25.11.2014

Egyptian Extravagance - cross stitches done, time to back stitch

All cross stitches are done. Massive amount of back stitches are waiting to be done.
Kaikki ristipistot on tehty. Suunnaton määrä tikkipistoja odottaa tekijäänsä.

This is a close-up of left corner. Started back stitching and I estimate it'll take a whole skein or even more to finish them all.

Tässä on lähikuva vasemmasta nurkasta. Tikkipistely on aloitettu ja arvioin että menee koko kaartonen ennen kuin olen saanut ne kaikki tehtyä.

It's very quiet at work, so I have a lot of extra time to waste - for stitching. It calms my nerves.

Töissä on hyvin hiljaista, niinpä minulla on paljon ylimääräistä aikaa hukattavana - pistelyyn. Rauhoittaa hermoja.


3.11.2014

Egyptian Extravagance - the middle panel

King Tut's mask is stitched. Next I'm stitching the third and the last panel of Egyptian Extravagance. I might take a picture before I move to back stiching or not. It depends on my computer. My computer  hasn't been co-operative lately. Too much updates or just old age, don't know what's the problem with it.

Tutankhamonin naamio on pistelty. Seuraavaksi pistelen kolmannen ja viimeisen paneelin Egyptian Extravagancesta. Saatan ottaa kuvan ennen kuin siirryn tikkipistoihin tai sitten en. Se riippuu tietokoneestani. Tietokoneeni ei ole viimeaikoina ollut yhteistyöhaluinen. Liikaa päivityksiä tai sitten vain vanhuutta, tiedä häntä mikä on ongelmana.