29.7.2013

African Lions - a little bit more of lions

It has been a while - again. What's my excuse this time... well, I have been doing something else, very much something else. Picking berries, more berries and more berries. Working, working and working. And the biggest excuse of all. I have new windows 8 operating system and I'm totally confused with it. Loading pictures isn't easy any more. And everything else called easy is gone, too.
Ok. Back to lions. I think I'm halfway now. Only some stitches to lions and a lot of sky left. I may stitch this until the end or I may show another picture before finish, I haven't decided yet which way to go.

Taas on vierähtänyt aikaa. Millä tekosyyllä olen liikkeellä tällä kertaa... nooh, olen tehnyt jotain muuta, hyvin paljon jotain muuta. Poiminut marjoja, vielä lisää marjoja ja vielä lisää marjoja. Tehnyt töitä, töitä ja töitä. Ja kaikkein suurin tekosyy. Minulla on uusi windows 8 käyttöjärjestelmä ja olen ihan ulkona siitä. Kuvien lataaminen ei ole enää helppoa. Ja kaikki muukin helppous on mennyttä.
Ok. Takaisin leijoniin. Luulen että olen puolimatkassa nyt. Enää muutamia pistoja leijoniin ja runsaasti taivasta jäljellä. Saatan pistellä tämän loppuun asti tai saatan näyttää toisen kuvan ennen kuin tulee valmista, en ole päättänyt vielä minne suuntaan lähteä.


0 kommenttia:

Lähetä kommentti