29.9.2009

Mariner's Compass - 7th day


Sometimes I think I have bright ideas as choose a dense fabric count to make a piece a bit more challenging. It won't work. This is intermediate, whatever fabric count you choose. This far I have stitched the star with cross-stitches and Rhodes stitches over cross-stitches. I read the instructions wrong, there was supposed to be square Rhodes over 3 threads, but I stitched round Rhodes over 4 threads. Don't tell anyone. Around the star is somewhat psychedelic Bargello rows and around Bargello stitches are a square of Smyrna Cross. My stitching speed is getting slower because the designs is getting bigger and there are much tiny cross-stitches ahead.
Joskus minulla on omasta mielestäni tosi fiksuja ideoita, kuten että valitsemalla tiheämpilankaisen kankaan työstä saisi haastavamman. Ei muuten toimi. Tämä työ on vaikeusasteeltaan keskitasoa, riippumatta kankaan tiheydestä. Tähän asti olen pistelly tähden ja kerrotut timanttipistot sen päälle. Luin ohjeet väärin, tarkoitus oli pistellä pyöreitä kerrottuja timanttipistoja kolmen langan yli, mutta minäpä pistelin neliömäisiä kerrottuja timanttipistoja neljän langan yli. Älä vaan kerro kenellekään. Tähden ympärillä on hieman psykedeeliseltä näyttävää firenzenkirjontaa eli loimukirjontaa ja niiden ympärillä neliö timanttipistoin. Pistelynopeuteni tulee hidastumaan, koska malli suurenee koko ajan ja odotettavissa on pienenpieniä ristipistoja.

22.9.2009

Mariner's Compass - 1st day


After so many easy wedding projects, I wanted to begin something more demanding. My Canadian friend Maria sent me this pattern. Actually my next project is intermediate, but I made it a bit more challenging. Fabric is linen and I stitch over 1 thread and I use only one strand of thread. And to understand what it means, there are two tape measures (metric and inches) in the picture. One cross stitch is smaller than a millimetre in this work. The size of the finished design will be about 60 cm x 60 cm. So there'll be a plenty of work for me. Let's see how it goes..
Monen helpon hääprojektin jälkeen halusin aloittaa jotain hieman vaativampaa. Sain tämän mallin kanadalaiselta ystävältäni Marialta. Oikeastaan tämä seuraava projektini on keskitasoa, mutta tein siitä hieman haastavamman. Kangas on pellavaa ja pistelen vain yhden langan yli käyttäen vain yhtä osaa langasta. Ja jotta tulisi ymmärretyksi mitä se tarkoittaa, kuvassa on kaksi mittanauhaa (metri- ja tuumamitta). Yksi ristipisto on pienempi kuin millimetri tässä työssä. Valmiin työn koko tulee olemaan noin 60 cm x 60 cm. Joten paljon on hommia luvassa minulle. Katsotaan miten työ etenee...

21.9.2009

I Corinthians 13 - Wedding Bells - 47th dayIt's finished! Last time I said Kreinik filament is Stardust. I'm sorry, it's Starburst. Well, I would prefer Stardust... I got the filaments the very same day I made last posting here and I could finally finish the wedding bells. Thank God, this is the last wedding sampler this year. Don't get me wrong, I love weddings, but three in a row is enough. Tomorrow I'll tell what's my next project.
Se on valmis nyt! Viime kerralla sanoin että Kreinikin langan nimi on Stardust. Sorry, se on Starburst. No-joo, olisin kyllä tykännyt Stradust-nimestä enemmän... Sain puuttuvat filamentit samana päivänä kun postitin kirjoitukseni viimeksi tänne ja saatoin lopulta viimeistellä hääkellot. Luojan kiitos, tämä on viimeinen hääaihe tänä vuonna. Älkää käsittäkä minua nyt väärin, rakastan häitä, mutta kolmet häät peräkkäin on jo ihan tarpeeksi. Huomena kerron mikä on seuraava projektini.

16.9.2009

I Corinthians 13 - Wedding Bells - 42nd day
Ok, I just couldn't resist. Those who understand Finnish, know what I mean. Sometimes words change a lot when letters are missing. To me love is suffering, and I'm not masochist or sadist, just some letters are not there yet. I think next time this will be finished. Only kind words, backstitching and gem to add.


Okei, en vain voinut vastustaa kiusausta. Suomenkielentaitoiset ymmärtänevät mitä tarkoitan. Joskus sanat muuttuvat paljonkin, kun kirjaimia puuttuu. Minulla rakkaus on kärsivä, ja en ole masokisti tai sadisti, vain muutama kirjan ei ole vielä paikoillaan. Luulenpa että seuraavalla kerralla tämä on jo valmis. Vain ystävälliset sanat, tikkipistot ja koriste laittamatta.

9.9.2009

I Corinthians 13 - Wedding Bells - 35th day


It's always better wait. I waited until sunrise this time. As you can see the picture is now much better. Only blue is my blue cross stitches. I'm still waiting for Kreinik Stardust (blending filament) to come. I need it for wedding bells. Meanwhile I have stitched other areas instead. If I estimated time right, I'll finish this one in two weeks. There is still plenty of stitching and backstitching and letters to do.
Aina on hyvä odottaa. Tällä kertaa odotin auringonnousuun asti. Kuten näkyy kuva on nyt paljon parempi. Siniset ristipistoni ovatkin ainoa sininen osa. Odottelen yhä Kreinik Stardust -lankaa. Tarvitsen sitä hääkelloihin. Olen pistelly muita alueita odotellessa. Jos arvioin ajan oikein, saan tämän valmiiksi kahdessa viikossa. Siltikin jäljellä on vielä runsaasti ristipistoja ja tikkipistoja ja kirjaimet.

2.9.2009

I Corinthians 13 - Wedding Bells - 28th day


Morning is not a good time to take pictures here. The fabric is not really blue. It's white. And the picture is blurred. It was my best shot after all. I try to get it better next time. This is the first post of this blog. I haven't still figured out a smart name for this blog and there is still plenty of stuff I have to improve. I run out of Kreinik blending filament yesterday so the bells are a bit odd looking now. I have made an order for more, but it takes time before I'll receive it. I don't quit stitching because of that, I can stitch other areas instead of bells.

Aamu ei ole suotuisaa aikaa ottaa kuvia. Kangas ei ole oikeasti sininen. Se on valkoinen. Ja kuvakin on tärähtänyt. Se oli kuitenkin paras otokseni. Yritän saada aikaiseksi paremman seuraavalla kerralla. Tämä on ensimmäinen postitukseni tähän blogiin. En ole vielä keksinyt nasevaa nimeä blogilleni ja paljon on vielä muutakin parannettavaa. Eilen loppui sitten Kreinikin filamenttikin, joten kellot ovat nyt hieman oudon näköisiä. Tilasin uutta, mutta sen tuleminen kestää. En heitä neuloja jokeen tämän takia, voin pistellä muita alueita kellojen sijaan.