31.7.2011

Kolmiulotteinen pääsiäismunaAlmost three pieces are done, only one left. Then it's time to put all together. I'm not sure how I'm going to do it, but it's the problems of future, now I'm just stitching.

Melkein kolme osaa on jo tehty, vielä yksi jäljellä. Sitten onkin aika pistää kaikki yhteen. En ole varma miten aion sen tehdä, mutta se on tulevaisuuden ongelmia, nyt keskityn pistelyyn.

23.7.2011

3D Easter Egg


It's a beginning. I have finally decided the fabric. It's plastic canvas and I just noticed I have started with different thread colour than what I have continued. Damn. I have to tear off the beginning. Never start a project in the evening when it's dark.
Se on alku nyt. Olen vihdoin päättänyt mitä kangasta käytän. Muovikanvasta ja huomasin juuri että olen aloittanut eri värillä ja jatkanut sitten toisella. Pahus. Täytyy purkaa alku pois. Älä koskaan aloita työtä iltahämärässä.

12.7.2011

Red Easter Egg with Golden Flowers IThe flat version of Easter egg on aida is finished. Here the roundness is made by different colours of threads. I'm not sure if DMC light effects threads are the best choice on this design, actually it looks better without. It almost make those flowers disappear. Next it's time to make a 3D egg. At first I have to change colours, because the surface of the egg is going to be round anyway, so the edges can't be dark otherwise the egg would look like striped. I also want flowers to be seen. I still haven't decided which kind of fabric to use or the colour of the fabric. I have to think a couple of days before I continue...

I just received 3 tickets to Kreativ Hamburg!. If someone is going there and want admission free, please send me e-mail quick to get a ticket. The first tree have luck! It's a 3-day happening and kids under 14 don't need tickets. It's free for them.

Litteä versio pääsisäismunasta aidakankaalla on valmis. Tässä pyöreys on saatu aikaan eri värisillä langoilla. En ole kuitenkaan varma onko DMC:n light effects-langat paras valinta tähän malliin, oikeastaan se näyttää paremmalta ilman. Kukathan lähes katoavat. Seuraavaksi pitäisi tehdä 3D muna. Aluksi täytyy muuttaa värejä, koska munan pinta on joka tapauksessa pyöreä, niinpä reunat eivät voi olla tummat, muuten muna näyttää raidalliselta. Haluan myös että kukat näkyvät. Enkä ole vielä päättänyt edes minkälaista kangasta käytän tai kankaan väriä. Täytyy ajatella muutama päivä ennen kuin jatkan...

Sain juuri kolme lippua Kreativ Hamburg! -näyttelyyn. Jos joku on menossa sinne ja haluaa ilmaisen sisäänpääsyn, on niin hyvä ja lähettää minulle äkkiä sähköpostia saadakseen lipun. Kolmea ensimmäistä onnistaa! Tapahtuma on kolmipäiväinen ja alle 14-vuotiaat lapset eivät tarvitse lippua. Heille se on ilmainen.

10.7.2011

Easter Eggs - Faberge EggsMy next project is all about Easter Eggs. More precisely cross-stitched Faberge Eggs. I have 5 patterns. Designer is Stoyanka Ivanova from Solaria Gallery. There are more designs in her Gallery also other than Easter Eggs. I'm stiching only 5 eggs. At first I'll stitch sample version on aida and then I'll convert it into 3D version on plastic canvas or other not yet decided fabric. So, I'm going to have 10 eggs, 5 rounds and 5 flats at the end (hopefully). I'm not sure about anything at this point of project. I don't even have all threads yet. Anyway I started the project with those thread I have. Let's see how things goes...

Seuraava projekti onkin sitten pelkää pääsiäismunaa. Tarkemmin sanottuna ristipisteltyjä Faberge-munia. Minulla on 5 mallia. Mallit suunnitteli Stoyanka Ivanova Solaria Gallery.sta. Hänen galleriassaan on muitakin malleja kuin pääsiäismunia. Pistelen vain 5 munaa. Aluksi teen mallikappaleen aidalle ja sitten muunnan sen 3D-muotoon muovikanavakankaalle tai jollekin muulle ei-vielä-valitulle kankaalle. Siispä pistelen lopulta 10 munaa, 5 pyöreää ja 5 litteää (toivotaan niin). Projektin tässä vaiheessa en ole vielä varma mistään. Eipä minulla ole vielä edes kaikkia lankojakaan. Joka tapauksessa aloitin projektin niillä lankoilla mitä minulla on. Katsotaan miten asiat etenevät...

9.7.2011

Vera the Mouse - Knitting - day 6 and finished!This was guick and easy to stitch, only whole stitches and back stitches. Now I have a pair to other Vera the Mouse design. My next project is Easter Eggs. Well, I'm so much late that I'm really early. It's never too early to start your Easter projects. Tomorrow you'll see what I'm going to stitch.

Tämä oli nopea ja helppo pistellä, vain kokonaisia ristipistoja ja tikkipistoja. Nyt minulla on pari toiselle Vera the Mouse -mallille. Seuraava projektini on Pääsiäismunat. Olen niin paljon myöhässä että olen todella aikaisessa. Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa pääsiäisprojekteja. Huomenna näet mitä aion pistellä.

3.7.2011

Vera the Mouse - Knitting - day 1Here it is, the beginning of my next smaller project. It's a kit from Lanarte. Designer is Marjolein Bastin and finished size is 23 x 27 cm. Fabric is white Aida 14 count.

Tässä se on, uuden pienemmän projektini aloitus. Kyseessä on Lanarten kirjontapakkaus. Mallin suunnitteli Marjolein Bastin ja koko valmiina 23 x 27 cm. Kangas on valkoista aida-kangasta 5,5 ruutua/cm.

2.7.2011

Creation of Eve - finished!
Creation of Eve
It's finally done. These last 3 months have been hard ones. My leg is finally operated and wounds are healing. I finished Creation of Eve, keeping my leg upright position with ice bandage, outside temperature +30C and weather rather humid. Next part of Sistine Chapel is Expulsion from Eden. I'm so much behind in everything in my life, so I'm not starting it right away. I need to learn walk once again. So I'll stitch something smaller. Actually my gallery needs to be topped up, because I haven't finished anything for so many months so I'm a bit hurry with my other projects.
Tomorrow (if God allows me to) I'll start Vera the Mouse - Knitting by Marjolein Bastin (Lanarte). Someone might remember I stitched other Vera the Mouse pattern last year. This is going to be a pair to Vera the Mouse - Dressing.

Eevan luominen
Se on viimeinkin valmis. Viimeiset kolme kuukautta ovat olleet raskaanpuoleiset. Jalkani on viimeinkin leikattu ja haavat paranemassa. Eevan luominen tuli valmiiksi jalka ylöspäin jääpaketissa ulkolämpötilan ollessa +30C ja ilmakin oli aika kostea. Seuraava osa Sikstuksen kappelia on Karkotus Paratiisista. Koska olen niin paljon jäljessä kaikesta elämässäni, en aloita sitä aivan heti. Täytyy opetella ensin kävelemään jälleen kerran. Niinpä pistelen jotain pienempää. Oikeastaan gallerianikin kaipaa täydennystä, koska en ole saanut moniin kuukausiin valmiiksi mitään, pitää kiirettä muidenkin projektien kanssa.
Huomena (jos Jumala sen sallii) aloitan Lanarten Marjolein Bastinin suunnitteleman Vera the Mouse - Knitting -työn. Ehkä joku vielä muistaa että pistelin viime vuonna toisen Vera the Mouse -mallin. Tästä tulee siis pari Vera the Mouse - Dressing -mallille.