27.1.2010

Mariner's Compass - 105th day


Outlines of circle are done. This piece doesn't grow any bigger, what is a relief. I'm not very good at taking pictures and trying to balance myself on a squeaky chair won't make it better. Sometimes I wish I would be a bit taller. It has been all cross stitches this week and if I had any chance to stitch next week, there'll be more cross stitches then. Let's see. There's the visit of my realtives, you see.

Kehän ulkoreuna on tehty. Tämä työ ei kasva enää yhtään suuremmaksi, mikä on helpotus. En ole kovin hyvä valokuvaamaan ja huonolla narisevalla tuolilla tasapainoilu ei paranna kuvien laatua yhtään. Joskus toivon että olisin hieman pitempi. Tämä viikko on ollut yhtä ristipistoilua ja jos ensi viikolla on yhtään mahdollisuutta pistellä, tulee vielä lisää ristipistoja. Katsotaan nyt. Sukulaisten vierailu on silloin.

20.1.2010

Mariner's Compass - 98th Day


Those insides of points of stars are almost done. It has been all Bargello stitches this week. I wish this project is finished next week or at least almost finished. Relatives come to visit me at the end of the month, so there is not very much stitching then. I needed a chair to take this picture, I hope I don't need ladders next time. The project is already quite large and it's getting larger...

Tähtien sisäpuolet ovat melkein tehty. Tällä viikolla on kirjottu Firenzenkirjontaa eli loimukirjontaa todenteolla. Toivon että saan tämän projektin valmiiksi ensi viikolla tai ainakin lähes valmiiksi. Sukulaisia tulee loppukuusta vierailulle, joten silloin ei ole paljoakaan pistelyaikaa. Tarvitsin tuolin ottaakseni tämän kuvan, toivon että seuraavalla kerralla en tarvitse tikapuita. Tämä projekti on jo melko iso ja siitä se vaan laajenee...

13.1.2010

Mariner's Compass - 91st Day


Getting bright ideas is not good for stitching speed. I have years and years talked about to organize my stash. I have started it and well...overwhelmed with all that work and all those cardboard boxes, computer files and folders. Let's see how long it takes this time before I'll quit. I have now organized 14 charts. It isn't much yet, but it is beginning, isn't it?
Ok, what comes to my stitchings. Here is the latest one. I have now finished all the points of starts, but not the insides of the points. Next I'm going to stitch bargello rows inside the points of the stars.

Fiksujen ideoiden saaminen ei ole hyväksi pistelunopeudelle. Olen jo vuosia puhunut siitä että pitäisi järjestellä varastot. Olen aloittanut sen ja no, tuota...hukkunut kaiken sen työmäärän ja pahvilaatikoiden, tiedostojen ja kansioiden alle. Katsotaanpa miten kauan tällä kertaa kestää ennenkuin lopetan. Olen nyt järjestellyt 14 mallia. Aika vähän, mutta tämähän on vasta ihan alussa, vai mitä?
Ok, mitä tulee pistelyihini. Tässä on viimeisin. Olen nyt saanut valmiiksi kaikki tähtien sakarat, paitsi en sakaroiden sisäpuolta. Seuraavaksi aion pistellä loimukirjontaa eli Firenzenkirjontaa tähtien sakaroiden sisäpuolelle.

6.1.2010

Mariner's Compass - 84th day


Some of you might have noticed some changes here. About a month ago my "magical template" started to act strangely. It disappeared and re-appeared as it pleased. Perhaps that is what magical things do??? Most of the pictures vanished, colours changed, comments went off and so on... And now the whole thing is gone. So I had to find a new template and the result is this. I wish this will last a bit longer and comments stay on.
And what about my stitchings. I have spent most of my time with this template problem and my shoulders will need an instant massage, so I haven't stitched very much. Here is the result of last week. I have done just insides of the first row of points of star. Now I'm at the beginning of the second row of point of star.

Osa teistä on saattanut huomata hieman muutoksia täällä. Noin kuukausi sitten "magical template"-sivupohjani alkoi käyttäytyä oudosti. Se katosi ja ilmestyi jälleen, ihan miten sitä huvitti kulloinkin. Ehkäpä maagiset asiat toimivat juuri noin??? Suurin osa kuvista katosi, värit muuttuivat, kommentit katosivat ja niin edelleen... Ja nyt koko roska on kadonnut. Niinpä minun oli löydettävä uusi sivupohja ja tulos on tässä. Toivon että tämä tulee kestämään hieman pitempään ja kommentitkin toimivat.
Ja mitä tulee pistelyihin. Olen viettänyt suurimman osan ajastani tämän sivupohja-ongelman parissa ja hartiani tarvitsisivat hierontaa heti, joten en ole juurikaan pistellyt. Tässä on viime viikon tulos. Olen tehnyt vain ensimmäisen rivin tähden sakaroiden sisäpuoliset osat. Nyt olen aloittamassa toista riviä tähden sakaroita.