24.2.2010

Regal Domain - Day 7


Where does the time go? I'm all the time doing something and it feels like I don't get anything done. Lately I have been pushing snow around. The more I push the more it's snowing. I have continued my organizing process in the sewing room. I got more folders last week. There is still plenty of organizing left. Too much charts and kits. I try not think when I'm going to stitch them. I'm focusing the organization process now.
I haven't stitch much because of my other duties. Here is the progress of last week.

Minne aika oikein menee? Tee koko ajan jotain ja tuntuu siltä että en saa mitään aikaiseksi. Viime aikoina olen työnnellyt lunta ympäriinsä. Mitä enemmän työnnän, sen enemmän sitä sataa. Olen jatkanut ompeluhuoneen järjestelyprosessia. Sain lisää kansioita viime viikolla. Edelleenkin järjesteltävää riittää. Liian paljon ristipistomalleja ja -töitä. Yritän olla ajattelematta milloin aion pistellä ne. Keskityn vain järjestelyprosessiin tällä hetkellä.
En ole pistellyt paljoakaan johtuen muista töistä. Tässä on viimeviikon edistyminen.

17.2.2010

Regal Domain - Day 1


This is my new project. It's easy. Design is printed on fabric. I use six strands and needle is like an oar, if I compare it to my late finished project. This project is called Regal Domain by James Himsworth. Perhaps the hartest part of this project was to sort the colours. There are 32 colours in this project, but they are partly combined, so it makes 50 colours altogether. The meaning of combination is to produce a shaded effect. It makes the picture more alive.
Stitches used in this project are Continental or Basketweave Stitch, Back Stitches, Couching, Lazy Daisies and French Knots.

Tässä on uusin projektini. Se on helppo. Malli on painettu kankaalle. Käytän kuutta osaa langasta eli koko lankaa ja neula muistuttaa airoa, jos vertaan sitä edelliseen jo lopetettuun projektiin. Tämä projekti on James Himsworthin käsialaa ja nimeltään Regal Domain. Ehkäpä vaikein osa tätä projektia oli järjestellä langat. Tässä projektissa on 32 väriä, mutta niitä käytetään osittain yhdisteltyinä, niinpä niistä tulee 50 värisävyä yhteensä. Yhdistelyn tarkoitus on saada aikaan värien osittainen sulautuminen toisiinsa. Se saa kuvan elämään.
Tämän projetin pistoja ovat kanavapistot (petit point -pistot, vinot gobeliinipistot) tikkipistot, sidepistot, linnunsilmäpistot (yksittäiset ketjupistot) ja solmupistot.

16.2.2010

Mariner's Compass - 125th day


Over 4 months and it's finished now. I haven't found a suitable round table for it, yet. My next project is going to be easy. You'll see tomorrow.
My sewing room and organization: I ordered more folders and meanwhile I'm waiting for them, I decided to organize shelves and magazines. Everything went fine during the first 4-5 magazines...then I began to read and read and read. Result: I haven't had anything done, I have been addicted to Cross Stitch Magazines. I want to stitch them all, so many gorgeous projects. Too many gorgeous projects. I'm going to need rehab. Are there clinics for Cross Stitch Magazine Addicts? What ever you do, don't open the cross stitch mags when organizing them, how alluring the cover picture might be. It's very easy to become addict. Too easy.


I found a table and silicone studs for support the glass. No flat stitches here.Yli 4 kuukautta ja se on valmis nyt. En ole vielä löytänyt sopivaa pyöreää pöytää tälle. Seuraava projektini on helppo. Näet sen huomena.
Ompeluhuoneeni ja järjestely: Tilasin lisää kansioita ja sillävälin kun odottelen niitä, päätin järjestellä hyllyt ja lehdet. Kaikki sujui hienosti ensimmäisten 4-5 lehden ajan... sitten rupesin lukemaan ja lukemaan ja lukemaan. Tulos: En saanut mitään aikaiseksi, olen kehittänyt addiktion ristipistolehdille. Haluan pistellä ne kaikki, niin monta upeaa projektia. Liian monta upeaa projektia. Taidan tarvita vieroitusta. Onko ristipistolehtiaddikteille vieroitusklinikoita? Mitä hyvänsä teetkin, älä avaa ristipistolehtiä kun järjestelet niitä, oli kansikuva miten houkutteleva tahansa. Addiktio kehittyy hyvin helposti. Liian helposti.


Löysin sopivan pyöreän pöydän ja silikoninastoja tukemaan lasia. Täällä ei lättänöitä pistoja suvaita.

10.2.2010

Mariner's Compass - 119th dayThis is the last round and then it's finished. It's all satin stitches now. I have an idea for a finish. Just have to find a nice round table with glass and put this piece under tabletop. I'm not rich enough to invest an antique table, so I'll browse flea markets, thrift stores and second hand stores. Keep fingers crossed! What about my organization of sewing room? Well, I see the floor now. All cardboard boxes are gone. My two new cabins are full of charts and kits and I noticed that I don't have enough folders. I have still unorganized shelves, magazines and I regret I didn't start archeological studies. My sewing room would have been a treasure field. I have already found many lost objects.

Tämä on viimeinen kierros ja sitten tämä on valmis. Laakapistoilla (gobeliinipisto) mennään. Minulla on idea miten viimeisten työn. Täytyy vain löytää mukava pyöreä pöytä, jossa on lasi ja laittaa tämä työ lasisen pöytälevyn alle. Koska en ole tarpeeksi rikas ostaakseni antiikkipöydän, täytyy kahlata läpi kirpputorien, kierrätyskeskusten ja second hand -liikkeiden. Pitäkää peukkuja!
Entäpäs ompeluhuoneeni järjestely? No, lattia näkyy jo. Kaikki pahvilaatikot ovat häipyneet. Kaksi uutta kaappiani ovat täynnä ristipistomalleja ja -pakkauksia ja huomasin että minulla ei ole tapeeksi kansioita. Minulla on edelleenkin järjestelemättömät hyllyt, lehdet ja kadun etten aloittanut arkeologian opintoja. Ompeluhuoneeni olisi ollut oikea aarrekenttä. Olen jo löytänyt paljon kadoksissa olleita esineitä.

3.2.2010

Mariner's Compass - 112nd Day


What a week! Sometimes I'm so busy I can't get anything done. Because of snow we have had many power cutoffs. Have you ever tried to stitch by candlelight? It may be romantic, but it's not for stitching. I couldn't even see the holes of fabric. Better stop whining, before it grows into a habit.
I added a new piece to my gallery a couple of days ago and entertained relatives. The organization of my sewing room is still going on (perhaps forever...). I bought two hanging file folder cabins for my charts and kits. Perhaps someday I have organized all. That might be the 8th wonder of the world!

Mikä viikko! Joskus olen niin kiireinen että en saa mitään aikaiseksi. Lumentulon takia sähköt ovat olleet poissa monta kertaa. Oletko koskaan yrittänyt pistellä kynttilänvalossa? Voihan se olla romanttista, mutta ei se pistelyyn sovi. En edes nähnyt kankaan reikiä. Paras lopettaa valitus tähän, ennenkuin siitä tulee tapa.
Lisäsin uuden työn galleriaani muutama päivä sitten ja kestitsin sukulaisia. Ompeluhuoneen järjestäminen on yhä meneillään (luultavasti ikuisesti...). Ostin kaksi riipparia (riippukansiolaatikostokaappia) ristipistotöille ja ristipistopakkauksille. Ehkä jonain päivänä olen järjestellyt kaiken. Se on sitten maailman kahdeksas ihme!