30.12.2009

Mariner's Compass - 77th day


This project has come to a point where it seems almost the same, how ever hard I'm stitching. I have been stitching cross stitches on the insides of the points of the star. There is plenty of stitching still left there. This project starts to look endless. I'm not even a half way yet. Perhaps I'll take a smaller project in-between or continue with this one. I haven't decided yet. I just got the pattern and threads for my next scheduled project. The due date of this new fixed project is not even near, so if I start it, I'll be very early with it and late with this one. What a dilemma! On the other hand, it's not a problem at all if I stick on this project.

Tämä projekti on tullut pisteeseen, missä se näyttää lähestulkoon samalta riippumatta siitä kuinka ahkerasti pistelen. Olen pistellyt ristipistoja tähden sakaroiden sisäpuolelle. Edelleenkin siellä on paljon pisteltävää. Tämä projekti alkaa näyttää loppumattomalta. En ole vielä edes puolivälissä. Saatan ehkä ottaa pienemmän projektin välityöksi tai jatkaa tätä. En ole vielä päättänyt. Sain juuri mallin ja langat seuraavaan aikataulutettuun projektiini. Tämän uuden kiinteäaikatauluisen projektin määräpäivä ei ole vielä edes lähellä, niinpä jos aloitan sen päädyn tekemään sen etuajassa ja olen sitten myöhässä tämän kanssa. Mikä pulma! Toisaalta, se ei ole pulma eikä mikään, jos pysyttelen tässä projektissa.
Sain vihdoin viimein siirrettyä lisää tavaroita kirpparilleni. Uudet jutut ovat sekaisin vanhojen joukossa. Myös ristipistotavaraa ja kirjoja.

23.12.2009

Mariner's Compass 70th day


Here I'm again with this forever project. I thought I'll finish all points of star last week. I thought wrong. I just and just had time to finish those outlines of the star with cross stitches. This week is even busier, there is Christmas visitors coming and I have to clean, cook, bake, wrap gifts and move snow around, because it seems there is plenty of that stuff coming, too. It's good because I like white Christmas.

Tässä sitä taas ollaan tämän ikuisuusprojektin kanssa. Ajattelin että saisin tähden sakarat tällä viikolla valmiiksi. Ajattelin väärin. Aika riitti siihen että sain nipinnapin pisteltyä tähden ääriviivat ristipistoin. Tämä viikko on vielä kiireisempi, jouluvieraita saapuu ja minun on siivottava, laitettava ruokaa, leivottava, käärittävä lahjoja ja siirreltävä lunta ympäriinsä, koska näytää että sitä tavaraa tulee taivaan täydeltä. Se on hyvä koska pidän valkeasta joulusta.
Piti laitella uusia tuotteita kirpparillekin, mutta en ole ehtinyt vielä ottamaan niistä valokuvia, joulun jälkeen sitten, mutta missä kuussa.

16.12.2009

Mariner's Compass - 63rd day


Back to my long time project. Here is what I have done this far. Christmas is near, so I have so much other things to do and places to be, I haven't had very much time to stitch. I decided to stitch those outlines of points of star next. There is still plenty of stitching inside those outlines. Whoever understand what I'm trying to say... plenty of stitching anyhow.

Takaisin pitkäaikaiseen projektiini. Tämän verran olen saanut aikaan. Joulu on lähellä ja on niin paljon muita asioita tehtävänä ja pitää rientää paikasta toiseen, joten pistelyyn ei ole jäänyt paljoakaan aikaan. Päätin pistellä nuo tähtien sakaroiden ääriviivat seuraavaksi. Edelleenkin on paljon pisteltävää noiden ääriviivojen sisäpuolella. Kuka ymmärtäneekään mitä yritän sanoa... paljon pisteltävää kuitenkin.

8.12.2009

Gingerbread House - Day 17


It's complete now! This house is made of fabric and threads and buttons and beads. Oh boy, what a bumpy ride. I thought putting all together was the easy part. HAH! It was painful, my fingers are bleeding. I don't think the designer designed it the way I put it together. I didn't want to leave any loose pieces. So, every part of this Gingerbread House is stitched together. It's like a closed box.


I'll post it tomorrow...and hope it brings happy Christmas to someone. It was a pleasure to stitch, except the last part. And back to Mariner's Compass. Next time, perhaps next week, you'll see it again.

Se on valmis nyt! Tämä talo on tehty kankaasta ja langoista ja napeista ja helmistä. Olipas töyssyinen kyyti. Luulin että kokoamisvaihe olisi helpoin osa. HAH! Se oli tuskaista, sormet verillä väkersin. en oikein usko että suunnittelija suunnitteli sen kasattavaksi näin. En vain halunnut jättää yhtään irtoanaista osaa. Niinpä, kaikki osat tässä Piparkakkutalossa on pistelty kiinni toisiinsa. Se on kuin suljettu rasia.
Aion postittaa sen huomena... ja toivon että se tuo iloisen joulun saajalleen. Sitä oli miellyttävä pistellä, paitsi viimeistä osiota. Ja takaisin Merenkulkijan kompassiin. Seuraavalla kerralla, ehkä ensi viikolla, näet sen taas.

7.12.2009

Gingerbread House - Day 16


Here is the chimney part and it's done. Next I'm going to put all the pieces of Gingerbread House together. I wish I have all the stitching done until tomorrow and I have something to show off.

Tässä on savupiippu-osa ja se on valmis. Seuraavaksi kokoan kaiken yhteen. Toivottavasti saan kaiken pisteltyä kasaan huomiseksi, jotta olisi jotain näytettävää.

6.12.2009

Gingerbread House - Day 15


Here it is - the very last piece of Gingerbread House. This is the beginning of chimney. Doesn't look very much anything yet. I think I'll finish it until tomorrow.
Tässä se on - vihonviimeinen osa Piparkakkutaloa. Tässä on savupiipun alku. Eipä näytä vielä hääppöiseltä. Luulempa että saan sen valmiiksi huomenissa.

5.12.2009

Gingerbread house - Day 14
The both sections of the roof are done as you can see. They are almost identical, except the colours of the beads and buttons. At first there is snow rows with cross stitches. Then under the row of buttons and beads, Bargello Lace made of large cross stitches over four and satin stitches are used as bargello wave.
Under the row of Bargello Lace there are arrowhead stitches and modified smyrna cross with beads.
The last lace row is made of Eyelet Lace using regular cross stitches over two and large cross stitches over four and scallops of satin stitches.
The last row under beads and buttons is made of cross stitches.
There is satin stitches over four on the sides.
Tomorrow it's time to start the last piece, the chimney.

Molemmat katonpuoliskot on tehty, kuten voit kuvista nähdäkin. Ne ovat lähestulkoon samanlaiset lukuunottamatta nappien ja helmien värejä. Aluksi on ristipistoilla tehty lumirivi. Sitten nappi- ja helmirivin alapuolella, Firenzenpitsiä, joka on tehty suurilla neljän langan ylimenevillä ristipistoilla ja laakapistoja on käytetty aaltomaisen loimukirjonnan tapaan.
Firenzenpitsirivin alapuolella on nuolenpääpistoja ja muunneltuja timanttipistoja helmien seurana.
Viimeinen pitsirivi on tehty Silmukkapitsillä käyttäen tavallisia ristipistoja kahden langan yli ja suuria ristipistoja neljän langan yli sekä simpukanmallisia laakapistoja.
Viimeinen rivi helmien ja nappien alla on tehty ristipistoilla.
Sivuilla on laakapistoja eli suoria gobeliinipistoja neljän langan yli.
Huomenna on aika aloittaa viimeistä palaa, savupiippua.

1.12.2009

Gingerbread House - Day 10


Here is a tiny part of roof. I think I'll stitch both parts of roof, before I post anything new here. They'll be almost identical, except the bead colours. So, I don't see any point to post two similar pieces. My next posting will be later this week or early next week.

Tässä on pieni osa kattoa. Luulenpa että pistelen molemmat osat kattoa, ennenkuin postittelen mitään uutta tänne. Katon osista tulee lähes identtiset, paitsi helmien värit. Niinpä, en näe mitään syytä lähettää kahta samalaista kappaletta tänne. Seuraava postitukseni tapahtuu myöhemmin tällä viikolla tai ensiviikon alussa.