29.1.2011

Sistine Chapel Ceiling - Creation of Eve - Month 7


Creation of Eve
This is my progress of the first day. Next 2-3 months you'll see how Michelangelo sees this part of biblical story. As always there is lots of men involved in the scene. One of my friends suggests I should stitch tiny fig leaves to them. Well, I try to keep everything blurry and give only hints.

Eevan luominen
Tässä on ensimmäisen päivän tuotos. Seuraavien 2-3 kuukauden aikana näet kuinka Michelangelo näkee tämän osan raamatun kertomusta. Kuten tavallista tässäkin tapahtumassa on osallisena paljon miehiä. Eräs ystäväni ehdotti että minun pitäisi pistellä pikkuruiset viikunanlehdet heille. No, yritän pitää kaiken hieman sumeana ja jätän asian vihjauksen asteella.

28.1.2011

Earth's Children - finished after 1½ months

It's done. It was quick and easy. Well, my quick and easy. It may take a year if you are a beginner. I didn't have the slightest difficulty and all colours match perfectly. I corrected the eye and left one back stitch unstitch on girl's nose, because with that stitch on, her nose would have looked like a potatoe. There are lots of fine details in this picture and they can only be seen in real life.
Next time you'll see the Sistine Chapel again and it's Eve's turn now - beginning of creation of Eve is the name of the game.
My friends already knew the latest news of my leg. It was x-rayed and it has several fractures, so I have a good excuse why I still can't walk. The doctor said I should only walk with my sticks next two weeks more. He didn't forbid me to exercise, so I have exercised it, so I can bend the ankle to 90 degrees (and it was and still is very painful). Anyway it helps me fit under the frames of Sistine Chapel . What wouldn't a x-stitcher do for her hobby? I must be nuts.

Valmista tuli. Se oli nopea ja helppo. Siis, minun nopea ja helpponi. Voi viedä vuodenkin jos olet aloittelija. Mitään vaikeuksia ei ollut ja kaikki värit sopivat yhteen täydellisesti. Korjasin silmän ja jätin yhden tikkipiston pistelemättä tytön nenään, koska se olisi saanut nenän näyttämään potaatilta. Kuvassa on paljon hienoja yksityiskohtia ja ne voi nähdä vain katsomalla kuvaa luonnossa.
Seuraavalla kerralla näet taas Sikstuksen kappelin ja nyt on Eevan vuoro - pelin nimi on Eevan luominen.
Ystäväni tietävätkin viimeisimmät uutiset jalastani. Se röntgenkuvattiin ja siinä on useita murtumia, niinpä minulla on nyt hyvä syy siihen, miksi en edelleenkään kävele. Lääkäri sanoi että saisin kävellä vain keppien kanssa seuraavat kaksi viikkoa. Hän ei kieltänyt kuntoilua, joten olen harjoittanut nilkkaa niin, että se taipuu 90 asteen kulmaan (oli ja on edelleenkin kivuliasta). Joka tapauksessa se auttaa minua sopimaan Sikstuksen kappelin kehyksen alle. Mitäpä ei ristipistelijä tekisi harrastuksensa eteen? Yliskammarini eivät taida olla ihan lämpimillään.

21.1.2011

Earth's Children - week 5

There you are where you go. I'm now stitching the sky. At my point of view it looks endless, but I think after a week I have done it. This far everything has gone very smoothly. I'm already getting ready for Creation of Eve or should I say my very very long-term project of Sistine Chapel Ceiling.

And the news of leg: My toes are moving, but my ankle is still. This may sound odd, but I need my ankle to stitch Sistine Chapel Ceiling. I have a loom system, where I stretch the fabric and I need to bend my ankles to get under this loom system. My ankle doesn't bend. I was ready for happy dance, because of my toes, but all my friends said NO!!!!!!!!!! So I just listen to Josephine Baker to ease my pains and exercise more my ankle to get it flexible. I still don't walk.

Snow picture from my yard at the end of this text.

Olet siellä minne menet. Pistelen nyt taivasta. Näyttää tällä hetkellä loputtomalta, mutta luultavasti viikon jälkeen sekin on tehty. Tähän asti kaikki on sujunut hyvin. Olen jo valmistautumassa Eeva luomiseen vai pitäisiköhän sanoa Sikstuksen kappelin hyvin, hyvin pitkäaikaiseen projektiin.

Ja jalkauutisia: Varpaat liikkuvat, mutta nilkka on hiljaa paikoillaan. Voi kuulostaa oudolta, mutta tarvitsisin nilkkaani, jotta voin pistellä Sikstuksen kappelin kattoa. Minulla on kudontasysteemi, mihin venytän kankaan ja minun pitäisi taivuttaa nilkkoja, jotta pääsen tämän systeemin alle. Nilkka vaan ei taivu. Olin jo valmis tanssimaan riemusta varpaiden liikkumisen vuoksi, mutta kaikki ystäväni sanoivat EI!!!!!!!!! Niinpä kuuntelen kipuihin Josephine Bakeria ja jumppaan lisää nilkkani saadakseni sen joustavammaksi. En edelleenkään pysty kävelemään.

Lumikuva pihaltani:

14.1.2011

Earth's Children - week 4 or month 1

It's halfway now. I'm stitching the background and hope I have enough blue thread for the sky. Stitching goes fine, it may be finished after two three weeks or even sooner.
My leg isn't going fine. I still can't move my toes or ankle. I have driven quit a long journey with my exercise bike and stepped thousands of steps with my stepper. Not to mention thousands of passive stretches. I'm not quitting, I'll push harder. Perhaps I'm not doing enough.

Puolivälissä ollaan. Pistelen taustaa ja toivon että sininen lanka riittää taivaan pistelyyn. Pistely sujuu hyvin, saattaa valmistua 2-3 viikon päästä tai jopa pikemmin.
Jalan kanssa ei suju yhtä hyvin. En vieläkään pysty liikuttamaan varpaita tai nilkkaa. Olen ajellut pitkät matkat kuntopyörällä ja stepannut tuhansia askeleita stepperilläni. Puhumattakaan tuhansista passiivisista venytyksistä. En aio luovuttaa, aion painaa vielä kovemmin. Ehkä en tee vielä tarpeeksi.

7.1.2011

Earth's Children - week 3As you can see, I'm busy stitching. It may be the best part of my leg injury, I have a lots of time for my dear hobby. The girl looks a bit crooked-eyed now, but I try to fix it before this project is finished.
I have also added new shops and new proverbs (Sayings) to Cross Stitch International site. Have fun there! There is also my webshop in ebay now. Only some DVDs, but I add more things there, when I learn to walk again and organizing things get easier. It's hard to carry things without hands (I need them to walk).
Next it's time to go to restore my ankle, so I drive my exercise bike called Restorator and do a lot of stretching. I live in hope I some day walk again, perhaps not tomorrow or day after tomorrow... but some day. Until then I'll stitch and I don't never give up.

Kuten näkyy, pistelen ahkerasti. Lienee paras osa jalkavammaani, nyt on paljon aikaa rakkaalle harrastukselle. Tyttö näyttää hieman kierosilmäiseltä, mutta yritän korjata sen ennen kuin tämä projekti valmistuu.
Olen lisännyt myös uusia kauppoja ja uusia sananlaskuja (Sayings) Cross Stitch International-sivulle. Pidä hauskaa siellä! Ebayllä on myös pikku putiikkini. Vain DVD:tä, mutta lisään uutta, kunhan opin taas kävelemään ja asioiden järjestely helpottuu. On hankala kuljettaa tavaroita ilman käsiä (tarvitsen niitä kävelyyn).
Sitten onkin taas aika lähteä restoroimaan nilkkaani, ajelen siis restoraattori-nimisellä polkulaitteella ja teen hirvittävän määrän venytyksiä. Elelen toivossa että joku päivä kävelen taas, ehkä en huomena tai ylihuomena... mutta joskus. Siihen asti aion pistellä ja en anna periksi koskaan.3.1.2011

Goals of 2011 - Tavoitteet vuonna 2011I'm gonna stitch something old, something new, something borrowed, something blue and keep a sliver sixpence in my shoe.

In other words, I don't have any stitching goals, I just stitch as always.

Aion pistellä jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua, jotain sinistä ja pitää hopearahaa kengässäni.

Toisin sanoen, minulla ei ole mitään pistelytavoitteita, pistelen kuten aina ennenkin.