22.1.2016

The 24th (and last) tiny stocking finished!

They all are done now.

Kaikki on nyt tehty.

Here is the group picture. Next I'm going to stitch ribbons and put tiny stockings to my advent calendar.

Tässä on ryhmäkuva. Seuraavaksi kiinnitän nauhat ja laitan pikkusukat joulukalenteriini.

What's next? I'm going to stitch Sistine Chapel again. I got so much energy from theses tiny stockings and finally finishing my advent calendar. It's time to finish the Deluge part of Sistine Chapel. Only thing sure, it takes time, so next posting somewhere in very far future.

Mitä seuraavaksi? Aion pistellä taas Sikstuksen kappelia. Sain niin paljon energiaa näistä pikku sukista ja viimeinkin joulukalenteri valmistui. On siis aika saattaa päätökseen Sistiiniläiskappelin Vedenpaisumus -osio. Ainoa varma asia on että se vie aikaa, siispä seuraava postaus jossain hyvin kaukana tulevaisuudessa.

21.1.2016

The 23rd tiny stocking finished - only one left

Sometimes when I was stitching these tiny stockings I wasn't sure what I was stitching until I saw the result after backstiching. Sometimes I'm not sure even after backstitching what I stitched. Are there a mouse beside a cup on a table?

Joskus kun pistelin näitä pikku sukkia en ollut varma mitä pistelen, ennen kuin näin lopputuloksen tikkipistojen jälkeen. Joskus taas en ole ollenkaan varma tikkipistojenkaan jälkeen mitä tuli pisteltyä. Onko pöydällä kupin vieressä hiiri?


...and the last one.

...ja vimppa.

20.1.2016

The 22nd tiny stocking finished - only 2 left

It's rather cold morning -30C and excellent day to stay indoors stitching.

On melko kylmä aamu -30C ja erinomainen ilma pysytellä sisällä pistelemässä.

When this is done there is only one left.

Kun tämä on tehty on enää yksi jäljellä.

18.1.2016

The 21st tiny stocking finished - only 3 left

I'm almost done them all...almost. It looks like I'm getting busier and busier in my life. It's not good to be so busy that I don't have time to do anything. I need to downshift the speed.

Olen melkein saanut ne kaikki tehtyä - melkein. Näyttää siltä että elämä muuttuu kiireisemmäksi. Ei ole hyvä että on niin kiire ettei ehdi tehdä mitään. Täytyy hidastaa.

Next one is coming...

Seuraava tulossa..


16.1.2016

The 20th tiny stocking finished - only 4 left

This reindeer looks a bit of moose to me...anyway it's cute.

Tämä poro näyttää minusta hivenen hirveltä...joka tapauksessa se on söpö.


21st stocking is Scandinavian style...

Kahdeskymmenes ensimmäinen sukka on skandityyliä...

15.1.2016

The 19th tiny stocking finished - only 5 left

I'm still very pleased I used bigger count of fabric, otherwise the other bird wouldn't have a tail and a
branch would be very short.

Olen edelleen hyvin tyytyväinen että käytin pienempiruutuista kangasta, muuten toisen linnun pyrstö olisi poissa ja oksakin olisi hyvin lyhyt.

20th is on progress...

Kahdeskymmenes menossa...

14.1.2016

The 18th tiny stocking finished - only 6 left

That's kind of cute stocking and now I'm really happy of my fabric choice, Otherwise the road would turned very short.  Today I received my second ribbon order and now the colour is finally right. Soon I'll be adding ribbons to the stockings.

Tavallaan tosi söpö sukka ja nyt olen todella iloinen kangasvalinnastani. Muutoin tie olisi jäänyt hieman lyhyeksi. Tänään sain toisen nauhatilaukseni ja vihdoinkin väri on oikea. Pian laittelen nauhoja sukkiin.

19th is coming....

Yhdeksästoista tulossa...


12.1.2016

The 17th tiny stocking finished - only 7 left

7 left and I hope January is enough to finish them.

Seitsemän jäljellä ja toivottavasti tammikuuta riittää niiden valmiiksi saamiseen.

This one looks easy, but it really isn't as easy as it looks like. I have stitched and unstitched and re-stitched. Somehow I can't count the rows right... perhaps I should change my reading glasses.

Tämä näyttää helpolta, mutta ei oikeasti ole niin helppo miltä näyttää. Olen pistellyt, purkanut ja pistellyt uudelleen. Jotensakkiin en vain osaa laskea rivejä oikein...ehkä pitäisi vaihtaa lukulasit.

10.1.2016

The 16th tiny stocking finished - only 8 left

Designs are getting bigger and bigger all the time. Now I'm glad I didn't choose the fabric count recommended on the cover of the kit. I would have been having problems right now. Finally I did something right.

Malli senkun suurenee koko ajan. Nyt olen iloinen että en valittu pakkauksen kannessa suositeltua kangaskokoa. Olisin nyt ongelmissa. Vihdoinkin tein jotain oikein.


...and next one on progress....

...ja seuraava työnalla...

9.1.2016

the 15th tiny stocking finished - only 9 left

Here is another Angel stocking finished.

Taas yksi enkelisukka valmis.


And Christmas tree coming...

Ja joulupuu tulossa...

7.1.2016

The 14th tiny stocking finished - only 10 leftWhen I look these pictures of my stitchings, they look totally blurry. I really much improve my picture taking skills. This is supposed to be a cat playing with a yarn.

Kun katselen näitä kuvia pistelyistäni, ne näyttävät täysin sameilta. Täytyy tosiaan parantaa valokuvaustaitojaan. Tämän olisi tarkoitus olla kissa, joka leikkii langalla.

15th is coming...

Viidestoista tulossa...

5.1.2016

The 13th tiny stocking finished - only 11 left

This one turned out very nicely. I would have never guessed. Perhaps I'm finally learning how to do these little things.

Tästä kehkeytyi aika kiva. Enpä olisi ikinä arvannut. Ehkä olen viimeinkin oppimassa kuinka näitä tehdään.

And of course the 14th is started...

Ja tietenkin neljästoista on aloitettu...

4.1.2016

The 12th tiny stocking finished - only 12 left

 
Another tiny pointsettia stocking looks much better than the first one. I run out of dark green and couldn't find an exact match of my old Bucilla threads, so for the next tiny stocking I'm going to use other brand of thread and it's much darker dark green.
 
Toinen joulutähtisukka näyttää paljon paremmalta kuin ensimmäinen. Tumman vihreä loppui ja en löytänyt sopivaa vanhoista Bucillan langoistani, joten seuraavaan pikkusukkaan käytän toisen merkkistä lankaa ja se on paljon tummempaa tummaa vihreää.
 
 
The beginning of 13th tiny stocking. If you compare the dark greens of pointsettia stocking and this one, you see the difference between dark green and dark green.
 
 
Kolmannenentoista pikkusukan aloitus. Jos vertaat joulutähtisukan tummanvihreitä ja tämän, näet mitä eroa on tummanvihreällä ja tummanvihreällä.

3.1.2016

The 11th tiny stocking finished - only 13 left

Almost half way now. Still more left than finished.

Nyt melkein puolivälissä. Edelleen enemmän jäljellä kuin valmiina.

This half finished red poinsettia looks already better than those white finished ones.

Tämä puolivalmis punainen joulutähti näyttää jo nyt paremmalta kuin nuo valkoiset valmiit.


2.1.2016

The 10th tiny stocking finished - only 14 left

This looks better than the one I finished on New Year's Eve. I should avoid night stitching. It's too dark to see things right.

Tämä näyttää paremmalta kuin uudenvuodenaaton tekele. Pitäisi välttää yöpistelyä. On liian pimeää että näkisi asiat oikein.

Here is the 11th - coming soon.

Tässä yhdestoista - tulossa pian.


1.1.2016

The 9th tiny stocking finished - only 15 left

There have been very nice stockíngs among finished, but this one is ugly. My humble opinion. It's the first finish of 2016, so let it be.

Valmistuneiden joukossa on kivan näköisiä sukkia, mutta tämä on ruma. Vaatimaton mielipiteeni. Koska se on ensimmäiseksi valmistunut vuonna 2016, niin antaa olla.


...and 10th is coming...

...ja kymppiä pukkaa...