26.9.2010

Vera the Mouse - DressingVera the Mouse - Dressing is finished now. It was very easy and quick to stitch. Tomorrow was time to see the framer, but...
This is where the quick and easy part comes to an end and troubles start. I don't tell you how (it's too awkward), but I managed to twist my ankle and I spent yesterday at hospital. All plans I had for this week are cancelled. I walk with sticks now.
The good news are, I have a plenty of time to stitch Sistine Chapel. So I'll start Separation of Earth and Water tomorrow. Bad news are there are extra rows in the chart and I have to shrink the persons or remove rows, unless I don't want to get a picture what Picasso used to paint. I contacted the support group of Sistine Chapel Stitchers and I got a hint to use colour chart instead of using black & white one. I'm printing the colour chart right now... I hope it's better.
And I'm not giving up...

Vera the Mouse - Dressing -työ on nyt valmis. Se oli hyvin helppo ja nopea pistellä. Huomena oli tarkoitus vierailla kehystäjällä, mutta...
Tässä kohtaa loppuukin sitten se nopea ja helppo osuus ja ongelmat alkavat. En aio kertoa miten (se on aivan liian noloa), mutta onnistuin reväyttämään nilkkani ja vietin eilisen päivän sairaalassa. Tämän viikon suunnitelmat on sitten kaikki peruttu. Kävelen keppien avulla.
Mitä tulee hyviin uutisiin, niin nyt sitten on runsaasti aikaa pistellä Sikstuksen kappelia. Niinpä aloitan Maan ja Vesien erottamisella huomena. Huonot uutiset taas ovat että mallikartassa on ylimääräisiä rivejä ja minun täytyy kutistaa henkilöitä tai poistaa rivejä, ellen halua saada aikaiseksi taideteosta, jollaisia Picassolla oli tapana maalata. Otin yhteyttä Sistine Chapel Stitchers'n tukiryhmään ja sain vihjeen käyttää värillistä mallia mustavalkoisen sijaan. Tulostan juuri värillistä mallia... Toivon että se on parempi.
Ja periksi ei anneta...

22.9.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 4 and a finishThe second part of Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling is finished, only 43 parts to stitch. It has been raining since I came home, so I have skipped gardening and stitched instead. My garden is a mess, but I can't help it. Everything is wet.
My mom phoned me a couple of days ago. It sounds like she and my dad had forgiven me. I'm reliefed. When I left Finland, they were very upset, because of what I did to my hair (straightened, bleached and cut short). It's just hair - for Heaven's sake, it grows back! They made me feel like I have spoiled my looks for good.
Actually my mom needs help with apples. This year is a very good apple year here and extra hands are needed for harvesting and preservation. So I'll be up to elbows in apple juice. They say apple juice is good for skin. I hope so.
I'll take Vera the Mouse - Dressing piece with me, I might have time to stitch it in the evenings. It'll be my next finish and after Vera the Mouse, it's Sistine Chapel again.

Toinen osa Michelangelon Sikstuksen kappelin katosta on valmis, enää 43 osaa pisteltävänä. Siitä asti kun tulin kotiin on sataa tihuttanut, joten olen jättänyt puutarhan hoidon väliin ja pistellyt sen sijaan. Puutarha on yhtä sotkua, mutta sille ei voi nyt mitään. Kaikki on märkää.
Äiti soitti pari päivää sitten. Kuulostaa siltä että hän ja isä ovat antaneet minulle anteeksi. Olen helpottunut. Kun lähdin Suomesta, he olivat hyvin järkyttyneitä siitä mitä tein tukalleni (suoristus, valkaisu ja lyhyeksi leikkaus). Se on vain tukkaa - Herran tähden, se kasvaa takaisin! Ihan kun olisin pilannut ulkonäköni lopullisesti.
Oikeastaan äitini tarvitsee apua omenoiden kanssa. Tämä vuosi on hyvä omenavuosi täällä ja sadonkorjuuseen ja säilöntään tarvitaan lisävoimia. Niinpä tulen olemaan kyynärpäihin saakka omenamehussa. Sanotaan että omenamehu on hyväksi iholle. Toivon niin.
Otan Vera the Mouse - Dressing -työn mukaani. Saattaa olla että iltaisin jää aikaa pistellä sitä. Se tuleekin olemaan seuraava valmiiksi tulevat työ ja sen jälkeen taas Sikstuksen kappelia.

20.9.2010

Vera the Mouse - Dressing
Home sweet home. It's always nice to see new places and meet new people & make friends, but it's also so sweet to be at home.
The very first thing I did in the following morning of my return, was to walk and climb 12 kms to Aurinkovuori ("Sunny Mountain" in English) to watch our small village. Air was so fresh and the village so quiet. I didn't see anybody on my way up. Just me and the pure nature. Heaven. O.K. It was pouring rain and I was all wet and muddy - still happy.
The contrast with my simple country life here and the living in the luxury cruising ship is enormous. They are both totally different worlds.
I started to stitch Vera the Mouse by Marjolein Bastin (Lanarte Collection). Here is what I managed to stitch during the cruise.
Next time I'll be back with Sistine Chapel. I hope I'll have a finish of second part to show...

Oma koti kullan kallis. Onhan se kiva nähdä uusia paikkoja ja tavata uusia ihmisiä & saada ystäviä, kuitenkin kotona on hyvä olla taas kerran.
Paluupäivän jälkeisenä aamuna lähdin ensitöikseni kävelemään ja kiipeämään Aurinkovuorelle, vain katsellakseni kylää. Ilma oli todella raikas ja kylä niin hiljainen. En nähnyt ketään matkalla ylös. Vain minä ja puhdas luonto. Taivaallista. O.K. Satoi kaatamalla ja olin litimärkä ja mutainen - kuitenkin onnellinen.
Kontrasti yksinkertaisen maalaiselämäni ja luksusluokan risteilyaluksen elämän välillä on valtava. Molemmat ovat ihan eri maailmansa.
Aloitin Marjolein Bastinin (Lanarte Collection) Vera the Mouse -työn. Tässä on kuva siitä mitä ehdin pistellä risteilyn aikana.
Seuraavalla kerralla palaan taas Sikstuksen kappelin kanssa. Toivottavasti minulla on jo silloin valmiina toinen osa, jota esitellä.

If you like to see my travel pictures - just click the text.
Jos haluat katsella matkakuviani - klikkaa vaan tekstiä.

Mediterranean Cruise Pictures
Välimeren risteilyn kuvat

5.9.2010

Michelangelo's Sistine Chapel Ceiling - Month 4Creation of Sun, Moon and Plants
A promise is always a promise. I usually do what I promise, so here it is. I promised update of my project as soon as I finish God and before I leave Finland. Both promises are now fulfilled. I'll be away for a while and I don't take Sistine Chapel with me because it's so large. There is a smaller project, I might take. I hope I have time to stitch it, because my schedule is tight, perhaps in the evenings. One of my friends gave me two thick books to read and I have other extra curriculum programs, too. So there is no chance to get bored - more chance to get stressed.
Only heaven knows when I'm gonna finish the whole Ceiling of the Sistine Chapel.

Auringon, Kuun ja kasvien luominen
Lupaus on aina lupaus. Teen yleensä mitä lupaankin, joten tässä se on. Lupasin päivittää projektiani heti kun saan Jumalan valmiiksi ja ennenkuin lähden Suomesta. Molemmat lupaukset on nyt täytetty. Olen poissa jonkin aikaa ja en ota Sikstuksen kappelia mukaani, koska se on niin iso. On eräs pienempi työ, jonka saatan ottaa. Toivottavasti vaan on aikaa pistellä sitä, koska aikatauluni on tiukka, ehkä iltaisin. Yksi ystävistäni antoi minulle kaksi paksua kirjaa luettavaksi ja minulle on myös järjestetty muuta ohjelmaa. Joten eipä tule aika pitkäksi - saattaa jopa stressiä pukata.
Taivas tietää koska saaan valmiiksi koko Sikstuksen kappelin katon.