23.10.2012

Saint Panteleimon


This is a corner of an icon of Saint Panteleimon. It's a bit bigger than my last work, but very tiny if compared to Sistine Chapel. Designer of this piece is Stoyanka Ivanova from Solaria Gallery (www.solaria-gallery.com). It's almost two years since I asked her to design this piece. It was very nice to receive the pattern and finally began to stitch a gift for a very modest person, who  really deserves it. There are 240 x 320 stitches, so it isn't a beginner project. Only 58 colours. Deadline is before Christmas. Let's see...

Tämä on Pyhän Panteleimonin (Panteleimon parantaja, Palkatta parantaja)  ikoni. Se on hieman isompi kuin viimeisin työni, mutta hyvin pieni jos sitä verrataan Sikstuksen kappeliin. Työn suunnitteli Stoyanka Ivanova Solaria Galleriasta (www.solaria-gallery.com). Melkein kaksi vuotta sitten pyysin häntä suunnittelemaan tämän työn.  Oli tosi mukava saada tämä malli ja viimeinkin aloittaa lahjan pisteleminen hyvin vaatimattomalle henkilölle, joka todella ansaitsee sen. Mallissa on 240 x 320 pistoa, joten se ei ole aloittelijan projekti. Vain 58 väriä. Määräaika on ennen Joulua. Katsotaan miten käy...

22.10.2012

A gift from Heaven aka Woodland Baby Sampler


This baby sampler is a part of a bigger picture from Dutch cross stitch magazine called Borduurblad  # 32. I made some minor changes and now it's waiting for the baby to be born. When I know the name, numbers and place, I'll add birds, dragonflies and snowflakes to balance the text.
There are much more almost similar versions available of this pattern. I don't use the word copy, because some designers are very touchy and take copyrights very seriously. Under the name Tobin Baby you can find quilt, sampler and bibs to match the theme. Almost forgot, designer is Joan Elliott. One of my favourite designers and it's always a pleasure to stitch her works.
This work goes to rest 'til spring and I'm stitching another gift project while waiting. It's called Saint Panteleimon. I'll add a picture tomorrow, if I have time.

Tämä vauvan syntymätaulu on osa isompaa kuvaa hollantilaisesta ristipistolehdestä Borduurbladista nro 32. Tein muutamia pikkumuutoksia ja nyt työ odottelee vauvan syntymistä. Sitten kun tiedän nimen, numerot ja paikan, lisää linnut, sudenkorennot ja lumihiutaleet tasapainottamaan tekstiä.
Tästä mallista on olemassa paljon samankaltaisia versioita. En käytä sanaa kopio, koska jotkut suunnittelijat ovat hyvin herkkiä ja ottavat copyright-oikeutensa hyvin vakavasti. Tobin Baby-tavaramerkin alta löytyy samaan teemaan sopivat peitto, syntymätaulu ja ruokalappuja. Melkein unohtui, suunnittelija on Joan Elliott. Yksi suosikkisuunnitelijoistani ja hänen töitään on aina ilo pistellä.
Tämä työ lähtee lepoo kevääseen asti ja pistelen toisen lahjaprojektin odotellessa. Sen nimi on Pyhä Panteleimon. Lisää kuvan huomenna, jos aikaa jää.

15.10.2012

Noah's sacrifice - Sistine Chapel Ceiling


Noah's sacrifice is done now - only 45 parts left to stitch before the Sistine Chapel Ceiling is finished. Next part of the series is Deluge. Bad news is I have so much other things to do and stitch that I can start Deluge not until next Spring/Summer.

Other things? It's too much to write on this blog and I'm graveyard of secrets.

 Good news is I have started a smaller and much cuter project for a baby. It's not my baby, but it's SIL's daughter's baby. Due in next Spring. It's very nice to stitch something different after religious subjects.

Nooan uhraus on nyt valmis - ainoastaan 45 osaa pisteltävänä ennenkuin Sikstuksen kappeli on valmis. Seuraava osa sarjassa on Vedenpaisumus. Mitä tulee huonoihin uutisiin minulla on niin paljon muita asioita tehtävänä ja pisteltävänä että voin aloittaa Vedenpaisumuksen aikaisintaan ensi Keväällä/Kesällä.

Muita asioita? Liian paljon kirjoitettavaksi tässä blogissa ja olen muutenkin salaisuuksien hautausmaa.

Mitä tulee hyviin uutisiin olen aloittanut pienemmän ja paljon söpömmän projektin vauvalle. Siis, vauva ei ole minun, vaan miehen siskontytön. Tulossa ensi keväänä. On mukava pistellä jotain erilaista uskonnollisten aiheiden jälkeen. Tässä kuva...

1.10.2012

Long time - no see


Coat of arms of Paijat-Hame is done and framed.

Well, I have been away for a while. Now I'm back, but I don't promise anything. It looks like this year has been... I don't have a word what it has been. Terrible is an understatement. So many of you have asked how my cross stitch projects are going. They haven't gone anywhere. Because I have't had any time to stitch or doing anything extra curriculum activity.

And the Sistine Chapel and Sacrifice of Noah this far. Picture at the end of the text.

Of course I had plans and I still have. Things just didn't go as planned.

Päijät-Hämeen vaakuna on tehty ja kehystetty.

On tullut oltua pois jonkin aikaa. Nyt olen palannut, mutta en lupaa edelleenkään mitään. Näyttää siltä että tämä vuosi on ollut... Minulla ei ole edes sanaa sille, mitä se on ollut. Kamala on vähättelyä. Niin monet teistä ovat kyselleet miten ristipistoprojektini etenevät. Ne eivät ole edenneet mihinkään. Koska minulla ei ole ollut aikaa pistellä tai tehdä mitään muutakaan ekstraa.

Ja Sikstuksen kappeli ja Nooan uhraus tähän asti. Kuva tekstin lopussa.

Toki minulla oli suunnitelmat ja on yhä edelleen. Asiat vain eivät sujuneet suunnitelmien mukaan.