28.3.2010

AAAAARRRRGGGGGHHHH!

Almost a week has gone and I almost finished the first page of the charts. I took a second page and AAAARRRRGGGHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!, noticed I have misplaced A STITCH. All my good work gone - in vain. My friends, who don't stitch say it's just a stitch, the project is huge no-one will ever notice it. But I will notice. I will care. I made this mistake on the first row and it has multiplied... so it means frogging and start it all over again. Or I can move to plan B. Plan B is no unstitching and start it all over again with a different fabric. So I'm moving to 14 count aida. It makes this project even larger, but easier to stitch and count. I hope I have enough threads, because I counted the consumption of threads on 18 count aida. I have a bad feeling I'll need plan C, D and E before I'll finish this one.
Now I'm going to stitch some weeks before any posting. I'm angry at myself. I should have counted thrice. I counted only twice. It's time to be humble.

Melkein viikko meni ja sain melkein valmiiksi ensimmäisen sivun mallia. Otin toisen sivun ja AAAARRRRGGGHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!, huomasin että YKSI PISTO on väärässä paikassa. Kaikki hieno työni mennyttä - täysin turhaa. Ystäväni, jotka eivät pistele, sanovat että sehän on vain yksi pisto, projekti on iso, kukaan ei huomaa sitä. Mutta kun minä huomaan. Minulle se ei ole yhdentekevää. Tein tämän virheen ensimmäisellä rivillä ja se on kertautunut... niinpä luvassa olisi purkamista ja uudelleen aloitus. Tai voin siirtyä suunnitelma B:hen. Suunnitelma B on aloittaa uudelleen uudelta kankaalta ja unohtaa purkaminen. Siispä siirryn aidakankaaseen 5,5 ruutua/cm. Se tekee tästä työstä vieläkin suuremman, mutta helpomman pistellä ja laskea. Toivon vaan että langat riittävä, koska satuin laskemaan langankulutuksen aidakankaan 7,2 ruutua/cm mukaan. Pahoin aavistelen että joudun vielä siirtymään suunnitelmiin C, D ja E ennenkuin tämä työ on valmis.
Nyt aioin pistellä eräänkin viikon ennen seuraavaa blogikirjoitusta. Olen vihainen itselleni, olisi pitänyt laskea kolmesti. Laskin vain kaksi kertaa. On aika olla nöyrä.

23.3.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Day 1


Separation of Light from Dark
Today 23.3.2010 is the beginning day of this huge stitching project. The finished project has 564 x 1114 stitches, it will be 628 296 stitches altogether. This is the first part of 45. I'm using 18 count aida and the fabric is size of a bed linen. This project is not for beginners. Here is a link, where you can see what I'm talking about. It's the ceiling of the Cistine Chapel in the Vatican.
Of course I'm going to stitch some smaller projects every now and then. So you don't get bored with ceilings.
What you see in a picture is just a small part of border.

Valon erottaminen Pimeydestä
Tänään 23.3.2010 on tämän valtavan pistelyurakan aloituspäivä. Valmiissa työssä on 564 x 1114 pistoa, eli yhteensä 628 296 pistoa. Tämä on ensimmäinen osa 45:stä. Käytän aidakangasta 7,2 ruutua/cm ja kangas vastaa kooltaan lakanaa. Tämä projekti ei sovi aloittelijoille. Tässä on linkki, jossa näet mistä puhun. Kyseessä on Sikstuksen kappelin katto Vatikaanissa.
Luonnollisesti pistelen joitakin pienempiä projekteja aina silloin tällöin. Niinpä et pääse kyllästymään kattoihin.
Kuvassa näkyvä osa on vain pieni osa kattoboordia.

22.3.2010

Regal Domain - Day 33


It's done. Last week I had finally time to stitch. Size of this project was/ is 45 x 30 cm. So it's tiny if compared to my next project.

About the Sistine Chapel. Last week I received most of the threads. Only the US shipment is still on it's way. I have organized all threads for the Chapel, printed charts and cut the fabric. I don't usually start a project without all threads. Now I'm going to make an exception, this project has so much threads that I can stitch other areas while waiting the right threads to come.
Tomorrow it's time to start. Because I'm a bit rebel I'll start at the middle in God's footprints. It's time to create Light and Darkness.

Se on tehty. Viime viikolla oli vihdoinkin aikaa pistellä. Tämän työn koko oli/on 45 x 30 cm. Joten se on pikkuruinen, jos sitä vertaa seuraavaan projektiini.

Mitä tulee Sikstuksen kappeliin. Viime viikolla sai suurimman osan langoista. Vain Yhdysvaltojen lähetys on edelleen matkalla. Olen järjestellyt kaikki langat kappelia varten, printannut mallit ja leikannut kankaan. En yleensä aloita projektia ilman kaikkia lankoja. Nyt teen poikkeuksen, tässä työssä on niin paljon lankoja että voin pistellä muita alueita, sillä aikaa kun odottelen varsinaisten lankojen saapumista.
Huomenna on aloitusaika. Koska olen hieman kapinallinen aloitan keskeltä Jumalan jalanjäljissä. On aika luoda Valkeus ja Pimeys.

17.3.2010

Regal Domain - Day 28


It's almost halfway done now. I have stitched the lions, only background needs stitches. Actually this one looks much better in picture than in real life. Amazing how a picture can lie.

I finished my organization of sewing room. All charts and kits are in the cabins now. That's good. Now on I like to keep them organized.

The day before yesterday I received the first parcel of my thread orders. I have been organizing the threads for Sistine Chapel (my next project). There is still lots and lots of organizing. 669 skeins is quite a number. I'm still waiting for the last two parcels of threads. More organizing. I'm sure I get the threads done before I finish this current project. My only concern is if I have the custom-made frame in time. I haven't any other choices than wait. The frame either is finished in time or not.


Se on nyt miltei puoliväliin asti tehty. Olen pistellyt leijonat, vain taustasta puuttuu enää pistoja. Oikeastaan tämä näyttää paljon paremmalta kuvassa kun oikeasti. Hämmästyttävää miten kuva voi valehdella.

Sain ompeluhuoneen järjestelyn tehtyä. Kaikki mallit ja työt ovat nyt kaapeissa. Se on hyvä. Tästä eteenpäin haluan että ne pysyvät järjestyksessä.

Toissapäivänä sain ensimmäisen paketin lankatilauksestani. Olen järjestellyt lankoja Sikstuksen kappelia varten (seuraava projektini). Järjesteltävää on vielä hyvin, hyvin paljon. 669 kaartosta on melkoinen määrä. Odottelen edelleen kahta viimeistä lankapakettia. Lisää järjesteltävää. Olen aivan varma että saa lankahomman valmiiksi ennenkuin tämä nykyinen projekti valmistuu. Ainoa huolenaiheeni on josko mittatilauksena valmistuva ompelukehys ehtii valmiiksi ajoissa. Eipä tässä ole muutakaan vaihtoehtoa kuin odotella. Kehys joko valmistuu ajoissa tai sitten ei.

10.3.2010

Regal Domain - Day 21


As you can see, I have been busier than last week. I have a good reason, it's a secret, but don't you worry I'll tell it until I'll finished this blog post. I have stitched almost the head of the lion, those red spots aren't stitched yet. That's one reason why I don't like to stitch on a painted canvas. The fabric shows through unstitch areas.
What comes to my sewing room, I have almost organized my charts and kits. Only one box is left. If I work hard it's done today. Well, I haven't touched the magazines and books after they got me hooked on. They are another story and other organization process.
And now is time to reveal the secret. It's my next huge project. Ok. Some of you might think I'm totally nuts. (My relatives already know I'm.) Here it comes: I'm going to stitch Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling. Yep. It took 4 years (1508-12) to Michelangelo to paint it. Let's see how long it takes to me to stitch it.
It has been done already by Joanna Roberts. She stitched it 9 years. Hats off for that.
And if you get interested in, you can buy your own charts here Lulu. The book has 280 pages. And you'll need 421 colours and 699 skeins of thread and a very large fabric of course.
I have already started to organize the threads of Sistine Chapel. I had almost all colours at home, I'm only 41 colours short and about 150 skeins. I made 3 thread orders, because 6 of the colours can't be find in Europe. Two thread orders are from UK and one from US. It takes days even to organize threads.
I have stiched now 1/3 of Regal Domain so I'll have a plenty of time to organize the threads before I'll start.

Kuten näet, olen ollut ahkerampi kuin viime viikolla. On hyvä syykin, se on salaisuus, mutta älä hätäile, kerron sen ennenkuin tämä blogiposti on kirjoitettu. Olen melkein saanut valmiiksi leijonan pään, punaiset läiskät on vielä pistelemättä. Siinä yksi syy miksi en tykkää pistellä maalattua kangasta. Kangas näkyy kirjomattomilta alueilta läpi.
Mitä ompeluhuoneeseeni tulee, olen saanut lähes järjesteltyä mallit ja pakkaukset. Vain yksi laatikko on jäljellä. Jos teen kovasti töitä sekin on tehty tänään. Lehtiin ja kirjoihin en ole koskenut sen jälkeen kun jäin niihin koukkuun. Ne ovat toinen juttu ja toinen järjestelyprosessi.
Ja nyt on aika paljastaa salaisuus. Se on seuraava iso työni. Ok. Jotkut teistä voivat ajaltella että olen ihan kaheli. (Sukulaiseni tietävät että olen.) Tässä se tulee: Aion pistellä Michelangelon maalaaman Sikstuksen kappelin katon. Jep. Sen maalaaminen vei 4 vuotta (1508-12) Michelangelolta. Katsotaanpa miten kauan minulta kestää pistellä se.
Se on jo ainakin kertaalleen tehty Joanna Robertsin toimesta. Hän pisteli sitä 9 vuotta. Nostakaa hattua tapahtumalle.
Ja jos kiinnostuit, niin voit ostaa oman mallin täältä Lulu. Kirjasssa on 280 sivua. Ja tarvitset 421 väriä sekä 699 kaartosta (dokkaa) ja erittäin suuren kankaan, luonnollisesti.
Olen jo aloittanut Sikstuksen kappelin lankojen järjestelyn. Minulla oli melkein kaikkia värejä kotona, puuttumaan jäi 41 väriä ja noin 150 kaartosta. Tein kolme lankatilausta, koska 6 väreistä ei saa Euroopasta. Kaksi lankatilausta on Brittein saarilta ja yksi USA:sta. Pelkästään lankojen järjestelyyn tulee kulumaan päiviä.
Olen pistellyt nyt noin kolmasosan Regal Domainista, joten lankojen järjestelyyn on vielä hyvää aikaa.

3.3.2010

Regal Domain - Day 14


Usually I have lots of time and I get things done quickly. Perhaps I'm getting old. The time seems to fly all the time faster and faster. A week has gone and what I have done? A couple of stitches and visited Stockhom, Sweden. Here are the pictures of exhibitions of Nordiska Museet.

Yleensä minulla on paljon aikaa ja saan asiat tehtyä nopeasti. Ehkäpä olen tulossa vanhaksi. Aika lentää koko ajan nopeammin ja nopeammin. Viikko on mennyt ja mitä olen tehnyt? Muutaman piston ja vieraillut Tukholmassa, Ruotsissa. Tässä kuvia Nordiska Museet'n näyttelyistä.