5.12.2013

Birds of A Feather - finished (almost)

It's as done as I can show you. There is no text - yet. And that's the part I don't show you, because text and numbers bind this sampler to a certain time, place and space and where this thing belongs only few can go.
Those who like to understand the symbols I have used. There is a book available. It's German language.
 
It's called Symbole im Kreuzstich. Well, I don't give everything free and without effort. So if you like to know you have to do the work.
Next time it's the turn of Sistine Chapel. Part Deluge.

Se on nyt niin valmis kun voin näyttää teille. Tekstiä ei ole - vielä. Ja tämä on se osa, jota en näytä teille, koska teksti ja luvut sitovat tämän merkkuutaulun tiettyyn aikaan, paikkaan ja tilaan ja mihin tämä työ kuuluu vain harvat voivat mennä.
Niille, jotka haluavat ymmärtää käyttämiäni symboleita, on olemassa saksankielinen kirja.
Sen nimi on Symbole im Kreuzstich. Luuletteko että annan kaikki ilmaiseksi ja ilman vaivaa. Siis, jos haluat tietää sinun on tehtävä töitä sen eteen.
Seuraavalla kerralla on Sikstuksen kappelin vuoro. Osa Vedenpaisumus.