of this Gingerbread House.

Takaseinä on nyt tehty. Yksi osa valmis, vain 6 osaa pisteltävää jäljellä. Ovi on tehty timanttipistoilla ja kynnys mosaiikkipistoilla. Ovimatto koostuu skottipistoista eli vinoista laakapistoista tai tyynypistoista. Hardanger-kirjontaa on käytetty ikkunaan, kuten myös Kloster-ryhmiä. Kaikki helmet on kiinnitetty ja rusetti pistelty seppeleeseen. Kaikki muut pistot ovat ristipistoja ja laakapistoja. Huomena näet sivuseinän aloituksen tähän piparkakkutaloon.

22.11.2009

Gingerbread House - day 1


Here is the back door of the gingerbread house. The design is by Thea Dueck for The Victoria Sampler. I stitch on 28 ct Linen, colour Amber and over two threads. This is the Christmas project I was talking about earlier. I have just 4 weeks to finish it and to accomplish it I have to stitch at least 2 parts of the house in a week. I'm not at all sure how I manage...but let's see... I'll let you know.

Tässä on piparkakkutalon takaovi. Malli on The Victoria Samplerin ja sen on laatinut Thea Dueck. Pistelen ambran väriselle pellavalle 11 lankaa/cm ja kahden langan yli. Tämä on se Joulu-projekti, josta kerroin aiemmin. Minulla on tasan 4 viikkoa aikaa saada se valmiiksi ja päästäkseni tähän minun olisi pisteltävä valmiiksi vähintään 2 osaa piparitalosta viikossa. En ole ollenkaan varma miten siitä selviän... mutta katsotaan... kerron kyllä.

21.11.2009

Mariner's Compass - 56th day


Last time I said, I'm going to stitch the points of the star next and now you see this picture. These ornaments don't look very pointy - yet. They will, just wait. I chose to stitch all points of star at same time. There is bad news for this project, I have to move it aside for a while.
What comes to my in-between project. It's almost a miracle. I received all right materials last week. And I mean ALL threads, silks, buttons and fabrics from all over the world. I may have a teeny-weeny chance of finishing it before Christmas. The timeframe is very tight and my needle has to fly. Next time it'll be a beginning of Gingerbread House and I'm not going to use any dough at all. Only fabrics and threads.

Viime kerralla sanoin että aion pistellä seuraavaksi tähden sakarat ja nyt näkyykin tämä kuva. Nämä kiemurat eivät näytä kovinkaan sakaraisilta - vielä. Tulevat kyllä hyvinkin näyttämään, kunhan odottelet. Päätin kuitenkin pistellä kaikkia sakaroita samalla kertaa. Hieman huonoja uutisia tälle projektille, laitan sen syrjään vähäksi aikaa.
Mitä tulee välityöhöni. Tämä on miltei ihme. Sain kaiken materiaalin viime viikolla. Ja tarkoitan todella että KAIKKI tuli, langat, silkkilangat, napit ja kangas kaikkialta maailmasta. Nyt saattaa olla ihan pienenpieni mahdollisuus että saan sen valmiiksi ennen Joulua. Aika on kortilla ja nyt neulani on syytä lentää. Seuraavalla kerralla tulee olemaan Piparkakkutalon aloitus ja en aio käytää yhtään taikinaa siihen. Vain kangasta ja lankaa.

14.11.2009

Mariner's Compass - 49th day


All the triangel areas are done now. I stitched some silver spots around and over cross stitched circles. They look like strange spiders. They look much more sprakling in real life than in this picture. Next I'll begin to stitch the points of a star. It's mostly cross stitches at first. Because the pattern is getting bigger all the time, it starts to take more time to finish each point. I think, I'll stitch all the points of a star at same time, but lets see... I may find better way to do it.
The first delivery of the materials of my next project arrived from UK in 3 days. Now I have 3 cones of white thread. I haven't got any fabric or any other materials yet. So, I'm still waiting for the beginning day of my next in-between project. Meanwhile I stitch this long-time project.

Kolmio-alueet on nyt tehty. Pistelin muutamia hopeatäpliä pitkin ja poikin ristipisteltyjä ympyröitä. Ne näyttävät oudoilta hämähäkeiltä. Luonnossa ne kimaltelevat paremmin kuin tässä kuvassa. Seuraavaksi pistelen tähden sakaroita. Aluksi lähinnä ristipistoilla. Koska kuviosta tulee koko ajan suurempi, jokaisen sakaran tekeminen vie hieman enemmän aikaa. Luulenpa että pistelen kaikkia tähden sakaroita yhtäaikaisesti, mutta katsotaan nyt...saatan keksi paremmankin tavan tehdä asia.
Seuraavan projektini ensimmäinen materiaalitoimitus saapui Brittein saarilta kolmessa päivässä. Nyt minulla on 3 kartiota valkoista lankaa. Kangasta tai muuta materiaalia minulla ei vielä ole. Niinpä, odottelen edelleen seuraavan välityöni aloituspäivää. Sillä välin pistelen tätä pitkäaikaista projektia.

7.11.2009

Mariner's Compass - 42nd day
All the half circles are done. Now I'm stitching triangle areas, between circles and bargello. I use stitches like Algerian Eye, Center Open Algerian Eye and Smyrna Cross. Everyting is going on smoothly. Because the stitches are so tiny, I zoomed the picture 100%, so you can better see what I'm doing.
Well, there is another minor project coming between. I got the chart last week, only 3 weeks late. The due date of the project is before Christmas Eve. Because of the delay, I didn't have time to bought materials earlier. I tryed to find the materials I'll need in Finland, where I live. Not even a chance. I needed special silk threads and special buttons and a certain kind of fabric. Beacause I have to order ALL materials from other countries, it makes more delay. The fabric is coming from Italy, most of the threads and buttons from USA via UK, some of the threads from Switzerland and rest of the threads from Thailand. I don't think I'll start this project before Christmas. It takes at least a month before I get all the materials I need, even more time may pass. It's a bit hilarious because this is a Christmas project!

Kaikki puoliympyrät on nyt tehty. Nyt pistelen kolmio-alueita, ympyröiden ja loimu- eli Firenzenkirjonnan väliin. Käytän turkkilaisia tähtipistoja, turkkilaisia tähtipistoja, joissa on avoin keskusta ja timanttipistoja. Kaikki sujuu ihan hyvin. Koska pistot ovat hyvin pieniä, suurensin kuvaa 100%, niin että näet paremmin mitä olen tekemässä.
Joopa-joo, tämän työn väliin on tulossa toinen pienempi projekti. Sain mallin viime viikolla, vain 3 viikkoa myöhässä. Projektin määräpäivä on ennen jouluaattoa. Viivästyksestä johtuen, minulla ei ollut aikaa ostaa materiaaleja aikaisemmin. Yritin löytää tarvitsemiani materiaaleja Suomesta, missä asun. Ei mitään saumaa. Halusin tietynlaisia silkkilankoja ja erikois-nappeja ja tietynlaista kangasta. Koska joudun tilaamaan KAIKKI materiaalit muista maista, siitä aiheutuu lisää viivästyksiä. Kangas tulee nyt sitten Italiasta, suurin osa langoista ja napit Yhdysvalloista Brittein saarien kautta, jotkut langoista tulevat Sveitsistä ja loput langoista Thaimaasta. Enpä oikein usko että aloitan tätä projektia ennen joulua. Aikaa kuluu ainakin kuukausi, jonsei enemmän, ennen kuin kaikki materiaalit on kasassa. Hieman hupaisaa, koska tämä on jouluprojekti!