27.12.2011

Päijät-Hämeen vaakuna, osa 2
This is my progress before Christmas. I run out of blue, so I have to wait until I receive my thread order. I was hoping to receive it before Christmas, but it looks like it takes a while to get it. Meanwhile? Well, I just enjoy sunshine. (You may think, now I'm kidding. Some of you know where I really am.)
For those nutty readers who don't understand. (I'm very sorry to say this.) I haven't made the coat of arms of Paijat-Hame. I just converted it into cross-stitches. You see the chart I made beside the project itself. I'm not selling the chart or finished piece or giving it to charity, either. This stitching is just for myself. So I'm not breaking any copyright law here.
If you think this is easy, do it yourself! It really is very easy. Stiching is very easy, too. Just two colours. Takes 2 skeins of yellow and 6 skeins of blue.

Tässä on mihin pääsin ennen joulua. Sininen loppui kesken, joten täytyy odottaa kunnes saan lankatilaukseni. Toiveissani oli että saisin sen ennen joulua, mutta näyttää siltä että vie pitemmän ajan. Sillä välin? No, natuin vain auringosta. (Saatatte ajatella että nyt juksaan. Jotkut teistä tietävät missä oikeasti olen.)
Niille pöhköille lukijoille, jotka eivät ymmärrä (Pahoittelen että joudun sanomaan näin.) En ole tehnyt Päijät-Hämeen vaakunaa. Muunsin sen vain ristipistoiksi. Näet tekemäni mallin itse työn vieressä. En myy tätä mallia tai valmista työtä enkä myöskään aio antaa sitä hyväntekeväisyyteen. Tämä pistelys on vain omaan käyttöön. Niinpä en riko mitään tekijänoikeuslakeja täällä.
Jos olet sitä mieltä että tämä on helppoa, tee itse! Se on todella helppoa. Pistely on myös hyvin helppoa. Vain kaksi väriä. Keltaista kuluu 2 kaartosta ja sinistä 6.

16.12.2011

Päijät-Hämeen vaakunaCoat of arms of Paijat-Hame
This pattern is converted into cross stitches from a provincial coat of arms of Paijat-Hame by me. Perhaps I shouldn't tell this yet, but there is Vellamo in it. Vellamo is a female spirit of water, spouse of Ahto (Ahti), a male spirit of water. Both characters are familiar from Kalevala, which is Finnish national epic. I live on the shore of lake Paijanne. So I could say I live on mermaid area.

Päijät-Hämeen vaakuna
Muunsin Päijät-Hämeen vaakunan ristipistoiksi. Ehkä ei pitäisi kertoa tätä vielä, mutta vaakunassa on Vellamo. Hän on naispuolinen vedenhaltija eli haltijatar, miespuolisen vedenhaltijan Ahdon (Ahti) puoliso. Molemmat hahmot ovat tuttuja Kalevalasta, joka on suomalaisten kansalliseepos. Asun Päijänteen rannalla. Niinpä voisin sanoa että asun merenneitoalueella.

15.12.2011

Sistine Chapel Ceiling - Expulsion from Eden finished!Expulsion from Eden
I don't know how, but it's done now. Next part of Sistine Chapel Series is Sacrifice of Noah. That's a story I don't have in my Bible. It looks like Michelangelo has a different version of Bible in every way. What I'm going to stitch next has nothing to do with Bible. It has something to do with old Finnish pagan religion and the area where I live. That's another story and you see the beginning of it tomorrow.


Karkotus paratiisista
Enpä tiedä miten, mutta valmiiksi tuli. Seuraava osa Sikstuksen kappeli -sarjaa on Nooan uhraus. Kertomus, joka ei ole omassa raamatussani. Näyttää siltä että Michelangelolla on kaikin tavoin erilainen versio raamatusta. Seuraavalla pistelylläni ei ole mitään tekemistä raamatun kanssa. Sen sijaan sillä on jotain tekemistä vanhan suomalaisen pakanauskonnon kanssa ja asuinalueeni kanssa. Se on toinen juttu ja huomenna näet alun.

19.11.2011

Sistine Chapel Ceiling - Expulsion from Eden 2Expulsion from Eden
I have been busy, but not with this project. I have lost count how many months I have stitched the whole Sistine Chapel Ceiling. Here you seen Adam, Eve and a half of the serpent. Where does all the spare time go? Who has removed 4-5 hours from a day? Lately I haven't had anything done properly. I have been too busy with dealing people I can't stand. They have taken a large piece of my time cake. Life would be too easy if all people really do their work right at first time. I wonder how long I have to stand those time thieves, before I can get rid of them for good. My friends, I don't mean you.

Karkotus paratiisista
Olen ollut kiireinen, mutta en tämän projektin kanssa. En enää muista kuinka monta kuukautta olen pistellyt Sikstuksen kappelin kattoa. Tässä näkyy Aatami, Eeva ja puolet käärmeestä. Minne kaikki vapaa-aika katoaa? Kuka on poistanut 4-5 tuntia päivästä? Viime aikoina en ole saanut juuri mitään tehtyä kunnolla. Olen yrittänyt tulla toimeen ihmisten kanssa, joita en voi sietää. He ovat ottaneet suuren palan aikakakkuani. Elämä olisikin liian helppoa, jos kaikki ihmiset tekisivät työnsä heti ensimmäisellä kerralla hyvin. Mietin kuinka kauan minun pitää vielä sietää noita aikavarkaita, ennenkuin pääsen niistä eroon lopullisesti. Enkä tarkoita teitä ystäväni.

1.11.2011

Sistine Chapel Ceiling - Expulsion from EdenExpulsion from Eden
Last night I had time to start the 6th part of Sistine Chapel Ceiling. Looks more like modern art than a work of Michelangelo. Perhaps after two weeks or more it may look a bit better. What you see is grass now.

Karkotus paratiisista
Eilen iltamyöhäällä oli viimein aikaa aloittaa Sikstuksen kappelin katon kuudes osa. Näyttää pikemminkin modernilta taiteelta kuin Michelangelon työltä. Ehkä parin tai hieman useammankin viikon päästä se saattaa näyttää hieman paremmalta. Nyt näet vain ruohoa.

30.10.2011

Red Faberge Egg with PerlsThe last egg is done. My Easter stitchings are ready for next Easter. I'm so much behind that I'm very early. Yes, I wrote the name right, it really reads Perls on the cover page of the pattern. See yourself.

Viimeinen muna on valmis. Pääsiäispistelyni ovat valmiini seuraavaan pääsiäiseen. Olen niin paljon jäljessä että olen tosi aikaisessa. Kyllä, kirjoitin nimen oikein, mallin kansilehdellä lukee Perls. Katso vaikka itse.It's soon time what all Sistine Chapel readers/followers have been waiting for long time. Next time I'll begin 6th part of Sistine Chapel. It's called Expulsion from Eden. Perhaps tomorrow or day after tomorrow. I have been a little bit busy lately and I haven't had very much time for stitch or anything else.

Pian on aika, mitä kaikki Sikstuksen kappelin lukijat/seuraajat ovat odottaneet jo pidemmän aikaa. Seuraavalla kerralla aloitan kuudennen osan Sikstuksen kappelia. Sen nimi on Karkotus paratiisista. Ehkä huomena tai ylihuomena. Olen ollut hieman kiireinen viime aikoina ja aikaa ei ole oikein riittänyt pistelyyn tai mihinkään muuhunkaan.

25.10.2011

Red Faberge Egg with Golden Grid finished!All three finished, only one pattern left. Because I run out of black aida, I'm going to stitch it beside the very first Easter Egg pattern I stitched on white aida. This is the last one.
I bought a pattern maker program and I have been busy creating new patterns to stitch. I already have too many patterns, now I have even more, I'll never stitch them all. Perhaps if I live over 1 000 years or more. I must be a cross stitch nut. Really.
I also got the fabrics of my Christmas projects yesterday. Only 2 months to Christmas. My Christmas projects are always hush-hush, so you never see them here. Instead of Christmas stitchings you are going to see Sistine Chapel project. But only after I have finished my last Easter Egg.

Kaikki kolme saatu valmiiksi, vain yksi malli enää jäljellä. Koska musta aida loppui, aion pistellä sen ihka ensimmäisen pääsiäismunan viereen, jonka pistelin valkoisella aidalle. Tämä on sitten viimeinen.
Ostin ristipistomallien suunnitteluohjelman ja olen kiivaaseen tahtiin luonut uusia malleja pisteltäväksi. Ihan kun minulla ei olisi jo tarpeeksi malleja, nyt niitä on vielä enemmän, en saa niitä koskaan pisteltyä kaikkia. Ehkä jos elän yli 1000 vuotiaaksi tai kauemmin. Minun täytyy olla ristipistohullu. Todella.
Sain myös Jouluprojektien kankaat eilen. Vain 2 kuukautta Jouluun. Jouluprojektini ovat aina hys-hys, joten et näe niitä koskaan täällä. Joulupistelyiden sijaan tulet näkemään Sikstuksen kappeliprojektia. Mutta vasta kun olen saanut viimeisen pääsiäismunan valmiiksi.

20.10.2011

Green Easter Egg with Gold Ruby CrossGreen Egg is done, only one left on this fabric. Next it's time to stitch Red Faberge Egg with Golden Grid.
Those of my readers who are members of my Cross Stitch International site, know there has been problems. Lately there has been very much problems with my other internet sites and blogs, too. I'm wondering who does it. Those sites are innocent and free for everyone to use. I know there are a lot of people with too much spare time and stupid brains, because they don't know anything constructive, creative or better to do, they mess up other people's sites. There is nothing heroic in that kind of activity. Just pure stupidity.
Cross Stitch International is fixed now. Until next attack.

Vihreä muna on valmis, enää yksi jäljellä tähän kankaaseen. Seuraavaksi on aika pistellä punainen Faberge-muna, jossa on kultainen verkko.
Ne lukijoistani, jotka ovat Cross Stitch Internationalin jäseniä, tietävätkin että ongelmia on ollut. Viime aikoina on ollut hyvin paljon ongelmia myös muiden nettisivujeni ja blogieni kanssa. Mietin kuka ne aiheuttaa. Nuo sivut ovat ihan viattomia ja kaikkien vapaassa käytössä. Tiedän että on olemassa paljon ihmisiä, joilla on liikaa vapaa-aikaa ja tyhmät aivot, koska he eivät tiedä mitään rakentavaa, luovaa tai parempaa tekemistä, he sotkevat muiden ihmisten sivuja. Siinä toiminnassa ei ole mitään sankarillista. Vain täyttä typeryyttä.
Cross Stitch International -sivu on nyt korjattu. Seuraavaan hyökkäykseen asti.

15.10.2011

Red Faberge Egg with Silver Flowers finished!..and one third of this picture is finished. Red Faberge Egg with Silver Flowers is done and I'm just beginning of Green Easter Egg with Ruby Cross. I'll stitch three patterns on this aida fabric. Haven't decided the third one yet. Those other plans I had some months ago didn't work out, so I skipped them. This plan is going on smoothly at least this far. Let's see how long.
The patterns are from Solaria Gallery. Link on left corner.

...ja yksi kolmasosa tästä taulusta on valmis. Punainen Faberge muna, jossa hopeisia kukkia on tehty ja olen vihreän pääsiäismunan, jossa rubiininpunainen risti alussa. Aion pistellä kolme mallia tälle aidakankaalle. En ole vielä päättänyt mikä kolmas malli on. Mitä tulee muihin suunnitelmiin, mitä minulla oli muutama kuukausi sitten, ne eivät vain toimineet, niinpä heitin ne yli laidan. Tämä suunnitelma etenee tasaisesti ainakin tähän asti. Katsotaan miten kauan.
Mallit ovat Solaria Galleriasta. Linkki vasemmassa nurkassa.

10.10.2011

Red Faberge Egg with Silver FlowersThis is my progress of yesterday. I learned my plastic canvas lesson and changed plastic to black aida. I know there are readers who are waiting Sistine Chapel progress. Patience, please. I'll stitch these Faberge Easter Eggs first, then it's time to continue Sistine Chapel again. At this time of the year it's time to stitch Halloween patterns or even Christmas patterns, I'm so much behind in everything in my life, so I stitch Easter now. Catching up little by little. Baby steps. I'm a bit afraid of time catching me first.
This pattern is from Solaria Gallery and link to shopping page is under title My favourites on left corner.

Tässä on eilisen työn tulos. Olen ottanut opikseni muovikangasläksyt ja vaihdoin muovin mustaan aidaan. Tiedän että on lukijoita, jotka odottavat Sikstuksen kappelin etenemistä. Kärsivällisyyttä, pyydän. Pistelen ensin nämä Faberge pääsiäismunat, sitten on aika jatkaa Sikstuksen kappelia jälleen. Tähän aikaan vuotta on aika pistellä Halloweenmalleja tai jopa Joulumalleja, olen niin paljon jäljessä ihan kaikessa elämässäni, joten pistelen nyt Pääsiäistä. Yritän päästä ajan tasalle pikkuhiljaa. Vauvanaskelin. Pelkäänpä että aika saa minut ensin kiinni.
Tämä malli on Solaria Gallery'sta ja linkki ostossivulle on Suosikkini -otsikon alla vasemmassa kulmassa.

28.9.2011

Easter Egg is finished!Yes, I'm still alive. I have received a lots of e-mails. I would have never guessed how many people are interested in my Easter Egg project. As you can see it is finished now. It wasn't easy one. Actually it was quite painful. There were times when I thought I'll never finish it. At times it looked like a Chinese lantern and I decided to finish it as Chinese landern. Well, I was taking a picture of it and zip-zap it colapsed. So it's now Easter Egg again with 4 sides.
During this project I have learned many valuable things. At first don't ever buy a cheap plastic canvas. Some holes are not holes at all and you have to use a sharp needle to push your stitches through. Second, you'll need a pair of tongs to get your needle out of the egg and a hammer to get it in and sometimes it really get stuck. I spent a couple of weeks trying to get the needle out of the egg. I spent many hours unstitching and restitching and unstitching and restitching. Third, don't try to make 3D Easter Egg with 4 pieces of plastic canvas. This is the result. It's not worth of the effort. It's still a beauty.
I still have other patterns of Easter Eggs. I'm not patient person, but I'm stubborn so I'll stitch them, too. Wait and see. I have plans, other plans...Kyllä, elossa ollaan. Olen saanut paljon e-maileja. Enpä olisi ikinä arvannut kuinka moni on kiinnostunut pääsiäismunaprojektistani. Kuten näkyy se on nyt valmis. Eipä ollut helppo. Oikeastaan se oli aika kivulias. Ajoittain luulin ettei se koskaan valmistuisi. Toisinaan se näytti kiinalaiselta lyhdyltä ja niipä päätin tehdä siitä sellaisen. No, olin ottamassa siitä kuvaa kun se yhtäkkiä lyyhistyi kasaan. Siispä siitä tuli nyt pääsiäismuna, jossa on 4 sivua.
Tämän projektin aikana olen oppinut monia asioita. Ensiksikin älä ikinä osta halpaa muovikangasta. Jotkut reiät eivät oikeasti ole reikiä ja joudut käyttämään terävää neulaa puskeaksesi pistot läpi. Toiseksi, tarvitset tongit, jotta saat neulan munasta ulos ja vasaran, jotta saat sen sisään ja toisinaan neula todella juuttuu kiinni. Olen viettänyt pari viikko yrittäen saada neulaa ulos munasta. Olen viettänyt monta tuntia purkaen ja pistellen ja purkaen ja pistellen uudelleen. Kolmanneksi, älä yritä tehdä kolmiulotteista pääsiäismunaa 4 palasta muovikangasta. Tämä on tulos. Se ei ole vaivan arvoinen. Kuitenkin se on kaunis.
Minulla on edelleen muitakin pääsiäismunamalleja. En ole kärsivällinen ihminen, mutta olen itsepäinen, joten aion pistellä nekin. Odotapas vain. Minulla on suunnitelmia, muita suunnitelmia...

7.8.2011

Easter EggHere is where I'm now. I'm adding gold thread and then it's time to put all together. So far it looks good, I wonder what happens next time. If I don't succeed, I'll have 4 similar plastic canvas easter eggs instead of one huge 3D easter egg.

Tässä näkyy, missä vaiheessa olen nyt. Lisäilen kultalankaa ja sitten onkin aika pistää paketti kasaan. Toistaiseksi näyttää hyvältä, mietinpä miltä mahtaa näyttää seuraavalla kerralla. Jos ei onnistu, minulla on ainakin 4 samanlaista muovikanvaspääsiäismunaa yhden ison kolmiulotteisen munan sijaan.

31.7.2011

Kolmiulotteinen pääsiäismunaAlmost three pieces are done, only one left. Then it's time to put all together. I'm not sure how I'm going to do it, but it's the problems of future, now I'm just stitching.

Melkein kolme osaa on jo tehty, vielä yksi jäljellä. Sitten onkin aika pistää kaikki yhteen. En ole varma miten aion sen tehdä, mutta se on tulevaisuuden ongelmia, nyt keskityn pistelyyn.

23.7.2011

3D Easter Egg


It's a beginning. I have finally decided the fabric. It's plastic canvas and I just noticed I have started with different thread colour than what I have continued. Damn. I have to tear off the beginning. Never start a project in the evening when it's dark.
Se on alku nyt. Olen vihdoin päättänyt mitä kangasta käytän. Muovikanvasta ja huomasin juuri että olen aloittanut eri värillä ja jatkanut sitten toisella. Pahus. Täytyy purkaa alku pois. Älä koskaan aloita työtä iltahämärässä.

12.7.2011

Red Easter Egg with Golden Flowers IThe flat version of Easter egg on aida is finished. Here the roundness is made by different colours of threads. I'm not sure if DMC light effects threads are the best choice on this design, actually it looks better without. It almost make those flowers disappear. Next it's time to make a 3D egg. At first I have to change colours, because the surface of the egg is going to be round anyway, so the edges can't be dark otherwise the egg would look like striped. I also want flowers to be seen. I still haven't decided which kind of fabric to use or the colour of the fabric. I have to think a couple of days before I continue...

I just received 3 tickets to Kreativ Hamburg!. If someone is going there and want admission free, please send me e-mail quick to get a ticket. The first tree have luck! It's a 3-day happening and kids under 14 don't need tickets. It's free for them.

Litteä versio pääsisäismunasta aidakankaalla on valmis. Tässä pyöreys on saatu aikaan eri värisillä langoilla. En ole kuitenkaan varma onko DMC:n light effects-langat paras valinta tähän malliin, oikeastaan se näyttää paremmalta ilman. Kukathan lähes katoavat. Seuraavaksi pitäisi tehdä 3D muna. Aluksi täytyy muuttaa värejä, koska munan pinta on joka tapauksessa pyöreä, niinpä reunat eivät voi olla tummat, muuten muna näyttää raidalliselta. Haluan myös että kukat näkyvät. Enkä ole vielä päättänyt edes minkälaista kangasta käytän tai kankaan väriä. Täytyy ajatella muutama päivä ennen kuin jatkan...

Sain juuri kolme lippua Kreativ Hamburg! -näyttelyyn. Jos joku on menossa sinne ja haluaa ilmaisen sisäänpääsyn, on niin hyvä ja lähettää minulle äkkiä sähköpostia saadakseen lipun. Kolmea ensimmäistä onnistaa! Tapahtuma on kolmipäiväinen ja alle 14-vuotiaat lapset eivät tarvitse lippua. Heille se on ilmainen.

10.7.2011

Easter Eggs - Faberge EggsMy next project is all about Easter Eggs. More precisely cross-stitched Faberge Eggs. I have 5 patterns. Designer is Stoyanka Ivanova from Solaria Gallery. There are more designs in her Gallery also other than Easter Eggs. I'm stiching only 5 eggs. At first I'll stitch sample version on aida and then I'll convert it into 3D version on plastic canvas or other not yet decided fabric. So, I'm going to have 10 eggs, 5 rounds and 5 flats at the end (hopefully). I'm not sure about anything at this point of project. I don't even have all threads yet. Anyway I started the project with those thread I have. Let's see how things goes...

Seuraava projekti onkin sitten pelkää pääsiäismunaa. Tarkemmin sanottuna ristipisteltyjä Faberge-munia. Minulla on 5 mallia. Mallit suunnitteli Stoyanka Ivanova Solaria Gallery.sta. Hänen galleriassaan on muitakin malleja kuin pääsiäismunia. Pistelen vain 5 munaa. Aluksi teen mallikappaleen aidalle ja sitten muunnan sen 3D-muotoon muovikanavakankaalle tai jollekin muulle ei-vielä-valitulle kankaalle. Siispä pistelen lopulta 10 munaa, 5 pyöreää ja 5 litteää (toivotaan niin). Projektin tässä vaiheessa en ole vielä varma mistään. Eipä minulla ole vielä edes kaikkia lankojakaan. Joka tapauksessa aloitin projektin niillä lankoilla mitä minulla on. Katsotaan miten asiat etenevät...

9.7.2011

Vera the Mouse - Knitting - day 6 and finished!This was guick and easy to stitch, only whole stitches and back stitches. Now I have a pair to other Vera the Mouse design. My next project is Easter Eggs. Well, I'm so much late that I'm really early. It's never too early to start your Easter projects. Tomorrow you'll see what I'm going to stitch.

Tämä oli nopea ja helppo pistellä, vain kokonaisia ristipistoja ja tikkipistoja. Nyt minulla on pari toiselle Vera the Mouse -mallille. Seuraava projektini on Pääsiäismunat. Olen niin paljon myöhässä että olen todella aikaisessa. Koskaan ei ole liian aikaista aloittaa pääsiäisprojekteja. Huomenna näet mitä aion pistellä.

3.7.2011

Vera the Mouse - Knitting - day 1Here it is, the beginning of my next smaller project. It's a kit from Lanarte. Designer is Marjolein Bastin and finished size is 23 x 27 cm. Fabric is white Aida 14 count.

Tässä se on, uuden pienemmän projektini aloitus. Kyseessä on Lanarten kirjontapakkaus. Mallin suunnitteli Marjolein Bastin ja koko valmiina 23 x 27 cm. Kangas on valkoista aida-kangasta 5,5 ruutua/cm.

2.7.2011

Creation of Eve - finished!
Creation of Eve
It's finally done. These last 3 months have been hard ones. My leg is finally operated and wounds are healing. I finished Creation of Eve, keeping my leg upright position with ice bandage, outside temperature +30C and weather rather humid. Next part of Sistine Chapel is Expulsion from Eden. I'm so much behind in everything in my life, so I'm not starting it right away. I need to learn walk once again. So I'll stitch something smaller. Actually my gallery needs to be topped up, because I haven't finished anything for so many months so I'm a bit hurry with my other projects.
Tomorrow (if God allows me to) I'll start Vera the Mouse - Knitting by Marjolein Bastin (Lanarte). Someone might remember I stitched other Vera the Mouse pattern last year. This is going to be a pair to Vera the Mouse - Dressing.

Eevan luominen
Se on viimeinkin valmis. Viimeiset kolme kuukautta ovat olleet raskaanpuoleiset. Jalkani on viimeinkin leikattu ja haavat paranemassa. Eevan luominen tuli valmiiksi jalka ylöspäin jääpaketissa ulkolämpötilan ollessa +30C ja ilmakin oli aika kostea. Seuraava osa Sikstuksen kappelia on Karkotus Paratiisista. Koska olen niin paljon jäljessä kaikesta elämässäni, en aloita sitä aivan heti. Täytyy opetella ensin kävelemään jälleen kerran. Niinpä pistelen jotain pienempää. Oikeastaan gallerianikin kaipaa täydennystä, koska en ole saanut moniin kuukausiin valmiiksi mitään, pitää kiirettä muidenkin projektien kanssa.
Huomena (jos Jumala sen sallii) aloitan Lanarten Marjolein Bastinin suunnitteleman Vera the Mouse - Knitting -työn. Ehkä joku vielä muistaa että pistelin viime vuonna toisen Vera the Mouse -mallin. Tästä tulee siis pari Vera the Mouse - Dressing -mallille.

9.4.2011

Sistine Chapel Ceiling - Creation of Eve - Month 8 - Stitching againCreation of Eve
You would never have guessed it, I'm back to business again. Many things have happened in my life between this time and last time I stitched this piece. Past is past and future is now. Life isn't easy and I think it isn't supposed to be easy either. So stitching continues... next time it's Eve and God what you see. This time just a mirror.

Eevan luominen
Olisitko arvannut että olen taas mukana kuvioissa. Paljon on ehtinyt tapahtua elämässäni tämän kerran ja viime kerran välillä, kun pistelin tätä työtä. Mennyt on mennyttä ja tulevaisuus on nyt. Elämä ei ole helppoa ja enpä luule että sen on tarkoitettukaan olevan helppoa. Niinpä pistely jatkuu... seuraavalla kerralla näet Eevan ja Jumalan. Tällä kertaa vain peilin.

5.3.2011

Another no stitching week

It seems I'm growing a habit. I haven't stitched this week either. Because this is my x-stitching blog, I don't post anything before I actually stitch something. So it may take some time before next entry. And my excuse this time...I haven't had any time to stitch because I have to exercise my leg day and night. See you next time in the future.

Näyttää siltä että tämä tulee tavaksi. Enpä ole pistellyt tälläkään viikolla. Koska tämä on ristipistoblogini, en kirjoita mitään ennenkuin ihan oikeasti pistelen jotain. Siispä saattaa kuulua hieman aikaa ennen seuraavaa blogimerkintää. Ja se tekosyyni tällä kertaa...eipä ole ollut aikaa pistellä, koska olen kuntouttanut jalkaani päivin ja öin. Nähdään siis uudelleen hamassa tulevaisuudessa. Siirrän yksityiselämäni Elämän testiblogiini, joten siellä kuulumisiani suomeksi.

26.2.2011

No stitching week

When you haven't slept at all for fortnight it's totally impossible to try to thread a needle. Well, I tried, but I couldn't find the eye of a needle. My pains were already 100% and I went to physiotherapy and got 50% more pain. My medicine cabinet is full of painkillers, which didn't help. Every time I went to a new doctor I got more painkillers. Let's say I understand very well why some people commit suicide because of pains. Lack of sleep and constant pain is a killing combination.
Don't you worry I'm not that type, I bought earlier acupuncture needles and a book how to use them. I was too afraid of use them earlier because of my condition (lack of sleep, hand not steady). The first needle I jabbed into my ankle took away all the pain. Amazing. I couldn't find an eye of the needle, but I found a point to stop my pains. Actually the needle anesthetized my whole leg, but at this point I don't mind. I'm in heaven, no pains at all. Next week I'll stitch Sistine Chapel again.
Next it's time to exercise my ankle again ( 6-10 hours a day without results last two months). I spend hours and hours of stretching, stepping with stepper, driving exercise bike and strength training. Perhaps some day I can walk again.

Kun ei ole nukkunut kahteen viikkoon yhtään on täysin mahdotonta yrittää langoittaa neula. No, sitä tuli yritettyä, mutta en löytänyt millään neulansilmää. Kipuni olivat jo 100% ja menin fysioterapiaan, josta sain vielä 50% enemmän kipuja. Lääkekaappini on täynnä särkylääkkeitä, jotka eivät auttaneet. Aina kun kävin uudella lääkärillä sain lisää särkylääkkeitä. Sanotaanko että ymmärrän nyt oikein hyvin ihmisiä, jotka tekevät kipujen takia itsemurhan. Unenpuute ja jatkuva kipu on tappava yhdistelmä.
Älkää huolestuko, en ole tuota tyyppiä, ostin jo aikaisemmin akupunktioneuloja ja kirjan kuinka käyttää niitä. En aikaisemmin uskaltanut käyttään niitä, johtuen tilastani (unenpuute, käsi ei vakaa). Ensimmäinen neula jonka survaisin nilkkaani poisti kaiken kivun. Hämmästyttävää. En löytännyt neulansilmää, mutta löysin pisteen, josta kipuni lakkaa. Oikeastaan neula puudutti koko jalkani, mutta tässä vaiheessa en välitä siitä. Olen taivaassa, ei yhtään kipua. Seuraavalla viikolla aion pistellä taas ja myös Sikstuksen kappelia.
On aika taas lähteä treenaamaan nilkkaani (6-10 tuntia päivässä viimeisen kahden kuukauden aikana ilman tulosta). Vietän tuntikausia venyttäen, stepaten stepperillä, ajellen kuntopyörällä ja voimaharjoittelussa. Ehkä jonain päivänä kävelen taas.

19.2.2011

Sistine Chapel Ceiling - Creation of Eve - Month 8Creation of Eve
This week - what could I say. Here is my progress, very little.

I haven't slept at all because of the pain in my leg. What happens if you don't sleep. It makes you living death. It's almost impossible to do anything, your mind doesn't work and even the simplest things are very challenging. Last time I slept a good night's sleep was 16.12. 2010. Despite of all that I have managed to update my other blogs and this one, too. Without sleep you have very much time, painful time to do things very slowly. I wish next week is better.

Eevan luominen
Tämä viikko - mitäpä voisin sanoa. Tässä edistymiseni, hyvin vähäistä.

En ole nukkunut ollenkaan jalkani kivun takia. Mitä tapahtuu jos ei nuku. Sinusta tulee elävä kuollut. Minkä hyvänsä asian tekemisestä tulee mahdotonta, mieli ei enää toimi ja jopa yksinkertaisimmista asioista tulee hyvin haasteellisia. Viimeksi nukuin hyvin 16.12.2010. Kaikesta tästä huolimatta olen pystynyt päivittämään muita blogejani ja tätä myös. Unettomana on paljon aikaa, kivuliasta aikaa tehdä asioita hitaasti. Toivon että seuraava viikko on parempi.

12.2.2011

Sistine Chapel Ceiling - Creation of Eve - Month 8 begins


Creation of Eve
This was better stitching week than last week, even though I wasn't very much at home. It helps a lot when you don't need to ripe anything off. Two men are done, only 3 men, Eve and God left to stitch.

My leg is same, perhaps I have more to tell next week.

Eevan luominen
Tämä oli parempi pistelyviikko kuin viime viikko, vaikkakin en ollut kovin pitkiä aikoja kotona. Auttaa huomattavasti kun ei tarvitse purkaa mitään. Kaksi miestä on tehty, 3 miestä, Eeva ja Jumala on vielä pisteltävänä.

Jalkani on samanlaisenaan, ehkä ensi viikolla on lisää kerrottavaa.

5.2.2011

Sistine Chapel Ceiling - Creation of Eve - Month 7 continues

Creation of Eve
One step forward, five steps back. Everything was going so nice and I was so happy about my fast progress, until I noticed a misplaced stitch. Sometimes it doesn't matter, but this time it was really in a wrong place, so it meaned I had to rip off nearly everthing I stitched this far on Creation of Eve. I hardly finished this man in a corner. So there is a lots of stitching left on this part of Sistine Chapel.

And my leg. It didn't go better with my ankle either. On Wednesday morning I decided to try a walk without sticks. Well, the first four steps went just fine, until the fifth step came. I heard a sound of crush from my ankle and it hurts like hell again. I ended up having a cast this time. Let's say the stitching of the Sistine Chapel Ceiling is now very challenging, because I can't bend my ankle, so I can't stitch my legs under the frames. I had to invent a new way. Now I'm lying under the fabric and the frames are horisontally over me. It's harder for hands, I have to keep them up when I'm stitching. I have a bad feeling I end up looking like a bodybuilder, when this all is over.

At end of this text is a picture of my brand new cast.

Eevan luominen
Yksi askel eteenpäin, viisi askelta taaksepäin. Kaikki meni niin hyvin ja olin tosi iloinen nopeasta edistymisestä, kunnes huomasin että yksi pisto on väärässä paikassa. Aina sillä ei ole niin väliä, mutta tällä kertaa pisto oli todella pahasti väärin, niinpä se tarkoitti sitä että jouduin purkamaan lähes kaiken mitä olin tähän asti pistellyt Eevan luomisesta. Hädin tuksin sain pisteltyä yhden miehen tuonne nurkkaan. Joten paljon pisteltävää vielä riittää tässä osassa Sikstuksen kappelia.

Ja mitä jalkaan tulee. Eipä sujunut paremmin nilkankaan kanssa. Keskiviikkoaamuna päätin yrittää kävelyä ilman keppejä. No, ensimmäiset neljä askelta sujuivat aivan hienosti, kunnes tuli viides askel. Nilkasta kuului pahaenteinen ääni: kruts. Sitten sattui taas niin pir.. skatisti. Tällä kertaa sain kipsin. Sanottakoon että Sikstuksen kappelin katon pistelystä tulee nyt hyvin haastavaa, koska en voi taivuttaa nilkkaa niin että voisin pitää jalkoja kehysten alapuolella. Täytyi keksiä uusi tapa. Makaan siis nyt kankaan alla ja kehykset ovat vaakatasossa päälläni. Tämä tapa rasittaa enemmän käsiä, koska joudun pitämään niitä ylhäällä pistellessä. Minulla on paha aavistus että alan näyttää kehonrakentajalta ennenkuin tämä on valmis.


Tässä kuva ihka uudesta kipsistäni:


29.1.2011

Sistine Chapel Ceiling - Creation of Eve - Month 7


Creation of Eve
This is my progress of the first day. Next 2-3 months you'll see how Michelangelo sees this part of biblical story. As always there is lots of men involved in the scene. One of my friends suggests I should stitch tiny fig leaves to them. Well, I try to keep everything blurry and give only hints.

Eevan luominen
Tässä on ensimmäisen päivän tuotos. Seuraavien 2-3 kuukauden aikana näet kuinka Michelangelo näkee tämän osan raamatun kertomusta. Kuten tavallista tässäkin tapahtumassa on osallisena paljon miehiä. Eräs ystäväni ehdotti että minun pitäisi pistellä pikkuruiset viikunanlehdet heille. No, yritän pitää kaiken hieman sumeana ja jätän asian vihjauksen asteella.

28.1.2011

Earth's Children - finished after 1½ months

It's done. It was quick and easy. Well, my quick and easy. It may take a year if you are a beginner. I didn't have the slightest difficulty and all colours match perfectly. I corrected the eye and left one back stitch unstitch on girl's nose, because with that stitch on, her nose would have looked like a potatoe. There are lots of fine details in this picture and they can only be seen in real life.
Next time you'll see the Sistine Chapel again and it's Eve's turn now - beginning of creation of Eve is the name of the game.
My friends already knew the latest news of my leg. It was x-rayed and it has several fractures, so I have a good excuse why I still can't walk. The doctor said I should only walk with my sticks next two weeks more. He didn't forbid me to exercise, so I have exercised it, so I can bend the ankle to 90 degrees (and it was and still is very painful). Anyway it helps me fit under the frames of Sistine Chapel . What wouldn't a x-stitcher do for her hobby? I must be nuts.

Valmista tuli. Se oli nopea ja helppo. Siis, minun nopea ja helpponi. Voi viedä vuodenkin jos olet aloittelija. Mitään vaikeuksia ei ollut ja kaikki värit sopivat yhteen täydellisesti. Korjasin silmän ja jätin yhden tikkipiston pistelemättä tytön nenään, koska se olisi saanut nenän näyttämään potaatilta. Kuvassa on paljon hienoja yksityiskohtia ja ne voi nähdä vain katsomalla kuvaa luonnossa.
Seuraavalla kerralla näet taas Sikstuksen kappelin ja nyt on Eevan vuoro - pelin nimi on Eevan luominen.
Ystäväni tietävätkin viimeisimmät uutiset jalastani. Se röntgenkuvattiin ja siinä on useita murtumia, niinpä minulla on nyt hyvä syy siihen, miksi en edelleenkään kävele. Lääkäri sanoi että saisin kävellä vain keppien kanssa seuraavat kaksi viikkoa. Hän ei kieltänyt kuntoilua, joten olen harjoittanut nilkkaa niin, että se taipuu 90 asteen kulmaan (oli ja on edelleenkin kivuliasta). Joka tapauksessa se auttaa minua sopimaan Sikstuksen kappelin kehyksen alle. Mitäpä ei ristipistelijä tekisi harrastuksensa eteen? Yliskammarini eivät taida olla ihan lämpimillään.

21.1.2011

Earth's Children - week 5

There you are where you go. I'm now stitching the sky. At my point of view it looks endless, but I think after a week I have done it. This far everything has gone very smoothly. I'm already getting ready for Creation of Eve or should I say my very very long-term project of Sistine Chapel Ceiling.

And the news of leg: My toes are moving, but my ankle is still. This may sound odd, but I need my ankle to stitch Sistine Chapel Ceiling. I have a loom system, where I stretch the fabric and I need to bend my ankles to get under this loom system. My ankle doesn't bend. I was ready for happy dance, because of my toes, but all my friends said NO!!!!!!!!!! So I just listen to Josephine Baker to ease my pains and exercise more my ankle to get it flexible. I still don't walk.

Snow picture from my yard at the end of this text.

Olet siellä minne menet. Pistelen nyt taivasta. Näyttää tällä hetkellä loputtomalta, mutta luultavasti viikon jälkeen sekin on tehty. Tähän asti kaikki on sujunut hyvin. Olen jo valmistautumassa Eeva luomiseen vai pitäisiköhän sanoa Sikstuksen kappelin hyvin, hyvin pitkäaikaiseen projektiin.

Ja jalkauutisia: Varpaat liikkuvat, mutta nilkka on hiljaa paikoillaan. Voi kuulostaa oudolta, mutta tarvitsisin nilkkaani, jotta voin pistellä Sikstuksen kappelin kattoa. Minulla on kudontasysteemi, mihin venytän kankaan ja minun pitäisi taivuttaa nilkkoja, jotta pääsen tämän systeemin alle. Nilkka vaan ei taivu. Olin jo valmis tanssimaan riemusta varpaiden liikkumisen vuoksi, mutta kaikki ystäväni sanoivat EI!!!!!!!!! Niinpä kuuntelen kipuihin Josephine Bakeria ja jumppaan lisää nilkkani saadakseni sen joustavammaksi. En edelleenkään pysty kävelemään.

Lumikuva pihaltani:

14.1.2011

Earth's Children - week 4 or month 1

It's halfway now. I'm stitching the background and hope I have enough blue thread for the sky. Stitching goes fine, it may be finished after two three weeks or even sooner.
My leg isn't going fine. I still can't move my toes or ankle. I have driven quit a long journey with my exercise bike and stepped thousands of steps with my stepper. Not to mention thousands of passive stretches. I'm not quitting, I'll push harder. Perhaps I'm not doing enough.

Puolivälissä ollaan. Pistelen taustaa ja toivon että sininen lanka riittää taivaan pistelyyn. Pistely sujuu hyvin, saattaa valmistua 2-3 viikon päästä tai jopa pikemmin.
Jalan kanssa ei suju yhtä hyvin. En vieläkään pysty liikuttamaan varpaita tai nilkkaa. Olen ajellut pitkät matkat kuntopyörällä ja stepannut tuhansia askeleita stepperilläni. Puhumattakaan tuhansista passiivisista venytyksistä. En aio luovuttaa, aion painaa vielä kovemmin. Ehkä en tee vielä tarpeeksi.

7.1.2011

Earth's Children - week 3As you can see, I'm busy stitching. It may be the best part of my leg injury, I have a lots of time for my dear hobby. The girl looks a bit crooked-eyed now, but I try to fix it before this project is finished.
I have also added new shops and new proverbs (Sayings) to Cross Stitch International site. Have fun there! There is also my webshop in ebay now. Only some DVDs, but I add more things there, when I learn to walk again and organizing things get easier. It's hard to carry things without hands (I need them to walk).
Next it's time to go to restore my ankle, so I drive my exercise bike called Restorator and do a lot of stretching. I live in hope I some day walk again, perhaps not tomorrow or day after tomorrow... but some day. Until then I'll stitch and I don't never give up.

Kuten näkyy, pistelen ahkerasti. Lienee paras osa jalkavammaani, nyt on paljon aikaa rakkaalle harrastukselle. Tyttö näyttää hieman kierosilmäiseltä, mutta yritän korjata sen ennen kuin tämä projekti valmistuu.
Olen lisännyt myös uusia kauppoja ja uusia sananlaskuja (Sayings) Cross Stitch International-sivulle. Pidä hauskaa siellä! Ebayllä on myös pikku putiikkini. Vain DVD:tä, mutta lisään uutta, kunhan opin taas kävelemään ja asioiden järjestely helpottuu. On hankala kuljettaa tavaroita ilman käsiä (tarvitsen niitä kävelyyn).
Sitten onkin taas aika lähteä restoroimaan nilkkaani, ajelen siis restoraattori-nimisellä polkulaitteella ja teen hirvittävän määrän venytyksiä. Elelen toivossa että joku päivä kävelen taas, ehkä en huomena tai ylihuomena... mutta joskus. Siihen asti aion pistellä ja en anna periksi koskaan.3.1.2011

Goals of 2011 - Tavoitteet vuonna 2011I'm gonna stitch something old, something new, something borrowed, something blue and keep a sliver sixpence in my shoe.

In other words, I don't have any stitching goals, I just stitch as always.

Aion pistellä jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua, jotain sinistä ja pitää hopearahaa kengässäni.

Toisin sanoen, minulla ei ole mitään pistelytavoitteita, pistelen kuten aina ennenkin.