31.10.2009

Old Postmen - 4th day


It's finished now. I'm a bit early with this one, so I'm back in schedule again. This was super easy, even with those changes I made. After Mariner's Compass this felt like child's play. And back to Mariner's Compass again, I'll stitch it until I finish it.

Se on nyt valmis. Olen hieman etuajassa tämän kanssa, niinpä olen taas aikataulussa. Tästä ei juurikaan ollut vastusta, mukaanlukien tekemäni muutokset. Merenkulkijan kompassin jälkeen tämä oli helppoa kuin heinänteko. Ja takaisin Merenkulkijan kompassiin, pistelen sitä kunnes se on valmis.

28.10.2009

Old Postmen - 1st day


This chart is from www.just-a-moment.com. Design area is 11,4 x 16,3 cm. Fabric is cream white aida count 14. I use Anchor colours. If you look the picture of this pattern elsewhere and wonder why this isn't like it, it might be so, because I'll do some changes to the pattern to customize it.

Tämä malli on www.just-a-moment.com :ilta. Koko on 11,4 x 16,3 cm. Kangas on kermanväristä aidaa 5,5 ruutua/cm. Käytän Anchorin värejä. Jos näet tämän mallin kuvan jossakin muualla ja ihmettelet miksi tämä minun versio ei muistuta sitä, niin on, koska teen muutamia muutoksia malliin, saadakseni sen asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

27.10.2009

Mariner's Compass - 35th day


It was about a time. Last week was a dream come true -week. I had all the time I needed and I had everything done what I planed and some extra, too. So, there is only the last half circle left, before other stitches over the whole circle. I like this project much, but it has to be moved aside for a while. There is a minor work which have fixed deadline waiting and I have to do it in-between this project. Next time you'll see the beginning of a new project. Perhaps tomorrow...

Olipa jo aikakin. Viime viikko oli unelmien täyttymys. Minulla oli kerrankin tarpeeksi aikaa ja sain tehtyä kaikki mitä suunnittelinkin tekeväni ja hieman ylimääräistäkin. Niinpä jäljellä on enää viimeinen puoliympyrä, ennenkuin aloitan muut pistot koko ympyrän pistojen päälle. Pidän tästä projektista paljon, mutta joudun siirtämään sen syrjään hetkeksi. Eräs välityö, jolla on kiinteä määräaika odottaa ja se on tehtävä tämän projektin välissä. Seuraavalla kerralla näetkin uuden projektin alun. Ehkä jo huomena...

20.10.2009

Mariner's Compass - 28th day


Usually I'm very good at estimations. Perhaps I'm getting old and loosing my touch. I'm falling more and more behind. Something in this project repels my estimations. Time is not on my side either and life just happens to me. Sometimes there are too many people who needs me and my own time (read: Stitching time) runs like sand through my fingers. I got nearly everything done what I planned for last week. That's good. There is always the next week and more tiny cross stitches...
Yleensä olen hyvä arvioimisessa. Ehkä alan vanhettua ja menettää otettani. Jään yhä enemmän jälkeen. Jokin tässä projektissa vastustaa arvioitani. Aika ei myöskään ole puolellani ja elämässä vaan tapahtuu asioita. Joskus liian monet ihmiset tarvitsevat minua ja oma aikani (lue: ristipistelyaika) valuu kuin hiekka sormieni välitse. Sain tällä viikolla melkein kaiken tehtyä mitä suunnittelinkin. Se on hyvä. Aina on seuraava viikko ja lisää pienenpieniä ristipistoja...

13.10.2009

Mariner's Compass - 21st day


Last week I was busy, but not with this one. Three days and not even a stitch done. I'm behind in my schedule. I estimated I'll do a half circle in a week, but I was wrong, I haven't done even half of a half circle. Too much social events ruin my stitching speed. That reminds me of upcoming birthdays and Christmas partys. Perhaps I have to estimate the whole thing again...

Viime viikolla olin kiireinen, mutta en tämän työn kanssa. Kolme päivää ja en edes yhtä pistoa saanut aikaiseksi. Olen jäljessä aikataulusta. Arvioin että tekisin puoliympyrän viikossa, mutta olin väärässä, en saanut tehtyä edes puolikasta puolesta ympyrästä. Liian paljon sosiaalisia tapahtumia pilaa pistelynopeuteni. Tämä taas muistuttaa minua tulevista syntymäpäivistä ja pikkujouluista. Ehkäpä täytyy arvioita koko homma uudelleen...

6.10.2009

Mariner's Compass - 14th day


The colours of this pattern makes me think of toffee. It has been all cross stitches since last time and it'll be almost same the next 2-3 months. Estimated finishing time is next Summer-Autumn. Evenings and nights are getting darker, so it makes this pattern a bit more challenging.
Tämän mallin värit saavat minut ajattelemaan toffeeta. Viime kerran jälkeen olenkin pistelly vain ristipistoja ja sama meno jatkuu seuraavat 2-3 kuukautta. Arvioitu valmistumisaika on ensi syksyn korvilla. Illat ja yöt pimenevät, joten se lisää hieman mallin haastavuutta.