7.7.2014

Kiss the cook, The Deluge and Peacock

Ok. I haven't been here for a while. Well, almost a half year ago. What have I done? Mostly being extremly busy with all those extra curriculum projects others have "kindly  offered" to me to complete. And they weren't cross stitch.

Ok. Eipä ole tullut oltua täällä aikoihin, No ei ainakaan puoleen vuoteen. Mitä olen puuhannut? Enimmäkseen ollut erittäin kiireinen muiden "ystävällisesti minulle tarjoamien" projektien parissa. Ne eivät ole liittyneet ristipistelyyn.

The first picture is a project I started after making Sistine Chapel the most largest UFO (unfinished object) I have. I'm still in the middle of The Deluge and it's impossible. I can't see the symbols. Have to admit it - I'm old.

Ensimmäinen kuva on projektista, jonka aloitin sen jälkeen kun Sikstuksen kappelista tuli kaikkein suurin kesken jäänyt työ mitä minulla on. Olen edelleenkin keskellä Vedenpaisumusta ja se on mahdoton. En näe symboleja. Täytyy myöntää - olen vanha.

Here is the picture of The Deluge, this far - after 6 months. Haven't done it. Sistine Chapel - perhaps in my next life or give me the eyes of 20 year old.

Tässä on kuva Vedenpaisumuksesta, tähän asti - kuuden kuukauden jälkeen. En ole tehnyt sitä. Sikstuksen kappeli - ehkä seuraavassa elämässä tai antakaa minulle 20-vuotiaan silmät.

Because I couldn't see the symbols of The Deluge I started crocheting. It's for grannies so, perhaps it's the best thing to do. I crocheted a while and then I'm back stitching again. The first picture of this page. Kiss the cook. It's from old Stoney Creek leaflet number 25 and called Cinnamon Stick Pantry. Year 1986.
It's for sale. You find it from www.stitchia.com and choose oldies. There are many other oldies and goodies there, too.

Koska en nähnyt Vedenpaisumuksen symboleja aloitin virkkauksen. Se sopii mummeleille niin ehkä se on paras asia, jota voin tehdä. Virkkasin aikani ja sitten taas pistelemään. Ensimmäinen kuva tällä sivulla. Kiss the cook. Se on vanhasta Stoney Creek vihkosta numero 25 ja nimeltään Cinnamon Stick Pantry. Vuosi 1986.
Se on myynnissä. Löydät sen www.stitchia.com ja valitse oldies-osasto. Siellä on paljon muitakin vanhoja ja hyviä malleja.
0 kommenttia:

Lähetä kommentti