30.12.2009

Mariner's Compass - 77th day


This project has come to a point where it seems almost the same, how ever hard I'm stitching. I have been stitching cross stitches on the insides of the points of the star. There is plenty of stitching still left there. This project starts to look endless. I'm not even a half way yet. Perhaps I'll take a smaller project in-between or continue with this one. I haven't decided yet. I just got the pattern and threads for my next scheduled project. The due date of this new fixed project is not even near, so if I start it, I'll be very early with it and late with this one. What a dilemma! On the other hand, it's not a problem at all if I stick on this project.

Tämä projekti on tullut pisteeseen, missä se näyttää lähestulkoon samalta riippumatta siitä kuinka ahkerasti pistelen. Olen pistellyt ristipistoja tähden sakaroiden sisäpuolelle. Edelleenkin siellä on paljon pisteltävää. Tämä projekti alkaa näyttää loppumattomalta. En ole vielä edes puolivälissä. Saatan ehkä ottaa pienemmän projektin välityöksi tai jatkaa tätä. En ole vielä päättänyt. Sain juuri mallin ja langat seuraavaan aikataulutettuun projektiini. Tämän uuden kiinteäaikatauluisen projektin määräpäivä ei ole vielä edes lähellä, niinpä jos aloitan sen päädyn tekemään sen etuajassa ja olen sitten myöhässä tämän kanssa. Mikä pulma! Toisaalta, se ei ole pulma eikä mikään, jos pysyttelen tässä projektissa.
Sain vihdoin viimein siirrettyä lisää tavaroita kirpparilleni. Uudet jutut ovat sekaisin vanhojen joukossa. Myös ristipistotavaraa ja kirjoja.

23.12.2009

Mariner's Compass 70th day


Here I'm again with this forever project. I thought I'll finish all points of star last week. I thought wrong. I just and just had time to finish those outlines of the star with cross stitches. This week is even busier, there is Christmas visitors coming and I have to clean, cook, bake, wrap gifts and move snow around, because it seems there is plenty of that stuff coming, too. It's good because I like white Christmas.

Tässä sitä taas ollaan tämän ikuisuusprojektin kanssa. Ajattelin että saisin tähden sakarat tällä viikolla valmiiksi. Ajattelin väärin. Aika riitti siihen että sain nipinnapin pisteltyä tähden ääriviivat ristipistoin. Tämä viikko on vielä kiireisempi, jouluvieraita saapuu ja minun on siivottava, laitettava ruokaa, leivottava, käärittävä lahjoja ja siirreltävä lunta ympäriinsä, koska näytää että sitä tavaraa tulee taivaan täydeltä. Se on hyvä koska pidän valkeasta joulusta.
Piti laitella uusia tuotteita kirpparillekin, mutta en ole ehtinyt vielä ottamaan niistä valokuvia, joulun jälkeen sitten, mutta missä kuussa.

16.12.2009

Mariner's Compass - 63rd day


Back to my long time project. Here is what I have done this far. Christmas is near, so I have so much other things to do and places to be, I haven't had very much time to stitch. I decided to stitch those outlines of points of star next. There is still plenty of stitching inside those outlines. Whoever understand what I'm trying to say... plenty of stitching anyhow.

Takaisin pitkäaikaiseen projektiini. Tämän verran olen saanut aikaan. Joulu on lähellä ja on niin paljon muita asioita tehtävänä ja pitää rientää paikasta toiseen, joten pistelyyn ei ole jäänyt paljoakaan aikaan. Päätin pistellä nuo tähtien sakaroiden ääriviivat seuraavaksi. Edelleenkin on paljon pisteltävää noiden ääriviivojen sisäpuolella. Kuka ymmärtäneekään mitä yritän sanoa... paljon pisteltävää kuitenkin.

8.12.2009

Gingerbread House - Day 17


It's complete now! This house is made of fabric and threads and buttons and beads. Oh boy, what a bumpy ride. I thought putting all together was the easy part. HAH! It was painful, my fingers are bleeding. I don't think the designer designed it the way I put it together. I didn't want to leave any loose pieces. So, every part of this Gingerbread House is stitched together. It's like a closed box.


I'll post it tomorrow...and hope it brings happy Christmas to someone. It was a pleasure to stitch, except the last part. And back to Mariner's Compass. Next time, perhaps next week, you'll see it again.

Se on valmis nyt! Tämä talo on tehty kankaasta ja langoista ja napeista ja helmistä. Olipas töyssyinen kyyti. Luulin että kokoamisvaihe olisi helpoin osa. HAH! Se oli tuskaista, sormet verillä väkersin. en oikein usko että suunnittelija suunnitteli sen kasattavaksi näin. En vain halunnut jättää yhtään irtoanaista osaa. Niinpä, kaikki osat tässä Piparkakkutalossa on pistelty kiinni toisiinsa. Se on kuin suljettu rasia.
Aion postittaa sen huomena... ja toivon että se tuo iloisen joulun saajalleen. Sitä oli miellyttävä pistellä, paitsi viimeistä osiota. Ja takaisin Merenkulkijan kompassiin. Seuraavalla kerralla, ehkä ensi viikolla, näet sen taas.

7.12.2009

Gingerbread House - Day 16


Here is the chimney part and it's done. Next I'm going to put all the pieces of Gingerbread House together. I wish I have all the stitching done until tomorrow and I have something to show off.

Tässä on savupiippu-osa ja se on valmis. Seuraavaksi kokoan kaiken yhteen. Toivottavasti saan kaiken pisteltyä kasaan huomiseksi, jotta olisi jotain näytettävää.

6.12.2009

Gingerbread House - Day 15


Here it is - the very last piece of Gingerbread House. This is the beginning of chimney. Doesn't look very much anything yet. I think I'll finish it until tomorrow.
Tässä se on - vihonviimeinen osa Piparkakkutaloa. Tässä on savupiipun alku. Eipä näytä vielä hääppöiseltä. Luulempa että saan sen valmiiksi huomenissa.

5.12.2009

Gingerbread house - Day 14
The both sections of the roof are done as you can see. They are almost identical, except the colours of the beads and buttons. At first there is snow rows with cross stitches. Then under the row of buttons and beads, Bargello Lace made of large cross stitches over four and satin stitches are used as bargello wave.
Under the row of Bargello Lace there are arrowhead stitches and modified smyrna cross with beads.
The last lace row is made of Eyelet Lace using regular cross stitches over two and large cross stitches over four and scallops of satin stitches.
The last row under beads and buttons is made of cross stitches.
There is satin stitches over four on the sides.
Tomorrow it's time to start the last piece, the chimney.

Molemmat katonpuoliskot on tehty, kuten voit kuvista nähdäkin. Ne ovat lähestulkoon samanlaiset lukuunottamatta nappien ja helmien värejä. Aluksi on ristipistoilla tehty lumirivi. Sitten nappi- ja helmirivin alapuolella, Firenzenpitsiä, joka on tehty suurilla neljän langan ylimenevillä ristipistoilla ja laakapistoja on käytetty aaltomaisen loimukirjonnan tapaan.
Firenzenpitsirivin alapuolella on nuolenpääpistoja ja muunneltuja timanttipistoja helmien seurana.
Viimeinen pitsirivi on tehty Silmukkapitsillä käyttäen tavallisia ristipistoja kahden langan yli ja suuria ristipistoja neljän langan yli sekä simpukanmallisia laakapistoja.
Viimeinen rivi helmien ja nappien alla on tehty ristipistoilla.
Sivuilla on laakapistoja eli suoria gobeliinipistoja neljän langan yli.
Huomenna on aika aloittaa viimeistä palaa, savupiippua.

1.12.2009

Gingerbread House - Day 10


Here is a tiny part of roof. I think I'll stitch both parts of roof, before I post anything new here. They'll be almost identical, except the bead colours. So, I don't see any point to post two similar pieces. My next posting will be later this week or early next week.

Tässä on pieni osa kattoa. Luulenpa että pistelen molemmat osat kattoa, ennenkuin postittelen mitään uutta tänne. Katon osista tulee lähes identtiset, paitsi helmien värit. Niinpä, en näe mitään syytä lähettää kahta samalaista kappaletta tänne. Seuraava postitukseni tapahtuu myöhemmin tällä viikolla tai ensiviikon alussa.

30.11.2009

Gingerbread House - Day 9


And the last side wall is finished. Now it's a time to start stitching the roof. Roof is the biggest part, so it might take a bit longer. I'm a week ahead of my schedule, so there is no hurry with roof.

Ja viimeinen sivuseinä on valmis. Nyt on sitten aika aloittaa katon pistely. Katto on suurin osa, niinpä se voi viedä hieman pitemmän aikaa. Olen viikon edellä aikataulustani, joten katon kanssa ei ole mitään kiirettä.

29.11.2009

Gingerbread House - Day 8


One side wall is done, now it's time to stitch another one. Here it the beginning of it. If I let my needle fly, you'll see tomorrow one finished side wall. Let's see.

Yksi sivuseinä on valmis, nyt on aika pistellä toinen. Tässä on sen alku. Jos neula suihkii sukkelaan, näet huomenissa yhden valmiin sivuseinän. Katsotaan miten käy.

28.11.2009

Gingerbread House - Day 7


The front wall is finished. I'm 3 days early altogether and it feels so nice. This one was easier to stitch than the back wall. The door is made of Satin Stitch and a sill is made of Reverse Mosaic Stitch and a door mat is worked with Scotch Stitch. Otherwise it's cross stitches, and beads and ribbon stitched as a bow on wreath. Tomorrow I'll start the last wall and then I have only roof and a chimney left.

Etuseinä on valmis. Olen nyt 3 päivää aikataulusta edellä ja se tuntuu mukavalta. Etuseinä oli helpompi pistellä kuin takaseinä. Ovi on tehty laakapistoilla tai suorilla gobeliinipistoilla ja kynnys mosaiikkipistoilla ja ovimatto on pistelty skottipistoilla eli tyynypistoilla eli vinoilla laakapistoilla. Muutoin on käytetty ristipistoja, ja helmiä ja nauha on pistelty rusetiksi seppeleeseen. Huomena aloitan viimeistä seinää ja sitten onkin jäljellä vain katto ja savupiippu.

27.11.2009

Gingerbread House - Day 6


Here it is - the beginning of the main door. If I can keep up the same speed, you'll see the finished main wall in two days. It means I'm exceeding my expectations, what comes to finishing this one. It might happen early enough to post it for Christmas. Let's see..

Tässä se on - pääoven aloitus. Jos saan pidettyä saman tahdin, näet valmiin etuseinän kahden päivän kuluessa. Tämä tarkoittaa että olen ylittänyt odotukseni mitä tulee tämän valmiiksi saamiseen. Saatan jopa saada tämän niinkin ajoissa valmiiksi että ennätän jopa postittaa sen Jouluksi. Mutta katsotaan nyt miten käy...

26.11.2009

Gingerbread House - day 5


The first side wall is finished. It was quite easy. Only cross-stitches, some backstitch and beads. I love how the silk thread feels. It has been so long time since I last used anything silky. Tomorrow is again a new beginning - stitching of a front door.

Ensimmäinen sivuseinä on valmis. Se oli melko helppo. Vain ristipistoja, muutama tikkipisto ja helmiä. Silkkilangat tuntuvat aivan ihanilta sormissa. Siitä onkin aikaa kun viimeksi olen ollut tekemisissä silkin kanssa. Huomenna aloitan taas uutta - etuoven pistelyn.

25.11.2009

Gingerbread House - day 4


It's time to create a side wall this time. I'm totally in schedule and it means I have a good chance to get this Gingerbread House finished before Christmas.

Tällä kertaa on aika luoda sivuseinä. Aikataulussa ollaan täysin ja se tarkoittaa että minulla on hyvät mahdollisuudet saada tämä piparkakkutalo valmiiksi ennen joulua.

24.11.2009

Gingerbread House - Day 3


The back wall is finished now. One part done, only 6 parts to stitch. The door of the house is made of Smyrna Crosses and the door sill is made of Mosaic Stitches. The door mat is Scotch Stitches. Hardanger is used for the window, same as Kloster Blocks. All beads added and bow stitched on the wreath. All other stitches are cross stitches and back stitches. Tomorrow you'll see the beginning of a side wall of this Gingerbread House.

Takaseinä on nyt tehty. Yksi osa valmis, vain 6 osaa pisteltävää jäljellä. Ovi on tehty timanttipistoilla ja kynnys mosaiikkipistoilla. Ovimatto koostuu skottipistoista eli vinoista laakapistoista tai tyynypistoista. Hardanger-kirjontaa on käytetty ikkunaan, kuten myös Kloster-ryhmiä. Kaikki helmet on kiinnitetty ja rusetti pistelty seppeleeseen. Kaikki muut pistot ovat ristipistoja ja laakapistoja. Huomena näet sivuseinän aloituksen tähän piparkakkutaloon.

22.11.2009

Gingerbread House - day 1


Here is the back door of the gingerbread house. The design is by Thea Dueck for The Victoria Sampler. I stitch on 28 ct Linen, colour Amber and over two threads. This is the Christmas project I was talking about earlier. I have just 4 weeks to finish it and to accomplish it I have to stitch at least 2 parts of the house in a week. I'm not at all sure how I manage...but let's see... I'll let you know.

Tässä on piparkakkutalon takaovi. Malli on The Victoria Samplerin ja sen on laatinut Thea Dueck. Pistelen ambran väriselle pellavalle 11 lankaa/cm ja kahden langan yli. Tämä on se Joulu-projekti, josta kerroin aiemmin. Minulla on tasan 4 viikkoa aikaa saada se valmiiksi ja päästäkseni tähän minun olisi pisteltävä valmiiksi vähintään 2 osaa piparitalosta viikossa. En ole ollenkaan varma miten siitä selviän... mutta katsotaan... kerron kyllä.

21.11.2009

Mariner's Compass - 56th day


Last time I said, I'm going to stitch the points of the star next and now you see this picture. These ornaments don't look very pointy - yet. They will, just wait. I chose to stitch all points of star at same time. There is bad news for this project, I have to move it aside for a while.
What comes to my in-between project. It's almost a miracle. I received all right materials last week. And I mean ALL threads, silks, buttons and fabrics from all over the world. I may have a teeny-weeny chance of finishing it before Christmas. The timeframe is very tight and my needle has to fly. Next time it'll be a beginning of Gingerbread House and I'm not going to use any dough at all. Only fabrics and threads.

Viime kerralla sanoin että aion pistellä seuraavaksi tähden sakarat ja nyt näkyykin tämä kuva. Nämä kiemurat eivät näytä kovinkaan sakaraisilta - vielä. Tulevat kyllä hyvinkin näyttämään, kunhan odottelet. Päätin kuitenkin pistellä kaikkia sakaroita samalla kertaa. Hieman huonoja uutisia tälle projektille, laitan sen syrjään vähäksi aikaa.
Mitä tulee välityöhöni. Tämä on miltei ihme. Sain kaiken materiaalin viime viikolla. Ja tarkoitan todella että KAIKKI tuli, langat, silkkilangat, napit ja kangas kaikkialta maailmasta. Nyt saattaa olla ihan pienenpieni mahdollisuus että saan sen valmiiksi ennen Joulua. Aika on kortilla ja nyt neulani on syytä lentää. Seuraavalla kerralla tulee olemaan Piparkakkutalon aloitus ja en aio käytää yhtään taikinaa siihen. Vain kangasta ja lankaa.

14.11.2009

Mariner's Compass - 49th day


All the triangel areas are done now. I stitched some silver spots around and over cross stitched circles. They look like strange spiders. They look much more sprakling in real life than in this picture. Next I'll begin to stitch the points of a star. It's mostly cross stitches at first. Because the pattern is getting bigger all the time, it starts to take more time to finish each point. I think, I'll stitch all the points of a star at same time, but lets see... I may find better way to do it.
The first delivery of the materials of my next project arrived from UK in 3 days. Now I have 3 cones of white thread. I haven't got any fabric or any other materials yet. So, I'm still waiting for the beginning day of my next in-between project. Meanwhile I stitch this long-time project.

Kolmio-alueet on nyt tehty. Pistelin muutamia hopeatäpliä pitkin ja poikin ristipisteltyjä ympyröitä. Ne näyttävät oudoilta hämähäkeiltä. Luonnossa ne kimaltelevat paremmin kuin tässä kuvassa. Seuraavaksi pistelen tähden sakaroita. Aluksi lähinnä ristipistoilla. Koska kuviosta tulee koko ajan suurempi, jokaisen sakaran tekeminen vie hieman enemmän aikaa. Luulenpa että pistelen kaikkia tähden sakaroita yhtäaikaisesti, mutta katsotaan nyt...saatan keksi paremmankin tavan tehdä asia.
Seuraavan projektini ensimmäinen materiaalitoimitus saapui Brittein saarilta kolmessa päivässä. Nyt minulla on 3 kartiota valkoista lankaa. Kangasta tai muuta materiaalia minulla ei vielä ole. Niinpä, odottelen edelleen seuraavan välityöni aloituspäivää. Sillä välin pistelen tätä pitkäaikaista projektia.

7.11.2009

Mariner's Compass - 42nd day
All the half circles are done. Now I'm stitching triangle areas, between circles and bargello. I use stitches like Algerian Eye, Center Open Algerian Eye and Smyrna Cross. Everyting is going on smoothly. Because the stitches are so tiny, I zoomed the picture 100%, so you can better see what I'm doing.
Well, there is another minor project coming between. I got the chart last week, only 3 weeks late. The due date of the project is before Christmas Eve. Because of the delay, I didn't have time to bought materials earlier. I tryed to find the materials I'll need in Finland, where I live. Not even a chance. I needed special silk threads and special buttons and a certain kind of fabric. Beacause I have to order ALL materials from other countries, it makes more delay. The fabric is coming from Italy, most of the threads and buttons from USA via UK, some of the threads from Switzerland and rest of the threads from Thailand. I don't think I'll start this project before Christmas. It takes at least a month before I get all the materials I need, even more time may pass. It's a bit hilarious because this is a Christmas project!

Kaikki puoliympyrät on nyt tehty. Nyt pistelen kolmio-alueita, ympyröiden ja loimu- eli Firenzenkirjonnan väliin. Käytän turkkilaisia tähtipistoja, turkkilaisia tähtipistoja, joissa on avoin keskusta ja timanttipistoja. Kaikki sujuu ihan hyvin. Koska pistot ovat hyvin pieniä, suurensin kuvaa 100%, niin että näet paremmin mitä olen tekemässä.
Joopa-joo, tämän työn väliin on tulossa toinen pienempi projekti. Sain mallin viime viikolla, vain 3 viikkoa myöhässä. Projektin määräpäivä on ennen jouluaattoa. Viivästyksestä johtuen, minulla ei ollut aikaa ostaa materiaaleja aikaisemmin. Yritin löytää tarvitsemiani materiaaleja Suomesta, missä asun. Ei mitään saumaa. Halusin tietynlaisia silkkilankoja ja erikois-nappeja ja tietynlaista kangasta. Koska joudun tilaamaan KAIKKI materiaalit muista maista, siitä aiheutuu lisää viivästyksiä. Kangas tulee nyt sitten Italiasta, suurin osa langoista ja napit Yhdysvalloista Brittein saarien kautta, jotkut langoista tulevat Sveitsistä ja loput langoista Thaimaasta. Enpä oikein usko että aloitan tätä projektia ennen joulua. Aikaa kuluu ainakin kuukausi, jonsei enemmän, ennen kuin kaikki materiaalit on kasassa. Hieman hupaisaa, koska tämä on jouluprojekti!

31.10.2009

Old Postmen - 4th day


It's finished now. I'm a bit early with this one, so I'm back in schedule again. This was super easy, even with those changes I made. After Mariner's Compass this felt like child's play. And back to Mariner's Compass again, I'll stitch it until I finish it.

Se on nyt valmis. Olen hieman etuajassa tämän kanssa, niinpä olen taas aikataulussa. Tästä ei juurikaan ollut vastusta, mukaanlukien tekemäni muutokset. Merenkulkijan kompassin jälkeen tämä oli helppoa kuin heinänteko. Ja takaisin Merenkulkijan kompassiin, pistelen sitä kunnes se on valmis.

28.10.2009

Old Postmen - 1st day


This chart is from www.just-a-moment.com. Design area is 11,4 x 16,3 cm. Fabric is cream white aida count 14. I use Anchor colours. If you look the picture of this pattern elsewhere and wonder why this isn't like it, it might be so, because I'll do some changes to the pattern to customize it.

Tämä malli on www.just-a-moment.com :ilta. Koko on 11,4 x 16,3 cm. Kangas on kermanväristä aidaa 5,5 ruutua/cm. Käytän Anchorin värejä. Jos näet tämän mallin kuvan jossakin muualla ja ihmettelet miksi tämä minun versio ei muistuta sitä, niin on, koska teen muutamia muutoksia malliin, saadakseni sen asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

27.10.2009

Mariner's Compass - 35th day


It was about a time. Last week was a dream come true -week. I had all the time I needed and I had everything done what I planed and some extra, too. So, there is only the last half circle left, before other stitches over the whole circle. I like this project much, but it has to be moved aside for a while. There is a minor work which have fixed deadline waiting and I have to do it in-between this project. Next time you'll see the beginning of a new project. Perhaps tomorrow...

Olipa jo aikakin. Viime viikko oli unelmien täyttymys. Minulla oli kerrankin tarpeeksi aikaa ja sain tehtyä kaikki mitä suunnittelinkin tekeväni ja hieman ylimääräistäkin. Niinpä jäljellä on enää viimeinen puoliympyrä, ennenkuin aloitan muut pistot koko ympyrän pistojen päälle. Pidän tästä projektista paljon, mutta joudun siirtämään sen syrjään hetkeksi. Eräs välityö, jolla on kiinteä määräaika odottaa ja se on tehtävä tämän projektin välissä. Seuraavalla kerralla näetkin uuden projektin alun. Ehkä jo huomena...

20.10.2009

Mariner's Compass - 28th day


Usually I'm very good at estimations. Perhaps I'm getting old and loosing my touch. I'm falling more and more behind. Something in this project repels my estimations. Time is not on my side either and life just happens to me. Sometimes there are too many people who needs me and my own time (read: Stitching time) runs like sand through my fingers. I got nearly everything done what I planned for last week. That's good. There is always the next week and more tiny cross stitches...
Yleensä olen hyvä arvioimisessa. Ehkä alan vanhettua ja menettää otettani. Jään yhä enemmän jälkeen. Jokin tässä projektissa vastustaa arvioitani. Aika ei myöskään ole puolellani ja elämässä vaan tapahtuu asioita. Joskus liian monet ihmiset tarvitsevat minua ja oma aikani (lue: ristipistelyaika) valuu kuin hiekka sormieni välitse. Sain tällä viikolla melkein kaiken tehtyä mitä suunnittelinkin. Se on hyvä. Aina on seuraava viikko ja lisää pienenpieniä ristipistoja...

13.10.2009

Mariner's Compass - 21st day


Last week I was busy, but not with this one. Three days and not even a stitch done. I'm behind in my schedule. I estimated I'll do a half circle in a week, but I was wrong, I haven't done even half of a half circle. Too much social events ruin my stitching speed. That reminds me of upcoming birthdays and Christmas partys. Perhaps I have to estimate the whole thing again...

Viime viikolla olin kiireinen, mutta en tämän työn kanssa. Kolme päivää ja en edes yhtä pistoa saanut aikaiseksi. Olen jäljessä aikataulusta. Arvioin että tekisin puoliympyrän viikossa, mutta olin väärässä, en saanut tehtyä edes puolikasta puolesta ympyrästä. Liian paljon sosiaalisia tapahtumia pilaa pistelynopeuteni. Tämä taas muistuttaa minua tulevista syntymäpäivistä ja pikkujouluista. Ehkäpä täytyy arvioita koko homma uudelleen...

6.10.2009

Mariner's Compass - 14th day


The colours of this pattern makes me think of toffee. It has been all cross stitches since last time and it'll be almost same the next 2-3 months. Estimated finishing time is next Summer-Autumn. Evenings and nights are getting darker, so it makes this pattern a bit more challenging.
Tämän mallin värit saavat minut ajattelemaan toffeeta. Viime kerran jälkeen olenkin pistelly vain ristipistoja ja sama meno jatkuu seuraavat 2-3 kuukautta. Arvioitu valmistumisaika on ensi syksyn korvilla. Illat ja yöt pimenevät, joten se lisää hieman mallin haastavuutta.

29.9.2009

Mariner's Compass - 7th day


Sometimes I think I have bright ideas as choose a dense fabric count to make a piece a bit more challenging. It won't work. This is intermediate, whatever fabric count you choose. This far I have stitched the star with cross-stitches and Rhodes stitches over cross-stitches. I read the instructions wrong, there was supposed to be square Rhodes over 3 threads, but I stitched round Rhodes over 4 threads. Don't tell anyone. Around the star is somewhat psychedelic Bargello rows and around Bargello stitches are a square of Smyrna Cross. My stitching speed is getting slower because the designs is getting bigger and there are much tiny cross-stitches ahead.
Joskus minulla on omasta mielestäni tosi fiksuja ideoita, kuten että valitsemalla tiheämpilankaisen kankaan työstä saisi haastavamman. Ei muuten toimi. Tämä työ on vaikeusasteeltaan keskitasoa, riippumatta kankaan tiheydestä. Tähän asti olen pistelly tähden ja kerrotut timanttipistot sen päälle. Luin ohjeet väärin, tarkoitus oli pistellä pyöreitä kerrottuja timanttipistoja kolmen langan yli, mutta minäpä pistelin neliömäisiä kerrottuja timanttipistoja neljän langan yli. Älä vaan kerro kenellekään. Tähden ympärillä on hieman psykedeeliseltä näyttävää firenzenkirjontaa eli loimukirjontaa ja niiden ympärillä neliö timanttipistoin. Pistelynopeuteni tulee hidastumaan, koska malli suurenee koko ajan ja odotettavissa on pienenpieniä ristipistoja.

22.9.2009

Mariner's Compass - 1st day


After so many easy wedding projects, I wanted to begin something more demanding. My Canadian friend Maria sent me this pattern. Actually my next project is intermediate, but I made it a bit more challenging. Fabric is linen and I stitch over 1 thread and I use only one strand of thread. And to understand what it means, there are two tape measures (metric and inches) in the picture. One cross stitch is smaller than a millimetre in this work. The size of the finished design will be about 60 cm x 60 cm. So there'll be a plenty of work for me. Let's see how it goes..
Monen helpon hääprojektin jälkeen halusin aloittaa jotain hieman vaativampaa. Sain tämän mallin kanadalaiselta ystävältäni Marialta. Oikeastaan tämä seuraava projektini on keskitasoa, mutta tein siitä hieman haastavamman. Kangas on pellavaa ja pistelen vain yhden langan yli käyttäen vain yhtä osaa langasta. Ja jotta tulisi ymmärretyksi mitä se tarkoittaa, kuvassa on kaksi mittanauhaa (metri- ja tuumamitta). Yksi ristipisto on pienempi kuin millimetri tässä työssä. Valmiin työn koko tulee olemaan noin 60 cm x 60 cm. Joten paljon on hommia luvassa minulle. Katsotaan miten työ etenee...

21.9.2009

I Corinthians 13 - Wedding Bells - 47th dayIt's finished! Last time I said Kreinik filament is Stardust. I'm sorry, it's Starburst. Well, I would prefer Stardust... I got the filaments the very same day I made last posting here and I could finally finish the wedding bells. Thank God, this is the last wedding sampler this year. Don't get me wrong, I love weddings, but three in a row is enough. Tomorrow I'll tell what's my next project.
Se on valmis nyt! Viime kerralla sanoin että Kreinikin langan nimi on Stardust. Sorry, se on Starburst. No-joo, olisin kyllä tykännyt Stradust-nimestä enemmän... Sain puuttuvat filamentit samana päivänä kun postitin kirjoitukseni viimeksi tänne ja saatoin lopulta viimeistellä hääkellot. Luojan kiitos, tämä on viimeinen hääaihe tänä vuonna. Älkää käsittäkä minua nyt väärin, rakastan häitä, mutta kolmet häät peräkkäin on jo ihan tarpeeksi. Huomena kerron mikä on seuraava projektini.

16.9.2009

I Corinthians 13 - Wedding Bells - 42nd day
Ok, I just couldn't resist. Those who understand Finnish, know what I mean. Sometimes words change a lot when letters are missing. To me love is suffering, and I'm not masochist or sadist, just some letters are not there yet. I think next time this will be finished. Only kind words, backstitching and gem to add.


Okei, en vain voinut vastustaa kiusausta. Suomenkielentaitoiset ymmärtänevät mitä tarkoitan. Joskus sanat muuttuvat paljonkin, kun kirjaimia puuttuu. Minulla rakkaus on kärsivä, ja en ole masokisti tai sadisti, vain muutama kirjan ei ole vielä paikoillaan. Luulenpa että seuraavalla kerralla tämä on jo valmis. Vain ystävälliset sanat, tikkipistot ja koriste laittamatta.

9.9.2009

I Corinthians 13 - Wedding Bells - 35th day


It's always better wait. I waited until sunrise this time. As you can see the picture is now much better. Only blue is my blue cross stitches. I'm still waiting for Kreinik Stardust (blending filament) to come. I need it for wedding bells. Meanwhile I have stitched other areas instead. If I estimated time right, I'll finish this one in two weeks. There is still plenty of stitching and backstitching and letters to do.
Aina on hyvä odottaa. Tällä kertaa odotin auringonnousuun asti. Kuten näkyy kuva on nyt paljon parempi. Siniset ristipistoni ovatkin ainoa sininen osa. Odottelen yhä Kreinik Stardust -lankaa. Tarvitsen sitä hääkelloihin. Olen pistelly muita alueita odotellessa. Jos arvioin ajan oikein, saan tämän valmiiksi kahdessa viikossa. Siltikin jäljellä on vielä runsaasti ristipistoja ja tikkipistoja ja kirjaimet.

2.9.2009

I Corinthians 13 - Wedding Bells - 28th day


Morning is not a good time to take pictures here. The fabric is not really blue. It's white. And the picture is blurred. It was my best shot after all. I try to get it better next time. This is the first post of this blog. I haven't still figured out a smart name for this blog and there is still plenty of stuff I have to improve. I run out of Kreinik blending filament yesterday so the bells are a bit odd looking now. I have made an order for more, but it takes time before I'll receive it. I don't quit stitching because of that, I can stitch other areas instead of bells.

Aamu ei ole suotuisaa aikaa ottaa kuvia. Kangas ei ole oikeasti sininen. Se on valkoinen. Ja kuvakin on tärähtänyt. Se oli kuitenkin paras otokseni. Yritän saada aikaiseksi paremman seuraavalla kerralla. Tämä on ensimmäinen postitukseni tähän blogiin. En ole vielä keksinyt nasevaa nimeä blogilleni ja paljon on vielä muutakin parannettavaa. Eilen loppui sitten Kreinikin filamenttikin, joten kellot ovat nyt hieman oudon näköisiä. Tilasin uutta, mutta sen tuleminen kestää. En heitä neuloja jokeen tämän takia, voin pistellä muita alueita kellojen sijaan.

27.8.2009

Moving in - Olen muuttamassa tänne

I'm moving my cross stitch blog here. Meanwhile you may like to visit my current blog Visit My Blog

Siirrän ristipistoblogini tänne.Sillä välin saatat haluta vierailla nykyisessä blogissani Vieraile blogissani

26.8.2009