27.6.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats - Day 35

Frames, frames those boring frames. Why on earth I always pick a piece with stitchable frames? Then I get bored with them. There is not very much frames and background left and I'm really missing Sistine Chapel.
This was rather nice week, the sun was shining and because I love sun bathing, I didn't stitch very much. Today I almost forgot to add my progress, perhaps my mind is sunburn. My friends say I'm getting skin cancer. Sunbathing is my only bad habit, I don't drink, smoke or use drugs and I even eat healthy and exercise daily.

Raamia, raamia, tylsää raamia. Miksi ihmeessä valitsen aina työn, jossa on pisteltävät raamit? Sitten kyllästyn niihin. Ei olisi enää paljon raamia ja taustaa jäljellä ja kaipaan jo Sikstuksen kappelia.
Oli ihan kiva viikko, aurinko paistoi ja koska rakastan auringonottoa, en pistellyt kovinkaan paljon. Tänään melkein unohdin lisätä edistymiseni, ehkä aurinko on polttanut jo aivoni. Ystäväni sanovat että saan ihosyövän. Auringonotto on ainoa paheeni, en juo, polta tai käytä huumeita ja minä jopa syön terveellisesti ja liikun päivittäin.

20.6.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats - Day 28


Now you see those flowers! I have stitched also a little bit of frames and started the background. This project is taking more time I thought it would do. I wonder where does the time go... days seem to have less hours than my childhood.
My stitching friends are worried if I have enough projects, so they keep updating my e-mailbox with new and old interesting cross stitch patterns. I just counted if I stitch next 1000 years, I'm not even a halfway finished. Better not count, just stitch. Perhaps after next 2-3 weeks I'm back stitching Sistine Chapel, which is another story.

No niin nyt näette ne kukkaset! Olen pistely myös hieman kehyksiä ja aloittanut taustaosion. Tämä projekti näyttää vievän enemmän aikaa kuin kuvittelinkaan. Ihmettelen mihin aika oikein menee... päivässä vaikuttaa jotenkin olevan vähemmän tunteja kuin lapsuudessani.
Ristipistoilevat ystäväni ovat huolissaan josko minulla riittää tarpeeksi projekteja, joten he päivittävät sähköpostilaatikkoani uusilla ja vanhoilla mielenkiintoisilla ristipistomalleilla. Laskeskelin juuri että jos pistelen seuraavat 1000 vuotta, en ole saanut edes puoliakaan valmiiksi. Parasta olla laskematta, keskittyä vain pistelyyn. Ehkäpä 2-3 viikon kuluttua olen taas pistelemässä Sikstuksen kappelia, joka on ihan toinen juttu.

13.6.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats - Day 21


Well, I promised flowers and I'll give you leaves. It was a nice sunny week until weekend came and wind & rain. I have stitched the outlines of flowers, so they are there, I must just add a little bit colour and flowers are alive.

It's summer and you are more relaxed, so I usually haven't any diffulties to say NO, but this week I have said too much YES to everything and it leads to troubles in the long run. I promised to help Tea with her Cross Stitch News Site...and now I'm wondering where I'll get the time to do it. I have hands full of my own projects and works. There is only 24 hours in a day. Good Lord give me 25!


Tuota noin, lupasin kukkia ja annan lehtiä. Viikko oli aurinkoisen kaunis viikonlopun tuloon asti, sitten alkoi tuuli & sade. Olen sentään pistelly kukkien ääriviivat, joten ne ovat siellä, täytynee lisätä hieman väriä ja kukat heräävät eloon.

On kesä ja sitä on hieman rentoutuneempi kuin tavallisesti, niinpä niin, minulla ei yleensä ole mitään vaikeuksia sanoa EI, mutta tällä viikolla sanoin KYLLÄ ihan kaikkeen ja se johtaa vaikeuksiin pitemmän ajan kuluessa. Lupasin auttaa Teaa hänen Cross Stitch News -sivunsa kanssa... ja nyt ihmettelen mistä ihmeestä revin aikaa siihen. Minulla on kädet täynnä omia projekteja ja töitä. Päivässä on vain 24 tuntia. Hyvä Luoja anna minulle 25!

6.6.2010

Midnight Moggies aka Starry Cats - day 14


All cats are done + a little mouse. It's time to start stitching backgrounds and frames. Weather has been so fine, I have almost skipped the stitchings and spend my time in the garden. Everything is so green and beautiful, every day more flowers. Perhaps I have next time some flowers with Midnight Moggies.
Ok - I admit it, I changed the colours a little bit.


Kaikki kissat on tehty + pieni hiiri. On aika aloittaa taustan ja kehysten pistely. Ilmat ovat olleet todella hyvät, olen melkein jättänyt pistelyt väliin ja viettänyt aikaani puutarhassa. Kaikki on niin vihreää ja kaunista, joka päivä enemmän kukkia. Ehkäpä seuraavalla kerralla minulla on hieman kukkia Keskiyön Kattien seurana.
Ok - myönnän sen, muutin värejä hieman.