18.12.2014

Egyptian Extravagance - It's a FINISH!

I have had issues. They haven't been cross stitch related. Cross stitching has been a pure pleasure. My computer resigned itself for good. Hard disc said ka-boom. And everything else there said goodbye. I'm still having computer issues - I have solved this far just few of them. Usually I'm busy stitching, but now my spare time has a whole lot of other meanings. Now I'm busy fixing my computer.
So I don't start a new stitching project immediately.
And yes, it really took a whole skein to finished all back stitching. I used one ply of skein.

Minulla on ollut vaikeuksia. Ne eivät liity ristipistelyyn. Ristipistely on ollut ihan puhdasta mielihyvää. Tietokoneeni irtisanoutui lopullisesti. Kovalevy sanoi ka-boom. Ja kaikki muu siellä sanoi hyvästit. Minulla on edelleen tietokoneongelmia - olen ratkaissut niistä vain murto-osan. Yleensä pistelen innokkaasti, mutta nyt vapaa-ajalleni on tullut ihan muita tarkoituksia. Nykyisin korjaan kiireen vilkkaa tietokonettani. Siispä en aloita uutta pistelyprojektia ihan heti.
Ja kyllä, tikkipistojen tekoon kului ihan koko kaartonen. Käytin yhtä osaa langasta.

I have 3 canditates for my new stitching project. Here they are:
Minulla on kolme ehdokasta uudeksi pistelyprojektiksi. Tässä ne ovat:
1) Radical Balance - I made adaptation of the chart by myself - tein mallin itse kuvasta.
This picture describes how the year 2014 has been in my life. Tämä kuva kuvastaa sitä millainen vuosi 2014 on ollut elämässäni.

2) The Leopard Hunts Alone By Dimensions - Leopardi metsästää yksin
I have always like wild animals, especially cats - Olen aina pitänyt villieläimistä, erityisesti kissoista.
 
3) Soft As Steel By HAED - Pehmeä kuin teräs.
Actually this last one is Julie Bell's artwork and called Hard as Steel. It was made 1994 by Julie Bell. So it's 20 years old and granny's crafts. I wonder why Heaven and Earth Designs advertises selling not granny's crafts.  Julie Bell has made fantasy art books, one of them is called Soft as Steel, but you can't find this picture there. This picture is on another book called Hard Curves.

Oikeastaan tämä viimeinen on Julie Bellin taideteos ja nimeltään Kova kuin teräs. Julie Bell teki sen vuonna 1994. Joten se on 20 vuotta vanha ja isoäidin kirjomuksia. Ihmettelen miksi Heaven and Earth Designs mainostaa ettei se myy isoäidin kamaa. Julie Bell on tehnyt fantasiataidekirjallisuutta, yksi näistä kirjoista on nimeltään Soft as Steel, mutta tätä kuvaa ei sieltä löydy. Tämä kuva on toisessa kirjassa, jonka nimi on Hard Curves.

When fixing my computer I have time to think which one of these three is my next project.
Kun korjailen konettani, minulla on aikaa ajatella mikä näistä kolmesta on seuraava projektini.