30.6.2013

African Lions - a hint of lions

It has been mostly grass this far... but now, if you look closely you can see a hint of lions. Still much to stitch and time is limited as always. Next week is busy. If sunny even busier. It's berry picking time and mushroom season started early. Just ate the first chantarelles, I picked this morning.

Tähän asti enimmäkseen ruohoa...mutta nyt, jos katsot tarkasti voit nähdä jo aavistuksen leijonista. Edelleen paljon pisteltävää ja aikaa on rajoitetusti kuten aina. Seuraava viikko on kiireinen. Jos aurinkoinen vielä kiireisempi. On marjanpoiminta-aika ja sienikausi alkoi aikaisin. Söin juuri ensimmäiset kanttarellit, jotka keräsin tänä aamuna.

23.6.2013

African Lions - endless grasslands

Give me an hour and a half and I can change the world. Well, not really, but I can do a lot of stitching. It's very, very quiet in my little business world, so I have been stitching when waiting for people to call. Nobody calls so I have a lot of time to stitch. I should have found  this out earlier, I would have done a lot in waiting. Better now than never. As you can see I'm still stitching grass, no lions or Africa either - just endless grasslands or savannah.
I'm also doing some changes here in my blog. I'm moving all blogs of stitchers to new blog Cross Stitch Blogs Around The World and Cross Stitch News . I still follow your stitchings, because I like to see what all others have done.

Antakaa minulle puolitoista tuntia niin muutan maailman. No, en todellakaan, mutta saan tehtyä paljon ristipistoja. Pienessä liikemaailmassani on hyvin, hyvin hiljaista, niinpä minulla on aikaa pistellä kun odottelen että ihmiset soittaisivat. Kukaan ei soita, joten pistelyaikaa piisaa. Olisi pitänyt keksiä tämä jo aikaisemmin, olisin saanut paljon aikaiseksi odotellessa. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kuten näkyy pistelen edelleen ruohoa, ei leijonia eikä Afrikkaa - vain loputonta ruohikkoa.
Teen myös muutoksia täällä blogissani. Siirrän kaikki pistelijöiden blogit Cross Stitch Blogs Around The World and Cross Stitch News -blogiin. Seuraan yhä edelleen pistelyitänne, koska minusta on mukava katso mitä kaikki muut ovat tehneet.

16.6.2013

African LionsLately, I haven't had a lot of time to stitch. This is African Lions this far. Mostly grass. What I have been doing? Well, I started my own business, or actually 3 of them. The first one has nothing to do with cross-stitching. The second one has everything to do with cross-stitching and is called Ristipistopalvelut Stitchia. The third one has something to to with sewing. So I will be busy in the future, too.

Viime aikoina ei ole ollut juurikaan aikaa pistellä. Tässä on African Lions tähän asti. Enimmäkseen ruohoa. Mitä olen puuhaillut? No, aloitin omat liiketoimet, tai oikeastaa kolmekin yritystä. Ensimmäisellä ei ole mitään tekemistä ristipistoilun kanssa. Toisella ei muuta olekaan kuin ristipistelyä ja sen nimi on Ristipistopalvelut Stitchia . Kolmannella on jotain tekemistä ompelun kanssa. Näin ollen tulen olemaan kiireinen myös tulevaisuudessa.