27.9.2013

Herran siunaus valmis - Meren rannalla aloitettu

..and another one finished. I noticed a strange thing, the more stressed I'm, the more and faster I stitch. Stressful life gives wings to my needle fingers. And of course stitching and crocheting is a good way to relax. My lastest crochet project Lamp shade is added to my gallery Valokuva-albumi muista käsitöistäni.
Here is the beginning of my next project..
...ja taas yksi valmiina. Huomasin oudon asian, mitä stressaantuneempi olen, sitä enemmän ja nopeammin pistelen. Stressi antaa siivet neulasormilleni. Ja tietysti pistely ja virkkaus ovat hyvä tapa rentoutua. Viimeisin virkkausprojekti Lampunvarjostin on lisätty Valokuva-albumi muista käsitöistäni -galleriaan.
Tässä uuden projektini aloitus.


18.9.2013

Isä Meidän - valmis, Herran Siunaus - tulossa

This one was easy to stitch, too. Looks like the walls of my guest room are rather soon covered with stitched pieces.
Next one is already coming.

Tämäkin oli helppo pistellä. Näyttää siltä että vierashuoneen seinät on melko pian pistelty täyteen ristipistotöitä.
Seuraava on jo tulossa.


11.9.2013

Rakkaus - valmis, Isä meidän - alussa

Yes, this one was quick to stitch. Only 4 other to stitch and my guest room has very different walls. And here is the beginning of the second one. Beginning looks very much same as the first one.


Kylläpä oli nopea pistellä. Enää 4 muuta pisteltävänä ja vierashuoneeni saa hyvin erilaiset seinät. Ja tässä toisen aloitus. Alku näyttää hyvin samanlaiselta kuin ensimmäisessäkin työssä.

8.9.2013

African Lions - FINISHED! and next project started...

Endless sky is done. I have an advice for those who are planning to stitch this piece. Buy a fabric with the sky printed on. Grass and lions are worth of stitching, but the sky isn't. I don't know if it's my poor stitching skills, or rotten threads (because this project was lying too long on the floor of my attic), but it was impossible to stitch smooth sky, there are lumps and bumps everywhere. Threads snapped regularily and every time there was a lump after thread was broken. This happend only when I was stitching the sky.
This project is from Dimensions Gold Collection and designer is Donald Grant. It's stitched on 18 count ivory aida and size is 46 x 25 cm.
As I said in my earlier posting, I already started a new project. It's for my empty guest room walls.
Here is the beginning.
This new project is from Craftimport ky and size is 45 x 62 cm. It's much easier than African Lions, so I should finish it in no time...let's see.

Loppumaton taivas on tehty. Neuvoni niille, jotka suunnittelevat pistelevänsä tämän työn. Ostakaa kangas johon taivas on jo valmiiksi painettu. Ruoho ja leijonat ovat pistelemisen arvoiset, mutta taivas ei. En tiedä johtuiko asia puutteista pistelytaidoissani, vai mädistä langoista (koska tämä projekti lojui liian kauan ullakkoni lattialla), mutta taivaasta oli mahdotonta saada sileää, paakkuja ja kokkareita on joka puolella. Langat napsahtivat poikki säännöllisesti ja joka kerta tuli paakku kun lanka katkesi. Tätä tapahtui vain kun pistelin taivasta.
Tämä projekti on Dimensionin Gold Collection-sarjasta ja työn suunnittelu Donald Grant. Se on pistely 7,2/ruutua aidalle. ja koko on 46 x 25 cm.
Kuten kerroin aiemmassa postauksessa, aloitin jo uuden projektin. Se on tarkoitettu vierahuoneeni tyhjille seinille. Tässä aloitus.
Tämä uusi projekti on Craftimport kyn ja koko 45 x 62 cm. Se on paljon helpompi kuin African Lions, joten se pitäisi valmistua hetkessä... katsotaan miten käy.

4.9.2013

African Lions - endless sky and blind lions and projects (endless)

Time is limited so I have been stitching every spare second I had - despite of that the sky looks enless. There are other projects waiting. My guest room projects - walls are still empty. I already started one of them - next time when I finally have finished this one, I'll show it to you.
After those projects I'll start Summer cottage project. My brother said they would like to have bird pictures to the walls, and please make it simple one. I found one simple birds project from ebay.
Here it is.
Lots of birds and it's from Long Dog Samplers. So it should be suitable.

And my poor Sistine Chapel project. I had plans to start it again in August. Well. August is gone and now it's September. This is not only plan I'm having. I have endless piles of other projects. Let's see when it's Sistine Chapel. I hope it's sooner than August, 2014

Aikaa on rajoitetusti, joten olen pistellyt joka ikisen vapaan sekunninkin - siitä huolimatta taivas näytää loputtomalta. Muitakin projekteja on jonossa. Vierashuone projektit - seinät ovat edelleen tyhjät. Tosin aloitin yhden niistä - seuraavalla kerralla kun vihdoin viimein saan tämän (African Lions) projektin viimeisteltyä, näytän sen teille.
Näiden projektien jälkeen aloitan kesämökki projektin. Veljeni sanoi että he haluaisivat lintukuvia seinille, ja mielellään yksinkertaisia sellaisia. Löysin yhden yksinkertaisen lintuprojektin ebayltä. Tässä se on (katso ylemmäs).
Paljon lintuja ja malli tulee Long Dog Samplers'ilta. Joten pitäisi olla sopiva.

Ja voi Sikstuksen kappeli projekti parkaani. Minulla oli aikomus aloittaa se uudelleen elokuussa. No. Elokuu on mennyt ja nyt on syyskuu. Tämä ei ole ainoa suunnitelma mitä minulla on. Loputtomasti muiden projektien pinoja. Täytyy katsoa koska on Sikstuksen kappelin aika. Toivon että pikemmin kuin vuoden 2014 elokuussa.