30.10.2011

Red Faberge Egg with PerlsThe last egg is done. My Easter stitchings are ready for next Easter. I'm so much behind that I'm very early. Yes, I wrote the name right, it really reads Perls on the cover page of the pattern. See yourself.

Viimeinen muna on valmis. Pääsiäispistelyni ovat valmiini seuraavaan pääsiäiseen. Olen niin paljon jäljessä että olen tosi aikaisessa. Kyllä, kirjoitin nimen oikein, mallin kansilehdellä lukee Perls. Katso vaikka itse.It's soon time what all Sistine Chapel readers/followers have been waiting for long time. Next time I'll begin 6th part of Sistine Chapel. It's called Expulsion from Eden. Perhaps tomorrow or day after tomorrow. I have been a little bit busy lately and I haven't had very much time for stitch or anything else.

Pian on aika, mitä kaikki Sikstuksen kappelin lukijat/seuraajat ovat odottaneet jo pidemmän aikaa. Seuraavalla kerralla aloitan kuudennen osan Sikstuksen kappelia. Sen nimi on Karkotus paratiisista. Ehkä huomena tai ylihuomena. Olen ollut hieman kiireinen viime aikoina ja aikaa ei ole oikein riittänyt pistelyyn tai mihinkään muuhunkaan.

25.10.2011

Red Faberge Egg with Golden Grid finished!All three finished, only one pattern left. Because I run out of black aida, I'm going to stitch it beside the very first Easter Egg pattern I stitched on white aida. This is the last one.
I bought a pattern maker program and I have been busy creating new patterns to stitch. I already have too many patterns, now I have even more, I'll never stitch them all. Perhaps if I live over 1 000 years or more. I must be a cross stitch nut. Really.
I also got the fabrics of my Christmas projects yesterday. Only 2 months to Christmas. My Christmas projects are always hush-hush, so you never see them here. Instead of Christmas stitchings you are going to see Sistine Chapel project. But only after I have finished my last Easter Egg.

Kaikki kolme saatu valmiiksi, vain yksi malli enää jäljellä. Koska musta aida loppui, aion pistellä sen ihka ensimmäisen pääsiäismunan viereen, jonka pistelin valkoisella aidalle. Tämä on sitten viimeinen.
Ostin ristipistomallien suunnitteluohjelman ja olen kiivaaseen tahtiin luonut uusia malleja pisteltäväksi. Ihan kun minulla ei olisi jo tarpeeksi malleja, nyt niitä on vielä enemmän, en saa niitä koskaan pisteltyä kaikkia. Ehkä jos elän yli 1000 vuotiaaksi tai kauemmin. Minun täytyy olla ristipistohullu. Todella.
Sain myös Jouluprojektien kankaat eilen. Vain 2 kuukautta Jouluun. Jouluprojektini ovat aina hys-hys, joten et näe niitä koskaan täällä. Joulupistelyiden sijaan tulet näkemään Sikstuksen kappeliprojektia. Mutta vasta kun olen saanut viimeisen pääsiäismunan valmiiksi.

20.10.2011

Green Easter Egg with Gold Ruby CrossGreen Egg is done, only one left on this fabric. Next it's time to stitch Red Faberge Egg with Golden Grid.
Those of my readers who are members of my Cross Stitch International site, know there has been problems. Lately there has been very much problems with my other internet sites and blogs, too. I'm wondering who does it. Those sites are innocent and free for everyone to use. I know there are a lot of people with too much spare time and stupid brains, because they don't know anything constructive, creative or better to do, they mess up other people's sites. There is nothing heroic in that kind of activity. Just pure stupidity.
Cross Stitch International is fixed now. Until next attack.

Vihreä muna on valmis, enää yksi jäljellä tähän kankaaseen. Seuraavaksi on aika pistellä punainen Faberge-muna, jossa on kultainen verkko.
Ne lukijoistani, jotka ovat Cross Stitch Internationalin jäseniä, tietävätkin että ongelmia on ollut. Viime aikoina on ollut hyvin paljon ongelmia myös muiden nettisivujeni ja blogieni kanssa. Mietin kuka ne aiheuttaa. Nuo sivut ovat ihan viattomia ja kaikkien vapaassa käytössä. Tiedän että on olemassa paljon ihmisiä, joilla on liikaa vapaa-aikaa ja tyhmät aivot, koska he eivät tiedä mitään rakentavaa, luovaa tai parempaa tekemistä, he sotkevat muiden ihmisten sivuja. Siinä toiminnassa ei ole mitään sankarillista. Vain täyttä typeryyttä.
Cross Stitch International -sivu on nyt korjattu. Seuraavaan hyökkäykseen asti.

15.10.2011

Red Faberge Egg with Silver Flowers finished!..and one third of this picture is finished. Red Faberge Egg with Silver Flowers is done and I'm just beginning of Green Easter Egg with Ruby Cross. I'll stitch three patterns on this aida fabric. Haven't decided the third one yet. Those other plans I had some months ago didn't work out, so I skipped them. This plan is going on smoothly at least this far. Let's see how long.
The patterns are from Solaria Gallery. Link on left corner.

...ja yksi kolmasosa tästä taulusta on valmis. Punainen Faberge muna, jossa hopeisia kukkia on tehty ja olen vihreän pääsiäismunan, jossa rubiininpunainen risti alussa. Aion pistellä kolme mallia tälle aidakankaalle. En ole vielä päättänyt mikä kolmas malli on. Mitä tulee muihin suunnitelmiin, mitä minulla oli muutama kuukausi sitten, ne eivät vain toimineet, niinpä heitin ne yli laidan. Tämä suunnitelma etenee tasaisesti ainakin tähän asti. Katsotaan miten kauan.
Mallit ovat Solaria Galleriasta. Linkki vasemmassa nurkassa.

10.10.2011

Red Faberge Egg with Silver FlowersThis is my progress of yesterday. I learned my plastic canvas lesson and changed plastic to black aida. I know there are readers who are waiting Sistine Chapel progress. Patience, please. I'll stitch these Faberge Easter Eggs first, then it's time to continue Sistine Chapel again. At this time of the year it's time to stitch Halloween patterns or even Christmas patterns, I'm so much behind in everything in my life, so I stitch Easter now. Catching up little by little. Baby steps. I'm a bit afraid of time catching me first.
This pattern is from Solaria Gallery and link to shopping page is under title My favourites on left corner.

Tässä on eilisen työn tulos. Olen ottanut opikseni muovikangasläksyt ja vaihdoin muovin mustaan aidaan. Tiedän että on lukijoita, jotka odottavat Sikstuksen kappelin etenemistä. Kärsivällisyyttä, pyydän. Pistelen ensin nämä Faberge pääsiäismunat, sitten on aika jatkaa Sikstuksen kappelia jälleen. Tähän aikaan vuotta on aika pistellä Halloweenmalleja tai jopa Joulumalleja, olen niin paljon jäljessä ihan kaikessa elämässäni, joten pistelen nyt Pääsiäistä. Yritän päästä ajan tasalle pikkuhiljaa. Vauvanaskelin. Pelkäänpä että aika saa minut ensin kiinni.
Tämä malli on Solaria Gallery'sta ja linkki ostossivulle on Suosikkini -otsikon alla vasemmassa kulmassa.